+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 Toplam: 7

İnsanın evrimi-1

BİLİM , TEKNİK , TEKNOLOJİ Kategorisinde ve Bilim ve Astronomi Forumunda Bulunan İnsanın evrimi-1 Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> İNSANIN EVRİMİ -1 İnsanın evrimi evrim teorisinin en gözde bölümüdür. Bir ba-kıma teori insanın evrimi konusu üzerine odaklanmıştır denilebi-lir. Teoriye

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Üyecik tersinim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2010
  Üye Numarası
  140703
  Mesaj
  46
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  14

  İnsanın evrimi-1

  İNSANIN EVRİMİ -1

  İnsanın evrimi evrim teorisinin en gözde bölümüdür. Bir ba-kıma teori insanın evrimi konusu üzerine odaklanmıştır denilebi-lir.
  Teoriye göre insanın evrimsel soy ağacı memelileri başlangıç alırsak şu şekildedir.
  Amfibiyenler – memeliler – etçiller - denizmemelileri - kemir-genler – yarasalar – böcekciler – keseliler – primatlar - önmaymunlar – maymunlar – insansılar – gibon – şempanze –goril – orangutan – insan
  Görüleceği gibi (evrim teorisi savunucularının iddialarına gö-re) insanların kuzenleri şempanzeler değil orangutanlardır. Kaldı ki filumlardan (hayvan grupları) filumlara nasıl geçildiği ayrı bir merak ve tartışma konusudur. Örneğin amfibiyenlerden memeli-lere, deniz memelilerinden kemirgenlere geçiş nasıl gerçekleş-miştir? İki filum arasındaki yapısal farklılıklar öylesine derin ve büyüktür ki evrim gerçek olsa bile böylesine bir değişim için yüz milyonlarca yıllık bir süreç ve filumlar arasında arasındaki yapıla-ra sahip katrilyonlarca adet ara format canlılarının yaşamış ol-ması gerekir. Tüm dünya bu tür canlı fosilleriyle tıka basa dolu olası gerekir ama bir tane bile yoktur. Diğer ifade ile fosil kayıtları evrimi kesin bir dille yalanlar.
  Aynı sorun diğer filumlar içinde geçerlidir. Yine örneğin keseli-lerin primatlara nasıl evrimleştiği asla açıklanamamaktadır.

  Diğer canlılardan ayıran özel nitelikleri nedeniyle İnsanın kökeni, evrimciler için en çok sorun teşkil eden konulardan biridir. İskelet yapısı, iki ayaklı oluşu, ellerini kullanışı, beyni, kafatası ve daha birçok fizyolojik ve anatomik özelliğinin yanı sıra, aklı ve bilinciyle insan diğer canlılardan çok farklıdır.
  Evrim teorisi bugün yaşayan modern insanın orangutan ben-zeri maymunsu birtakım yaratıklardan evrimleştiğini varsayar ve bu olgusunu ısrarla vurgular.
  Evrim teorisinin kurucusu ve üstadı Charles Darwin Türlerin kökeni kitabında insanı:
  -İnsan bugünkü en kaba saba durumunda bile şimdiye kadar yeryüzünde görünmüş en başat hayvandır şeklinde tarif eder. Ona göre insan hayvanların en gelişkinidir.
  Charles Darwin insanların maymunlardan türediği konusunda en küçük şüphe dahi duymaz. Ona göre bu konuda yeterli delil vardır. Bu delillerin büyük bir bölümünü insanlarla maymunlar arasındaki benzeşimler oluşturur.
  Charles Darwin insanın evrimi konusunda İnsanın Türeyişi kitabında şunları yazmaktadır.
  -Hiç kuşkusuz insanın türeyişi ve gelişiminin ilk basa-makları onun hemen aşağısında bulunan hayvanlarınkilerle özdeştir.
  İnsanın bir bakımdan maymunlara, maymunların köpek-lere olduğundan daha yakın olduğu söz götürmez.
  ………..
  Bu günkü maymunlarda bir dört ayaklının yürüyüşü ile iki ayaklınınki arasında bir yürüyüş görmekteyiz. Yalnız ön-yargısız bir gözlemcinin önemle üzerinde durduğu gibi insan biçimli maymunlar yapılış bakımından dört ayaklı tipten da-ha çok iki ayaklı tipe yakındır.
  …………….
  Dr. Francesco Barrago yayımladığı (1867) kitabında Tanrı görünüşünde yaratılışı olan insan aynı zamanda maymun biçiminde yaratılmıştır diye yazmaktadır.
  …………..
  Bu önemsiz olgular tat sinirlerinin insanda ve maymunda ne kadar benzer olduğunu ve sinir sistemlerinin ne kadar benzer yolla etkilendiğini göstermektedir.
  Charles Darwin insanlarla maymunlar arasında benzeşimler kadar büyük ayrımlarında olduğunun farkındadır. Bu konuda şunları yazmaktadır.
  -İnsanın ataları gittikçe daha dik durur. Elleri ve kolları tutmak ve başka amaçlar için ayakları ve bacakları sağlam desteklik etmek ve yer değiştirmek için gittikçe daha çok değişikliğe uğrarken sayısız başka yapı değişmeleri de zo-runlu olmuştur.
  Leğenin (Pelvisin) genişlemesi omurganın kendine özgü biçimde eğrilmesi başında bir başka konumda oturması ge-rekmiştir.
  ……………..
  İnsan ile en yakın hısımı arasındaki vücut yapısı farkı kimi doğa bilginlerinin savunduğu kadar büyük olsa bile ve aralarındaki zihni güç farkının pek büyük olduğunu kabul etmek zorunda olsak da daha önceki bölümlerde sunulan olgular, bağlantıların bu güne kadar bulunmamış olmasına bakmayarak insanın daha aşağı bir biçimin soyundan geldi-ğini en açık biçimde bildirir görünmektedir.
  ……………….
  Atalarımızın dar burunlu maymunların kökeninden ayrıl-dığı zamanki türeme aşamasında bulunan insanın doğum yerinin neresi olduğunu elbette sormalıyız.
  Atalarımızın bu kökenden gelmesi onları Avustralya’da ya da coğrafi dağılım yasalarından da çıkarabileceğimiz gibi herhangi bir okyanus adasında değil, eski dünyada yaşadık-larını göstermektedir.
  ………………
  İnsan kıl örtüsünü yitirdiği sırada dönem ve yer ne za-man ve neresi olursa olsun herhalde sıcak bir ülkede yaşa-mıştır.
  …………….
  Öte yandan yeni yetişenlerin artık çoğunlukla benimse-diği evrim ilkesini benimseyen doğa bilginleri insan ırkları arasındaki fark tutarını belirtmek amacı bakımından onları ayrı türler denmeye uygun olduğunu düşünseler de düşün-meseler de bütün insan ırklarının bir tek ilkel kökenden tü-rediğinden hiç kuşkulanmazlar.
  Charles Darwin (daha sonra sahte oldukları anlaşılacak ve bu gerçek bizzat Haeckel tarafından itiraf edilecek olan) Haeckelin çizimlerinden çok etkilenmiş, bu çizimleri teorisine ka-nıt göstermekten kendini alamamıştır.
  Haeckel embriyoların başlangıçta balık embriyolarına benze-diklerini ileri sürmüş bu konuda kasıtlı olarak değiştirilmiş sahte çizimlerini kanıt olarak göstermişti.
  Charles Darwin gerçekte bir aldanış ya da aldatılış olan bu konuda şunları yazmaktadır.
  -Bununla birlikte boynun iki yanında solungaçların eski konumunu gösteren yarıklar hâlâ vardır.
  Charles Darwin Haeckel çizimlerinin bir sahtekârlık eseri ol-duğunun farkında değil miydi?
  Fakat bu konuda otorite sayılabilecek bazı bilim insanlarının onu pek çok kez ikaz ettiklerini biliyoruz.
  Bir bakıma Darwin teorisine uygun olduğu için bu sahtekârlığa göz yummuş, teorisinin en temel kanıtlarından biri olarak kullan-maktan çekinmemiştir diyebiliriz.

