Kur'an,Kur'an-ı Kerim

Merhaba

EYLÜL � EKİM 2010

�Kur�an Mekke�de nazil oldu, Kahire�de okundu, İstanbul�da yazıldı� deyişinden hareketle, Hazreti Peygamber�e Mekke�de nazil olan Kur�an-ı Kerim�i en güzel okuyanlar tarih boyunca Mısırlı/Kahireli hafızlar olmuştur; en güzel Mushaf-ı Şerifler ise İstanbullu hattatlar tarafından yazılmıştır.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Geleneksel Sanatlar Yönetmenliği tarafından gerçekleştirilen 99 Kur�an projesi, İstanbulun Kur�an yazıcılığı konusundaki konumunu belirleyen ve İstanbullu hattatlar için iltifat niteliğindeki bu cümlenin altını doldurmak, geride kalan birikimi gözler önüne sermek amacıyla dünden bugüne İstanbul�da yazılmış en güzel/özellikli 99 Mushaf-ı Şerif�in Prof. M. Uğur Derman danışmanlığında bir araya getirildiği bir kitap-sergi projesidir.

Topkapı Sarayı Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Sabancı Müzesi, Türk Petrol Vakfı ve özel koleksiyonlardan seçilen 99 Mushaf-ı Şerif�in öyküsünü, görseller eşliğinde Prof. M. Uğur Derman kaleme alıyor.

2010