Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), kanat açıklığı 2.2 ile 4.3 metre olan yerli tasarım iki ayrı insansız hava aracı (İHA) geliştirdi. Söz konusu uçaklar, üzerlerine yerleştirilen ısıya duyarlı sensörler ve kameralar aracılığıyla bilgi toplamadan sınır güvenliğinin sağlanması, felaketlerde enkaz altında kalanların tespit edilmesi, petrol ve doğalgaz boru hatlarının kontrol edilmesine kadar çok çeşitli alanlarda kullanılabilecek. ODTÜ Rektörü Ural Akbulut, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, bazı firmalar ve bazı üniversitelerin işbirliğiyle yerli tasarım hava aracı geliştirdiklerini bildirdi. Proje yaklaşık 1 milyon dolara mal oldu.