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Üyecik tersinim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2010
  Üye Numarası
  140703
  Mesaj
  46
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  14

  İnsanın evrimi-2

  İNSANIN EVRİMİ-2

  Evrim teorinin iddiasına göre insanlar ve günümüz maymunla-rı ortak atalara sahiptirler. Günümüzde yaşamayan bu ilkel yara-tıklar zaman içinde evrimleşerek bir kısmı günümüz maymunları-nı, bir başka kısmı da günümüz insanlarını oluşturmuştur.
  Teoriye göre maymunlarla insanların ortak atası güney Afrika maymunu anl***** gelen Australopithecus isimli yaratıktır.
  Australopithecus adı verilen yaratığın evrim mantığına uygun olarak günümüzde yaşamadığı iddia edilir. Bu gün pek çok Australopithecus fosillerine sahibiz. Fosillerine bakarak günü-müzde yaşamaması gereken bu canlıların orangutanlara ya da diğer maymun cinslerine büyük ölçülerde benzediklerini burada not edelim.
  Yapılan bilimsel araştırmalarda bu canlının çeşitli türlerinin bulunduğu anlaşılmıştır. Bunların bazıları iri yapılıdır. Bazıları daha küçük daha narin canlılardır. Bütün bu bilgilerin bu günkü maymun cinslerini kuvvetle çağrıştırdığını bir kez daha hatırlata-lım.
  Teoriye göre bu canlılar (Australopithecus’lar) zaman için-de evrimleşmişler yarı insan sınıfındaki canlıları oluşturmuşlardır.
  Teoriye göre insan sınıfında oldukları varsayılan bu canlılar tam olarak insanlaşmamış diğer ifade ile insanın evrimi tamam-lanmamıştır. Bir bakıma bu yaratıklar insan ve maymunların ilk ataları oldukları varsayılan Australopithecus ile insan arasında ara format canlılarıdır. İddiaya göre bu canlılar evrimleştikçe in-sansı özelliklere daha yakınlaşırlar, bu özellikleri daha güçlü ve belirgin şekilde taşırlar. Evrim dilinde bu yarı insan, yarı maymun canlılara Homo Habilis denilir. Fark edileceği gibi Homo Habilis maymun insan evriminde ara format canlıları olmalıdır.
  Evrimin ikinci aşamasının sonucunda (homo habilisin evrimi sonucu) ise günümüz insanına yakın özellikler taşıyan canlılar ortaya çıkmıştır. Evrim diliyle insana biraz daha çok benzeyen bu ara format canlılarına homo erectus denilir.
  Teoriye göre homo erectus zamanla daha da evrimleşecek, homo sapiens diye adlandırılan günümüz insanına en yakın olan canlıya ardından da homo sapiens sapiens diye isimlendirilen günümüz insanlarını oluşturacaktır.
  Evrim teorisinin kurucusu ve üstadı Charles Darwin Homo erectus ve homo sapiens insanlarının (her ne kadar teorisinde canlıların yapılarını geleceğe aynen taşıyamayacaklarını yazsa da) günümüzde hâlâ yaşadıklarını iddia eder. Evrim teorisi taraf-tarları da aynı fikirdedirler. Diğer ifade ile günümüz insanlarının bir bölümü henüz evrimleşmeyi tamamlamamış yarı insan, yarı maymun homo sapiens aşamasında kalmış yaratıklardır. Bunlara aborjinler (Homo sapiens archaic), zenciler ve Asya’daki sarı ırklar (tabiî ki Türkler) örnek olarak verilir.
  Diğer bölümü ise evrimi büyük ölçüde tamamlamış üstün in-san ırklarıdır. Bu durumda tabiî ki homo sapiens sapiens yani evrimini tamamlamış insan ırkları da İngilizler, Almanlar gibi batı ırkları yani beyaz adamlar olur. Teorinin ırkçılık temeli bu varsa-yım üzerine kurulmuştur.
  Evrim teorisi taraftarları teorinin meşhur doğal seleksiyon kuralına göre gelişkin insanlar gelişkin olmayanları zaman içinde elemine edeceklerini inanırlar. Onlara göre insan evriminin de-vamı için bu şarttır. Bu inanış onları insanlığa yakışmayan dav-ranışlar içine itmiş, pek çok felaketlere neden olmuştur. Irkçılık ve öjenizm bu mantığın sonucudur.
  Günümüzün ünlü evrimistleri doktor ve ilaç müdahalesinin doğal seleksiyonu dolaysıyla evrimi engel olduğunu iddia ederek şiddetle karşı çıkarlar. Karşı çıkarlar ama en küçük bir rahatsız-lıklarında en iyi doktorlara koştuklarından, en etkili ilaçlara alma-ya çalıştıklarından, tedavi için dünyanın en uzak yerlerine git-mekten bu uğurda servetler harcamaktan çekinmediklerinden emin olabilirsiniz.

