EPDK Başkanı Yusuf Günay, yaptıkları hesaplamalara göre kullanılmayan suyun kaybının 8 milyar dolar olduğunu bildirdi.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yusuf Günay, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün yayın organı Su Dünyası Dergisi’ne, enerjide dışa bağımlılığın mahzurlarını ortadan kaldırmak için neler yapılabileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Enerjide dışa bağımlılığın daha çok doğalgazda ortaya çıktığına işaret eden Günay, 2005 yılında 800 milyon metreküp doğalgaz üretilirken, 27 milyar metreküpten fazla doğalgazın tüketildiğini kaydetti.

Doğalgazın etkin ve verimli kullanılmasını sağlamanın ve Türkiye’nin enerji geçiş köprüsü olma potansiyelinin pratiğe çevrilmesinin önem taşıdığını anlatan Günay, şunları söyledi:

“Isınma ve bir kısım sanayi girdisi açısından doğalgaz vazgeçilmezdir, ama elektrik üretimi konusunda dışa bağımlılık doğru değildir. Çünkü Türkiye’nin elektrik üretebileceği yerli kaynakları vardır ve bunların başında da su gelmektedir. Şu an Türkiye’nin 2005 yılı yıllık üretimi 160 milyar kilovat saattir (kWh). Biz suyumuzu özel sektör aracılığıyla planlı bir şekilde kullanabilirsek, elektriğimizi buradan üretebiliriz. Yaptığımız hesaplamalara göre kullanamadığımız suyun kaybı 8 milyar dolardır.”

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

Suyun elektrik üretiminde özel sektöre açılması konusunda bütün kurumların mutabakat halinde olduğunu belirten EPDK Başkanı, bu konudaoldukça önemli bir noktaya gelindiğini, ancak bunun için toplumsal desteğe de ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

“Sudan özel sektörün kazanması demek, milletin kazanması demek. Kazancın yarısının devlete vergi olarak dönmesi demek, binlerce insanaistihdam demektir” diyen Günay, Türkiye’de batıda olduğu gibi elektriğin de rekabet ortamında alıp satılabilir hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Günay, özel sektörün su sektöründeki yatırımlarıyla ilgili olarak da “Küçük HES’lere çok yoğun bir ilgi var ancak önündeki bürokratik engelleri de kaldırmak gerekiyor” dedi.

NÜKLEER ENERJİ

Enerji piyasasının düzenlenmesi ve planlanması sürecinde enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından nükleer enerjisinin de önem taşıdığını belirten Günay, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Nükleer enerji ülkemizin itibarı ve teknolojik gelişmeye yapacağı katkılar açısından mühim bir meseledir. Ancak nükleer enerjinin orta ve uzun vadeli planlar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekiyor. Planlama, inşa ve kamuoyunun desteğinin alınması gibi konuları göz önüne alırsak, bunun kısa bir süreç olmadığını düşünüyorum. Nükleer gereklidir ve olmalıdır, ancak hangi tarihten başlayacak, yasal çerçevesi ne olacak gibi konular da ayrıntılı planlar yapılmalıdır.”