Bilimadamları ve araştırmacılar yaptıkları ozon tabakası gözlemlerinde tabakada meydana gelen boşluğun yüzölçümünün avrupa kıtasından bile geniş olduğunu öğrendiler.
Ayrıca bilimadamları aşırı kaynak tüketiminin önüne geçilmezse dünyanın koskoca bir çöle dönüşeceğini söyledikleri halde dikkate alınmadığı için şimdiden kuraklığın başladığını açıkladılar.

Alıntı...