  Gerçekler teorinin öngördüğü gibi midir? Geçmiş yaşamın kanıtları olan fosiller bu iddialara ne diyor? Bu sorulara doğru yanıt verebilmek için evrim teorisi iddialarını biraz daha ayrıntılı tekrarında yararlar vardır.
  Teoriye göre 4-5 milyon yıl önce başladığı varsayılan bu sü-reçte, modern insan ile ataları arasında bazı ara formların yaşa-dığı iddia edilir. Teoriye göre insanın evrimleşmesi dört temel aşamada gerçekleşmiştir. Daha öncede belirttiğimiz gibi bu aşa-malar:
  Australopithecus - Homo habilis - Homo erectus - Homo sapiens - homo sapiens sapiens şeklindedir.
  Şeklindedir ama bu sıralama evrim teorisi taraftarı kimi bilim insanları tarafından kabul edilmemektedir.
  Evrimci paleoantropologlar Bernard Wood ve Mark Collard, 1999'da Science dergisinde yayınlanan makalelerinde, Homo habilis ve Homo rudolfensis kategorilerinin hayali olduğunu ve bu kategorilere dahil edilen fosillerin aslında Australopithecus genusuna transfer edilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
  Michigan Üniversitesinden Milford Wolpoff ve Canberra Üni-versitesinden Alan Thorne ise, Homo erectus'un hayali bir ka-tegori olduğu, bu sınıflamaya dahil edilen fosillerin aslında Homo sapiens'in birer varyasyonu oldukları düşüncesindedir-ler.
  Australopithecus'tan insana (Homo sapiens'e) doğru uzanan bir evrim çizgisi iddiasını çürüten bir başka gerçek, bu çizgi üze-rinde evrimsel bir sıralama izlediği öne sürülen kategorilerin ger-çekte aynı dönemde yaşadıklarının ortaya çıkmasıdır. Bunu or-taya koyan en yeni kanıt, Science dergisinde yayınlanan ve Homo habilis, Homo ergaster ve Homo erectus kategorilerine dahil edilen fosillerin aynı dönemde yan yana yaşadığını göste-ren bulgulardır. Normal olarak şu soru sorulur. İlkelle gelişkin yan yana ise evrime ne oldu?
  Araştırmayı yöneten North Texas Üniversitesinden Reid Ferring, bu buluşun anlamını şöyle açıklamaktadır:
  -Bu tamamen beklenmedik bir durumdur, çünkü şimdiye kadar hakim olan bilimsel görüşler habilis, ergaster ve erectus'u evrimsel bir sıralama içine yerleştirmişti.
  Bütün bunlar soyu tükenmiş bir maymun cinsi olan Australopithecus ile günümüz insanın ve onun farklı ırksal var-yasyonlarını içine alan Homo sapiens türünden başka homonidlerin olmadığı anl***** gelir. Diğer ifade ile insanın evrimsel bir kökeni bulunmamaktadır. Tersinim teorisinin bu konuda ki varsayımı göz önüne alınırsa bu varsayımın bilimsel bulgularla birebir örtüştüğü görülür.
  Yapılan son araştırmalar Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya'nın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yaşadıklarını göstermektedir.
  Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü yakın zamanlara kadar yaşamış, homo sapiens neandertalensis (yarı evrimleşmiş kabul edilen bir insan ırkı) ve Homo sapiens sapiens (modern insan) ile aynı ortamda yan yana bulunmuşlar-dır.
  Harvard Üniversitesi paleontologlarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karşın evrim teorisinin içine girdi-ği bu çıkmazı şöyle açıklar:
  -Eğer birbiri ile paralel bir biçimde aynı anda yaşayan üç farklı hominid (insanımsı) çizgi varsa, o halde bizim soy ağacımıza ne oldu?
  Açıktır ki bunların biri diğerinden gelmiş olamaz. Dahası, biri diğeriyle karşılaştırıldığında evrimsel bir gelişme trendi göstermemektedirler.
  Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr insanın evrimi konusunda Homo sapiense uzanan zincir gerçekte kayıptır diyerek bu gerçeği kabul eder.
  Australopithecus fosilleri üzerinde 15 yıl araştırma yapan İn-giltere'nin en ünlü ve saygın bilim adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına rağmen, ortada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy ağacı olmadığı sonu-cuna varmıştır.
  Zuckerman bilimsellik açısından yaptığı hayli ilginç skalada duyum ötesi algılama kavramları üzerine kurulu telepati ve altıncı hisle beraber insanın evrimini en son sıraya koymuştur.
  Zuckerman bilimsellik yelpazenin bu son ucunu şöyle açıklar:
  -Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan bu alanlara (yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlanmasına) girdiğimizde, ev-rim teorisine inanan bir kimse için her şeyin mümkün oldu-ğunu görürüz.
  Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çelişki-li bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür.
  Görüldüğü gibi Zuckerman evrim teorisi taraftarlarının o amansız hastalığını tam isabetle teşhis etmiştir.
  Evrim teorisi taraftarlarının görülen ve bilinen bir özelliği teori-lerine ters gelen, teoriyle uyuşmayan bilimsel gerçekleri bilmez-likten, görmezlikten gelmeleri ya da bu gerçekleri eğip bükerek teori mantığına uydurmalarıdır.
  Teori savunucularının bir başka taktiği de çözülemeyen sorun-ları çözülmüş, yanıtlanmamış soruları yanıtlanmış kabul ederek (daha sonra halletmek üzere) buzdolabına koymalarıdır. Fakat buzdolabındaki sorunlar öylesine çoktur ki artık çürümeye, ko-kuşmaya, içinden çıkılmaz bir hale dönüşmeye başlamıştır. Yapı-lanları temelleri oluşturulmadan gökdelen inşa etme çabalarına benzetilebilir.

