Ortaçağ Batısının Kültürde Vardığı Nokta

İsviçre'nin Branderburg Prensi, ziyafete çağırdığı bir derebeyine gönderdiği davetiyenin meşruhat (açıklama) hanesine:


"Eti yedikten sonra kemiği arkaya atmak yok! Yağlı ağzını yenine silmek yok! Tabağı kaldırıp altına tükürmek yok" diye yazmak mecburiyetinde kalmıştır...


Kaynak: Ayverdi, Samiha; Bağ Bozumu, Hülbe Yay., İst/1987, s.71