Söylenir ki, bir gün Cengiz Han, tüm hanları toplamış, sağ yanına da eşini oturtmuş;
Cengiz Han hanlarına,

-- ”Ben Hanlar Han’i Cengiz Han, hepinizin hanıyım”, eşini göstererek;
-- ”Bu da benim HAN IM” demiş.

İşte erkeklerin ”eşim” anl***** söyledikleri ”hanım” kelimesi
oradan geliyormuş.. .
Ne kadar insanca değil mi? Kadın adı da var, yeri de ve saygınlığı da...