  Biyolog ve matematikçi Marcel-Paul Schutzenberger, evrim teorisinin insanın kökenini açıklama konusundaki sorunlarından bazılarını şöyle özetler:
  -Hem kademeli hem de sıçramalı evrimi savunanlar, in-sanları diğer primatlardan ayıran biyolojik sistemlerin aynı anda ortaya çıkışına inandırıcı bir açıklama getirmekten yoksunlar. Bu biyolojik sistemler arasında; iki ayaklılık, bu-nun doğal sonucu olarak leğen kemiğinin değişmesi ve şüphesiz beyincik, daha yetenekli bir el, dokunma duyusu-nun daha fazla olduğu parmak uçları; ses için gerekli olan gırtlakta değişiklik; sinir sisteminde, özellikle de konuşma-nın tanınmasını sağlayan şakak loblarında değişiklik sayıla-bilir.
  Embriyogenetik açısından, bu anatomik sistemler birbir-lerinden tamamen farklıdırlar. Her değişiklik bir yetenektir. Bu yeteneklerin aynı anda ortaya çıkmış olma zorunluluğu çok şaşırtıcıdır.
  Bazı biyologlar bunun genomun bir yeteneği olduğunu öne sürüyorlar. Herhangi biri bu yeteneğin gerçekten var olduğunu varsayarak onu tekrar bulabilir mi? İlk balıkta bu yetenek var mıydı? Gerçek şu ki biz kavramsal bir iflasla karşı karşıyayız.
  Nature dergisinin bilim yazarı Henry Gee, hiçbir kanıt olma-masına rağmen evrim iddialarının tamamen önyargılara dayalı olduğunu şöyle belirtir:
  -Ata-torun ilişkilerine dayalı insan evrimi şeması, tama-men gerçeklerin sonrasında oluşturulmuş bir insan icadıdır ve insanların önyargılarına göre şekillenmiştir. Bir grup fosi-li almak ve bunların bir akrabalık zincirini yansıttıklarını söy-lemek, test edilebilir bir bilimsel hipotez değil ama gece ya-rısı masallarıyla aynı değeri taşıyan bir iddiadır. Eğlendirici ve hatta belki yönlendiricidir, ama bilimsel değildir.
  ======

  Bilindiği gibi insanlar iki maymunlar ise dört ayakları üzerin-de yürürler. Eğer evrim gerçek ise insanlar dört ayaklılıktan iki ayaklılığa aşama, aşama geçmiş olması gerekir.
  Evrimin temelini oluşturan bu model, evrimin bir aşamasında iki ayaklılıkla dört ayaklılık arasında karma bir yürüyüş olmasını zorunlu kılar. Oysa insanın ağaçlarda yürümeye başladığı yö-nündeki iddialarda bulunan Robin Compton dahi, 1996 yılında bilgisayar yardımıyla yaptığı araştırmalarda bu çeşit bir karma (dört ve iki ayaklılık aynı anda) yürüyüşün imkânsız olduğunu göstermiştir. Compton'un vardığı sonuç şudur:
  -Bir canlı ya tam dik, ya da tam dört ayağı üzerinde yürü-yebilir.
  Bu ikisinin arası bir yürüyüş biçimi enerji kullanımının aşırı derecede artması nedeniyle mümkün olmamaktadır. Bu yüzden yarı-iki ayaklı bir canlı var olması mümkün değildir.
  İnsanla maymun arasındaki uçurum, sadece iki ayaklılıkla sınırlı değildir. Beyin kapasitesi, konuşma yeteneği gibi diğer pek çok özellik de evrimciler tarafından asla açıklanamamaktadır.
  Evrimci paleoantropolog Elaine Morgan şu itirafta bulunur:
  -İnsanlarla (insanın evrimiyle) ilgili en önemli dört sır şunlardır:
  1) Neden iki ayak üzerinde yürüdüler?
  2) Neden vücutlarındaki yoğun kılları kaybettiler?
  3) Neden bu denli büyük beyinler geliştirdiler?
  4) Neden konuşmayı öğrendiler?
  Bu sorulara verilecek standart cevaplar şöyledir:
  1) Henüz bilmiyoruz.
  2) Henüz bilmiyoruz.
  3) Henüz bilmiyoruz.
  4) Henüz bilmiyoruz. Sorular çok daha artırılabilir, ama cevapların tekdüzeliği hiç değişmeyecektir.
  Paleontolog Meave Leakey de kendisine dik duruşun kökeni hakkında ellerinde bir delil olup olmadığı sorulduğunda, olmadı-ğını belirtmiş, bunun bir sır olduğunu ve ilk başta canlıyı verimsiz kılacağını söylemiştir.

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Üyecik tersinim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2010
  Üye Numarası
  140703
  Mesaj
  46
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  14

  İnsanın evrimi-3

  İNSANIN EVRİMİ-3


  İlk insan Afrika’da mı ortaya çıktı? İnsan atalarının evrim sürecinde yaptıkları varsayılan göçlerde teorinin önemli açmazla-rından birini oluşturur. İnsansı fosillerin dünyanın çeşitli bölgele-rinde bulunması ve bu fosillerin çeşitli zaman dilimlerine ait ol-ması bu tür göçlerin yapıldığını kabul etmeyi zaruri kılar. Burada tartışılan çıkış yeri ve zamanıdır.
  Bu konuda 1980'li yıllarda geliştirilen iki tez bulunmaktadır. Bunlardan birine göre ilk insanlar Afrika'da tek bir atadan ortaya çıktılar ve buradan tüm dünyaya yayıldılar.
  Evrim Teorisi taraftarlarınca Afrika kıtası insanın evrimleştiği sonrada bütün dünyaya yayıldığı yer olarak kabul edilir. Bunun evrim teorisi paralelinde özel seçildiğinde (bu seçimi gerektirecek bilimsel bir kanıt olmadığından) en küçük bir şüphe yoktur.
  Bu varsayım, insanın evrimleştiği yer niçin dünyanın başka yeri değil de Afrika kıtasıdır sorusunu gündeme getirir.
  Evrim taraftarlarınca yapılan bu tercihin nedeni şüphesiz ki insanın ataları kabul ettikleri maymunların bu kıtada bol bulun-ması olmalıdır. Bu nedenle bu kıtada bulunan fosillerin evrim teorisi taraftarlarınca ayrı bir değeri vardır. Onlara göre bulunan her fosil ya ilkel ata yani maymundur ya ara formattır ya da ger-çek insandır.
  Bu dizimin fosillerin gelişkinlik derecesine göre değil de yaş-larına bulundukları yere uygun yapılması ikide bir sorunlar çı-karmakta dizimleri bozmakta değiştirme mecburiyetinde kalın-maktadır.
  Gerçekte bir insan ırkı olan Homo Erectusun yer ve zaman açısından yeryüzüne yayılımı üzerine kesin bir şey söylemek imkânsızdır. Bu gerçek bu konudaki bir araştırmayı yürüten bilim adamları tarafından şöyle aktarılmıştır:
  -Bu sınıfın Avrasya'da ve güney-doğu Asya'da ortaya çıkışı hakkındaki belirsizlikler, Homo Erectus'un kökeninin yeri ve zamanını doğru olarak belirlemeyi imkânsız kılmak-tadır. Elimizdeki deliller coğrafi yayılımının yönünü sapta-mak için yetersiz.
  =======
  Bu tezin bir başka görüşü de insanların Çin’de ortaya çıktık-ları bir miktar evrimleştikten sonra bazılarının Avustralya’ya göç ettikleri şeklindedir.
  Diğer teze göre ilk insanlar dünyanın tek bölgesinde değil bir kaç bölgesinde birden ortaya çıkmışlar; daha sonra göç ederek diğer insanlarla buluşmuşlar; karışarak çeşitli ırkları meydana getirmişlerdir.
  Her iki tez de bilimsel kanıtlardan çok önyargılara dayanır. Pek çok çelişkilerde içerdiklerinden ortak bir noktada birleştir-mekte mümkün görülmemektedir. Nitekim bu konuya Ağustos 1999 sayısında yer veren ünlü bir bilim dergisinde insanların gö-çü konusunda öne sürülen her iki tezin de doğruluğunun sorgu-landığı belirtilmiştir.
  Tanımış bir bilim dergisinin internet sahifesinde yer alan araştırmaya göre modern insan davranışları, farklı kıtalarda aynı dönemlerde görüldüğü bildirilmektedir. Bu araştırma so-nucu ilk insanın Afrika'da ortaya çıktığını ve buradan dünya-ya yayıldığını öne süren tezle çelişmektedir.
  Evrim teorisi paralelindeki bu teze göre, ilk insan Afrika'da 170 bin yıl önce ortaya çıkan tek bir atadan evrimleşmiş ve 45- 50 bin yıl önce de buradan dünyaya yayılmıştır.
  Modern insan davranışlarının farklı kıtalarda fakat aynı dö-nemde ortaya çıktığının bulunması insanların tek bir yerden (Af-rika’dan) çıkarak bütün dünyaya yayıldığı teziyle evrim yönünden çelişir. Bu tezin yanlışlığı daha sonra ortaya konan bilimsel kanıt-larla defalarca teyit edilecektir.

