Canlılar dünyasında tasarım delilinin sayısız delili vardır, fakat metodolojik natüralizme göre doğal sebepler dışında bir sebebe atıf yapmak; tasarımın, bir Tasarımcı'yı gösterdiğini söylemek yasaktır.

Bilimin objektif bir uğraş olduğuna inanılıyorsa, olması gereken tavır, baştan tasarımdan Tasarımcı'ya yükselmeyi yasaklamak yerine; mevcut olguların gerçekten de Tasarımcı'nın varlığını gösterip göstermediğine objektif bir şekilde yaklaşmak olmalı değil midir?

Yaşam kör tesadüfler sonucu değil, Bilinçli bir Kudret tarafından tasarımlandırılarak var edilmiştir. Bir proteinin bile kendi kendine oluşması imkansızdır. Makro dünyada da mikro dünyada da ALLAH, sınırsız büyüklüğünün delillerini gören gözler önüne sermektedir. Bu video evrimcilere cevap niteliğindedir.