ZEYTİN FİDANININ DİKİM ŞEKLİ
Zeytin ağacından uzun yıllar daha güzel verim alabilmemiz için ilk etap olan dikimin uygun bir şekilde ve sistemli yapılmasında fayda vardır.
Onun için öncelikle üzerinde önemle durduğumuz toprak analizi ilk işlemdir.

Önce dikim yapılacak arazinin kıraç veya sulanabilirlik durumuna göre dikim mesafeleri belirlenir. En uygun dikim şekilleri kurak arazilerde 6m x 6 m - 6m x 7m, sulanabilir arazilerde yine 6m x 6m - 5m x 5m ve 6m x 3m şeklinde yapılmalıdır.

Bu dikim mesafelerinin belirienmesinden sonra ise işaretlenen yerlerde 1 m derinlikte 1 m genişlikte çukurlar açılır.

Bu çukurların iş makinasıyla (kepçeyle) açılmasında fayda vardır. Kesinlikle pullukla kabartmayla çukur oluşturma ve burgu makinasıyla açılması bitki gelişimi açısından sakıncalıdır. Burgunun en büyük sakıncası toprakları sıkıştırır ve havasız bırakır.

Dikim için yapılması gerekenleri şekille anlatacak olursak

Alt toprak Üst toprak 0-50 cm'dei rılır ve bunun Çünkü;keçi g içerisinde fazt Geriye kalan! için 25 cm' lik olduğu için 20 bıçak, jilet vb. konur, etrafı a işlemleri bittik!

0-50 cm'den çıkan üst toprağa yapılan toprak analizinin sonuçlarına göre gübre karıştı- rılır ve bunun yanında 5 ile 10 kg. arasında da keçi gübresi karıştırılır. Neden keçi gübresi! Çünkü; keçi gübresi özünde hem besleyici ve alımı hızlandırıcı forma sahip hem de içerisinde fazla yabancı ot barındırmaz. Karıştırılan üst toprak 50-100 cm' lik kısma konur. Geriye kalan 50 cm' lik çukura ise Torba (Tüplü) fidan dikilecekse Torba boyu 25 cm olduğu için 25 cm' lik kısım toprakla doldurulur. Eğer saksıda fidan dikilecekse saksı boyu 30 cm olduğu için 20 cm' lik boşluk alt toprakla takviye yapılır. Bu işlemden sonra Torbalar keskin bıçak, jilet vb. Aletlerle kesilerek torbanın içindeki toprak dağıtılmadan kalan çukurun ortasına konur, etrafı alt toprakla doldurulur. Aynı işlem saksı fidan için tekrar edilir.Bütün bu dikim işlemleri bittikten sonra hava durumunda yağış olsa bile mutlaka bolca can suyu verilmelidir.NOT:Dikim için en önemli üç unsur

1)Doğru fidan seçimi

2)Doğru dikim

3)Can suyudur.

alıntı