  İnsanın evrimi soyağacı doğru mu? Evrim teorisi taraftarla-rı insanın evrimini teorilerinin paralelinde hazırladıkları bir soya-ğacı ile gösterirler. Bu soy ağacında genelde soyları tükenmiş maymun ve insan ırklarına ait çeşitli fosiller yer alır ve insanın evrimi aşamasında ara format canlıları olarak tanıtılır. Örneğin Homo Erectus bir önceki basamak olan Homo Habilis gibi may-mundan insana doğru oluştuğu varsayılan evrimde bir ara format canlısıdır.
  Teknolojinin paralelinde gelişen bilim fosiller konusunda da bazı karanlık noktaları net olarak aydınlatabilmekte, gerçekleri inkâr edilemeyecek bir biçimde ortaya koymaktadır.
  Teknolojin yardımıyla yapılan son bilimsel araştırmalarda evrim soyağacına uygun olarak evrim teorisi taraftarlarınca yarı insan, yarı maymun canlıların yaşadıkları öne sürülen dönemde günümüz insanlarından farksız canlıların yapabilecekleri nitelik-lerde sanat eserlerine, süslemelere ve aletlere rastlanmıştır.
  Son derece basit olsa bile bir aletin, bir sanat eserinin ortaya konulması insansı özelliklerin en belirgin olanıdır.
  En zeki bilinen hayvanların bile en küçük bir alet ortaya ko-yamadıkları gibi bu tür aletlerden herhangi birini geliştirici deği-şiklikler yapamadıkları bilinmektedir. Bu nedenle aletlerin, süs eşyalarının ya da bunlara benzer sanat eserlerinin bulunması o devirlerde insanın bulunduğunun ve yaşadığının en büyük kanıt-larıdır.
  Bu tür sanat eserlerinin bulunduğu dönemler ise Homo Erectusun ortaya çıktığı dönemlere rastlar. Bu da bir ara format olarak takdim edilen Homo Erectusun gerçek bir insan olduğunu gösterir. Fakat Homo Erectusun evrim yönünden atası olduğu öne sürülen Homo Habilis dönemlerinde bu tür sanat eserlerine ilkelde olsa rastlanmaz. Bu da Homo Habilisin insan olmadığını kanıtlar.
  Fakat insan olmayan Homo Habilis ile insan olan Homo Erectus arasında evrim teorisi taraftarlarınca konulmuş herhangi bir ara format canlısı yoktur. Diğer ifade ile insan ile insan olma-yan canlılar (maymunlar) arasında herhangi bir irsi bağ (ara for-mat) bulunmamaktadır. Nitekim bilimin vardığı bu sonucu fosil kayıtları da teyit eder.

 4. #4
  - Çevrimdışı
  Kıdemli Üye alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Üye Numarası
  138740
  Nerden
  ankara
  Yaş
  37
  Mesaj
  592
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  18452
  Yani bu kadar uzun bir alıntıya ne gerek var anlamıyorum özetleyip yazsanız olmuyor mu?
  vakit yetmez hani...

 5. #5
  - Çevrimdışı
  Üyecik tersinim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2010
  Üye Numarası
  140703
  Mesaj
  46
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  14

  Australopithecus dik yürüyor muydu?

  Australopithecus dik yürüyor muydu?

  Australopithecus iddia edildiği üzere insan evriminin birinci basamağıdır. Bir orangutan ailesinin topluca insan olmaya karar vermiş halidir diyebiliriz.
  Australopithecus cinsi kimi canlıların dik yürüdüğü iddiası, Richard Leakey, Donald Johanson gibi evrimci paleoantropologların savundukları bir görüştür ama pek çok bilim adamı, Australopithecus'un iskelet yapısı üzerinde sayısız araş-tırma yapmış ve bu iddianın geçersizliğini ortaya koymuştur.
  İngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomist, Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard'ın, Australopithecus örnek-leri üzerinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar bu canlıla-rın iki ayaklı olmadıklarını, günümüz maymunlarınınkiyle aynı hareket şekline sahip olduklarını göstermiştir.
  İngiliz hükümetinin desteğiyle, beş uzmandan oluşan bir ekiple bu canlıların kemiklerini on beş yıl boyunca inceleyen Lord Zuckerman, kendisi de evrim teorisini benimsemesine rağmen, Australopithecuslar'ın sadece sıradan bir maymun türü oldukları ve kesinlikle dik yürümedikleri sonucuna varmıştır.
  Son olarak 1994 yılında İngiltere'deki Liverpool Üniversite-si'nden Fred Spoor ve ekibi, Australopithecus'un iskeleti ile ilgili kesin bir sonuca varmak için kapsamlı bir araştırma yapmıştır.
  Spor ve ekibinin vardığı sonuç, Australopithecus'un dört ayak-lı olduğudur.
  Bu ise Australopithecus'un, insanlarla hiçbir ilgisi olmayan, nesli tükenmiş bir maymun türü olduğu anl***** gelmektedir.
  Australopithecus'un insanın atası sayılamayacağı son dö-nemde evrimci kaynaklar tarafından da kabul edilmektedir.
  Ünlü Fransız bilim dergisi Science et Vie, Mayıs 1999 sayı-sında bu konuyu kapak yapmıştır.
  Australopithecus afarensis türünün en önemli fosil örneği sayılan Lucy'i konu alan dergi, Elveda Lucy başlığını kullanarak, Australopithecus türü maymunların insanın soyağacından çıka-rılması gerektiğini yazmıştır. (Lucy bölümüne bakınız)
  Son bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu gerçek Australopithecus robustus da dahil olmak üzere tüm Australopithecus türlerinin soyu tükenmiş birer maymun olduğu-dur.

