Erozyon

Erozyon (toprak aşınımı) toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır. Erozyonun başlıca nedeni toprağı koruyan bitki örtüsünün yok olmasıdır. Erozyon toplumsal sorunların artmasına da yol açmaktadır. Yanlış arazi kullanımı tarım alanlarının verimini azaltmaktadır. Doğduğu ve büyüdüğü yerde geçim şansı ortadan kalkan insanların kentlere göçmekten başka seçeneği kalmamaktadır. Köyden kente göç ise alt yapının yetersiz olduğu kentlerdeki ekonomik ve toplumsal sorunları daha da ağırlaştırmaktadır. Barajlar ve yeraltı suları da erozyonun etkilerinden nasibini almaktadır. Yerinden kopup giden topraklarbaraj göllerini doldurarak su depolama hacimlerini azaltmakta ve barajların ömrünün kısalmasına neden olmaktadır. Erozyon sonucunda toprağın altındaki cansız tabaka (ana kaya) ortaya çıkmaktadır. Faydalı toprak katmanlarını kaybeden arazilerde çölleşme başlamaktadır. Toprakları çölleşen bir ülkenin temel sorunları açlık susuzluk işsizlik ve iç göç olacaktır. Bitki örtüsünün yok olması erozyonun yanı sıra toprak kayması taşkın ve çığ felaketlerini de artırır. Ve bütün bu felaketler pek çok insanın yaralanmasına canlarını kaybetmesine ve çok ciddi maddi zararlara yol açmaktadır. Bu yüzden bir bölgenin bitki örtüsünün korunması o bölgenin güvenliği açısından çok önemlidir. Güçlü bir bitki örtüsüne sahip bir arazide çığ felaketi ve toprak kayması gibi insanların hayatını tehlikeye sokabilecek doğal afetlerin oluşma ihtimali daha azdır.

Dünyamızı bir elmaya benzetirsek yer kabuğunun kalınlığı elma kabuğu kadardır. Bu elma kabuğu kalınlığındaki Dünya'nın içi magma ile yani ateşle kaynamaktadır. Çok ince bir kalınlığı olan yer kabuğunun dışını çevreleyen ve canlılığın oluşmasını sağlayan toprak tabakasının da yer kabuğuna oranla çok küçük bir kalınlığı vardır. Allah dilese bu çok çok küçük orandaki kalınlıkta yaşama elverişli kıldığı toprağı yaratmazdı. Yahut oluşan toprağı çeşitli doğal afetlerle bütünüyle ortadan kaldırırdı. Ancak Allah rahmeti gereği bunlar olmamaktasadece insanlara hatalı davranışlarından vazgeçmeleri için bir hatırlatma olarak zaman zaman küçük bölgesel erozyonlara maruz bırakmaktadır. Allah tabiatın ve düzenin tek koruyucusudur. Allah istediği anda her yeri çöl benzeri bir ortama dönüştürebilir. Aynı zamanda Allah toprağı yaratan onu dirilten ve insanlar için ondan nimetler meydana getirendir. Allah bu gerçekleri bir ayetinde şöyle bildirir:

"Ölü toprak kendileri için bir ayettir; biz onu dirilttik ondan taneler çıkarttık böylelikle ondan yemektedirler." (Yasin Suresi 33)

"Biz yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık?" (Nebe Suresi 6–7)

"Biz gerçekten (yeryüzü) üzerinde olanları kupkuru-çorak bir toprak yapabiliriz." (Kehf Suresi 89)
(makale harun yahya)