 6. #6
  - Çevrimdışı
  Üyecik tersinim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2010
  Üye Numarası
  140703
  Mesaj
  46
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  14

  Maymun-insan İç kulak yapılarındaki farklılıklar

  Maymun-insan İç kulak yapılarındaki farklılıklar

  Bilindiği gibi iç kulak yapıları dik durma (dengede durma) da çok önemlidir. Bir bakıma iç kulak yapılarının incelenmesi o can-lını dik durup duramadığını kesin bir şekilde gösterebilir.
  Evrim taraftarlarınca öne sürülen yukarıdaki iddia (Australopithecus cinsi kimi canlı türlerinin dik yürüyebildikleri iddiası) bir grup bilim adamı tarafından ciddiye alınmış, çeşitli araştırmalar yapılmıştır.
  1994 yılında Fred Spoor, Bernard Wood ve Frans Zonneveld adlı üç anatomi uzmanı, insan ve maymunların iç kulaklarında yer alan ve denge sağlamaya yarayan yarı-çembersel kanalları karşılaştırmalı olarak analiz ettiler.
  Dik yürüyen insanların iç kulak kanalları ile eğik yürüyen maymunların iç kulak kanalları birbirlerinden bazı somut farklılık-larla ayrılıyorlardı.
  Spoor, Wood ve Zonneveld'in, inceledikleri tüm Australopithecus ve dahası Homo habilis örneklerinin iç kulak kanalları günümüz maymunlarınınkiyle aynıydı.
  Teoriye göre maymundan insana evriminin üçüncü aşama-sındaki ara format olan Homo Erectus'un iç kulak kanalları ise, aynı günümüz insanlarındaki gibiydi. Bu da şu gerçeği göstermektedir.
  Bulunan fosillere göre Australopithecus ile Homo Habilis iki ayağı üzerinde insan gibi dik yürüyemezler. Yani maymundurlar. Fakat Honmo Erectus yürüyebilir. Yani insandır.
  Bu nedenle Australopithecus ile Homo Habilis gerçek bir maymun, Homo Erectus ise gerçek bir insandır. Homo Habilis ile Homo Erectus arasında ise yarı maymun, yarı insan bir ara format canlısı yoktur.
  Evrim aşamasında bu sınıflamaların ardına konulan Homo erectus (ya da Homo ergaster) ise tartışmasız dik yürüyen, iske-letleri günümüz insanından farksız gerçek insan ırklarıdır.
  Yine 1994 yılında Amerikalı antropolog Holly Smith'in Australopithecus dişleri üzerinde yaptığı detaylı analizler de, bu canlıların insanlarla benzerlik taşımayan bir maymun türü ol-duğunu göstermiştir.
  Maymun olan Australopithecus ile insan olan Homo Erectusun yanı zaman diliminde yaşamış olması evrim teorisinin bu konuda bir başka sorunudur.
  Nitekim ara format iddia edilen fosilleri bulan jeolog André W. Keyser'in de, bu çelişkiyi şöyle ifade ettiği belirtilmiştir:
  -Bu sorulara rağmen, ne kadar çok şey bulursak o kadar çok şey öğreniyoruz. Öğrendiklerimiz yeni soruları da gün-deme getiriyor.
  Australopithecus robustus nasıl yaşamış, Homo ile be-raber nasıl aynı anda var olmuşlar?
  Kazıldıkça ve incelendikçe Drimolen'den daha çok yanıt ve soru çıkacak.
  Görüldüğü gibi, evrim taraftarlarının uzak ata ve torunu ola-rak nitelendirdikleri türlerin aynı dönemde yaşadıklarının ortaya çıkması evrim teorisi taraftarlarını hiç bir zaman yanıtlayamaya-cakları soruların burgacına sokmaktadır.
  Yapılan araştırmalar sonucunda şu bilimsel gerçeklere ula-şılmıştır.
  1)-Australopithecuslar'ın fiziksel yapıları göz önüne alındı-ğında günümüz maymunlarıyla aynı özellikler taşımaktadır.
  2)-Tümünün beyin hacimleri, günümüz şempanzelerininkiyle aynıdır veya daha küçüktür.
  3)-Ellerinde günümüz maymunlarındaki gibi ağaçlara tır-manmaya yarayan çıkıntılar vardır.
  4)-Ayaklar dallara tutunmak için kavrayıcı özelliklere sahiptir.
  5)-Boylarının en fazla 130 cm kadardır. Bu uzunluğu geç-memektedir. Diğer ifade ile boyları kısadır.
  6)-Günümüz maymunlarındaki gibi erkek Australopithecuslar dişilerinden çok daha iridir.
  7)-Bunlarla birlikte birbirine yakın gözler, sivri azı dişleri, çene yapısı, uzun kollar, kısa bacaklar gibi birçok özelliklerle ve kafa-taslarındaki onlarca benzer ayrıntılar, bu canlıların günümüz maymunlarından farklı olmadıklarını gösteren yadsınması müm-kün olmayan delillerdir.
  Bu nedenlerle Australopithecus türlerinin tümü, günümüz maymunlarına benzeyen fakat soyu tükenmiş maymunlardır.

  Bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu gerçekler evrim teorisi taraftarlarınca insanın ataları olarak lanse edilmek istenen may-mun türü canlıların insanın ataları olduğu iddiasının bilimsel hiç-bir dayanağının olmadığıdır. Evrim teorisi taraftarları kabul etse-ler de, etmeseler de gerçek budur. Bir bakıma fosiller evrim teo-risine meydan okumaktadır.

 7. #7
  - Çevrimdışı
  Üyecik tersinim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2010
  Üye Numarası
  140703
  Mesaj
  46
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  14

  İnsanın evrimine fosiller ne diyor?

  EVRİMSEL KAFATASI DİZİLİMLERİ GERÇEK Mİ?

  Fosil kayıtlarının evrimi yalanlaması insanın evrimi iddiası için de geçerlidir.
  Evrimciler farklı maymun türleri ile insan ırklarının kafataslarını art arda dizerek soyağaçları oluştururlar. Ancak bu soyağaçları sadece varsayımlara dayalıdır ve evrime somut bir delil oluşturmamaktadır. Delili olmayan varsayımlarında sadece bir varsayım olmakta öte bir değerinin olmayacağı açıktır.
  Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, Homo sapiens'e (günümüz insanına) uzanan zincir gerçekte kayıptır diyerek bu gerçeği kabul eder.
  Paleoantropoloji hakkındaki önemli bir kitabın yazarı olan William Fix ise, şu yorumu yapar:
  -İnsanın kökeni hakkında hiçbir şüphe duymamamız gerektiğini söyleyen hala sayısız bilim adamı vardır, ancak tek eksiklikleri bir delillerinin olmamasıdır.
  Bu bölümümüzde en çok tartışma konusu olmuş fosilleri modern bilimin ışığında evrim teorisinin ön görülerini de dikkate ala-rak tam bir tarafsızlıkla inceleyeceğiz.

  Australopithecus Fosilleri: Evrim teorisine göre australopithecus adı verilen canlı insanla maymun türünün ayrıl-ma noktasıdır. Diğer ifade ile evrim teorisine göre insanın en eski atasıdır.
  Australopithecus kelimesi güney maymunu anl***** gelir.
  Bu canlıların ilk olarak Afrika'da 4 milyon yıl kadar önce ortaya çıktıkları ve 1 milyon yıl öncesine kadar da yaşadıkları sanılmaktadır.
  Australopithecuslar arasında türleriyle ilgili bazı ayrımlar vardır. Evrimciler Australopithecus türlerini çeşitli şekillerde isimlendirmişlerdir.
  Evrim teorisinin iddiasına göre australopithecus zamanla ayağa kalkmış, beyni büyümüş ve çeşitli aşamalardan geçerek günümüz insanı (Homo sapiens) haline gelmiştir.
  Fakat bu konuda somut bir kanıt gösterilememektedir. Yapılan araştırmaların sonucu bunun tam tersini işaret eder. Bunun nedenlerini şu şekilde belirtebiliriz.
  Maymunlarla insanların hareket şekli tamamen farklıdır. İnsanlar, gerçek anlamda iki ayaklarıyla hareket eden yegane can-lılardır. Diğer bazı hayvanlar ise iki ayaklı olarak sınırlı bir hareket kabiliyetine sahiptirler. Örneğin, ayı ve maymun gibi hayvanlar ender olarak örneğin bir yiyeceğe ulaşmak istediklerinde, iki ayakları üzerinde hareket ederler.
  Evrim teorisi savunucularına göre Australopithecus isimli bu canlılar, iki ayakları üzerinde insanlar gibi dik olarak yürüyeme-seler de eğik yürüme yeteneğine sahiptiler.
  Bu yarım ve sınırlı iki ayaklı yürüyüş hareketi bu canlıların insanın atası oldukları yönünde en güçlü kanıt olarak gösterilir. Gösterilir ama bilim böylesine önemli bir konuda çok daha güçlü kanıtlar ister.

  Evrim teorisi taraftarlarının Australopithecusların iki ayaklı oldukları konusundaki iddialarını çürüten ilk delil, yine evrim araştırmacılarının kendilerinden gelmiştir.
  Australopithecus'ların fosilleri üzerinde yapılan detaylı inceleme, evrim teorisi savunucuları tarafından bile, söz konusu canlıların gereğinden fazla maymuna benzediklerinin kabulüne yol açmıştır.
  1970'li yılların ortalarında Australopithecus fosilleri üzerinde detaylı anatomik araştırmalar yapan evrim taraftarı Charles E. Oxnard, Australopithecusların iskelet yapılarını günümüz orangutanlarınkine benzetiyordu:
  -Australopithecinesler'in omuz, pelvis, bilek, ayak, dirsek ve eller gibi anatomik bölgeleri üzerinde yapılmış birçok karşılaştırmalı anatomik araştırma mevcuttur. Bütün bunlar şunu söylüyor: Bu fosillerin modern insana olan yakınlığı gerçek olmayabilir. Bütün fosil parçaları hem insandan hem de şempanze ve gorillerden farklıdır. Australopithecines'ler grup olarak incelendiğinde kendilerine has bir tür orangutana benzerlik gösterirler.

  Ancak evrimciler için derin bir hayal kırıklığının kaynağı, Australopithecusların iki ayaklı ve eğik olarak yürüyemeyecek-lerinin anlaşılmış olmasıdır.
  İki ayaklı ancak eğik olarak yürüdüğü iddia edilen Australopithecus'un böyle bir yapıya sahip olması fiziksel olarak son derece verimsiz olacaktı ve orantısız olarak yüksek bir enerji gerektirmekteydi.
  Nitekim, 1996 yılında bilgisayar uzmanı Robin Crompton, yaptığı araştırmalarda bu çeşit bir karma yürüyüşün bilimsel bul-gularla imkânsız olduğunu gösterdi.
  Crompton vardığı sonuçta şunları belirlemiştir.
  Bir canlı ya tam dik, ya da tam dört ayağı üzerinde yürüyebilmektedir. Bu ikisinin arası bir yürüyüş biçimi, enerji kullanımının aşırı derecede artması nedeniyle mümkün gö-rülmemektedir. Böyle bir oluşum canlının aleyhinedir. Canlının aleyhine olan bir gelişimi ise evrim mantığı bile asla izin vermez ve kabul etmez.

  Bu gün elimizde pek çok australopithecus fosili bulunmakta, evrim teorisi taraftarları tabiatları gereği bulunan her fosili diğer fosiller gibi bir ara format olarak takdim etme çabasındadırlar.
  Konunun uzmanlarından Spoor, Wood ve Zonneveld Nature dergisi 23 Haziran 1994 tarihli sayısında yayınlanan makalelerinde şu sonucu ifade etmişlerdi:
  -Güney Afrika'da yaşayan Australopithecus ve Paranthropus kafataslarındaki yarı dairesel kanalın boyutla-rı, bugün halen yaşamakta olan büyük maymunlarla aynı özellikleri göstermektedir.
  Bu konuda Profesör Charles E. Oxnard New Perspectives on Human Evolution isimli eserinde:
  -Her durumda, ilk incelemeler Australopithecus fosilleri-nin insanlara benzer olduğunu veya en kötü ihtimalle insan-larla Afrika maymunları arasında geçiş formu olduklarını öne sürse de, kanıtlarının tamamının incelenmesi gerçeğin farklı olduğunu göstermektedir.
  Bu fosiller açıkça hem insanlardan hem de Afrika maymunlarından farklıdırlar. Australopithecus özgün bir türdür diye yazmaktadır.
  Bu konuda Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi İngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin insanın evriminde ara formatlar sayılan Australopithecus örnekleri üze-rinde yaptıkları çok geniş kapsamlı çalışmalar, bu canlıların sa-dece soyu tükenmiş bir maymun türüne ait olduklarını ve insan-larla hiçbir benzerlik taşımadıklarını göstermiştir.
  Tüm bu bilgilerin sonucunda ortaya çıkan gerçek Australopithecusların insanlarla hiçbir ilgisi olmayan, nesli tü-kenmiş bir maymun türünden başka bir şey olmadıklarıdır.

  Australopithecus'un insanın atası sayılamayacağı, son dö-nemde evrimci kaynaklar tarafından da kabul edilmektedir.
  Yapılan bilimsel araştırmalar sırasında bir kafatası fosili bu-lundu. Bulunan bu kafatası fosilinin Paranthropu Robustus tü-ründen bir dişiye ait olduğu belirdi.
  Paranthropu Robustus gibi fosil isimleri genelde fosilin bu-lunduğu yerle; fosilin türü, fosili bulanın adına izafeten verilir. Ni-tekim paranthropu robustus’un diğer adı australopithecus robustus’tur. Diğer ifade ile australopithecus türüne ait bir canlı-nın fosilidir.
  Bulunan söz konusu kafatası yapılan araştırmalarda Australopithecus türünden olduğu kesin bir şekilde anlaşılmıştır. Australopithecuslar ise daha öncede belirttiğimiz gibi çok ırklı bir maymun türüdür.

  Homo Habilis Australopithecus aynı tür canlı mı? Evrim Teorisi australopithecus türünün evrimleşerek evrimin bir sonraki aşaması olan Homo Habilisi meydana getirdiklerin varsayar. Fa-kat bu varsayımın en ilginç yanı ise birbirinin atası olarak gös-terilen türlerin aynı dönemde yaşamış, birbirlerinin çağdaşı olduklarıdır. Halbuki evrim çok uzun zaman dilimlerinde kade-meli gelişimi öngörür. Birinden diğeri evrimleşmiş iki canlı türü-nün aynı dönemlerde yaşamış olması bu nedenle mümkün de-ğildir.

  Bir zamanlar evrimcilerin gözdesi Lucy fosili: Ünlü Fran-sız bilim dergisi Science et Vie, Mayıs 1999 sayısında büyük propagandalarla evrimin kanıtı gibi gösterilen Lucy fosilinin tam anlamıyla “pabucunun dama atıldığı” konusunu kapak yapmıştır.
  Australopithecus afarensis türünün en önemli fosil örneği sayılan Lucy'i konu alan dergi (Elveda Lucy başlığını kullanarak Australopithecus türü maymunların insanın soy ağacından çıka-rılması gerektiğini yazmıştır.
  St W573 kodlu yeni bir Australopithecus fosili bulgusuna da-yanarak yazılan makalede, şu cümleler yer almaktadır:
  Yeni bir teori Australopithecus türünün insan soyunun kökeni olmadığını söylüyor... St W573'ü incelemeye yetkili tek kadın araştırmacının vardığı sonuçlar, insanın atalarıyla ilgili güncel teorilerden farklı; hominid soy ağacını yıkıyor. Böylece bu soy ağacında yer alan insan ve doğrudan ataları sayılan primat cinsi büyük maymunlar hesaptan çıkarılıyor... Australopithecuslar ve Homo türleri (insanlar) aynı dalda yer almıyorlar, Homo türlerinin (insanların) doğrudan ataları, hala keşfedilmeyi bekliyor.

  Homo Habilis-Homo Erectus fosilleri: Evrim teorisi taraf-tarlarının evrim şemasında insanların atası olarak gösterilen australopithecus'dan sonra Homo Habilis onun ardında Homo Erectus gelir.
  Homo erectus, evrim teorisi taraftarlarının iddiasına göre in-sansı özellikleri biraz daha gelişkin ve olgun bir ara format canlı grubudur ve iskeleti de tamamen diktir. Kafatası hacmi (her ne kadar evrim teorisi savunucuları tarafından normal insana göre küçük kabul edilse de) Australopithecus'un iki katı kadardır.
  Evrim teorisi savunucularının Homo Erectusu bir ara format saymaktaki yegane dayanakları ise, kafatası hacminin 900-1100 cc arasında değişmesi, modern insan ortalamasından küçük ol-ması ve kalın kaş çıkıntılarıdır.
  Fakat bu iddialar temel ve asılsızdır. Bugün dünyada bir ara format dolaysıyla ilkel sayılan Homo Erectusla aynı kafatası orta-lamasında örneğin pigmeler gibi pek çok insan ırkı yaşamaktadır.
  Maymunsu bir özellik olarak kabul edilen kaş çıkıntılarını bazı insan ırklarında örneğin Avustralya yerlileri aborijinlerde gözlem-lemekteyiz.
  Kafatası hacminin genişliği dolaysıyla beynin büyüklüğü o canlının daha zeki olduğunun kanıtı mıdır?
  Bu soruya verilecek tek yanıt vardır ki o da hayırdır. Kafatası hacmi farklılığının dolaysıyla beyin büyüklüğü ya da küçüklüğü-nün zeka ve beceri yönünden hiçbir fark oluşturmadığı bilinen bir gerçektir.

  Ünlü evrimci Richard Leakey bile Homo Erectusun günümüz insanı ile olan farklılığının ırksal farklılıklardan öteye bir anlam taşımadığını şöyle ifade eder:
  -Herhangi bir kişi farklılıkları fark edebilir: Kafatasının biçimi, yüzün açısı, kaş çıkıntısının kabalığı vs. Ancak bu farklılıklar bugün değişik coğrafyalarda yaşamakta olan in-san ırklarının birbirleri arasındaki farklılıklardan daha fazla değildir.
  Yapılan son araştırmalara göre Homo Erectus iskelet yapısı gibi insansı özellikleri göz önüne alındığında tam bir insan oldu-ğu; teoriye göre bir ara format canlısı olduğundan yarı maymun yarı insan olması gerektiği halde hiçbir maymunsu özellik taşı-madığı görülür.
  Teoriye göre insanın ilk atası varsayılan Australopithecus ve ardılı Homo Habilisin şempanze benzeri bir maymun türü olduğu bilimsel delillerle kanıtlanmıştır.
  Australopithecus ve Homo Habilis ismi verilen canların nesil-leri tükenmiş birer maymun türü oldukları kesindir.
  Günümüzde yaşayanlardan farksız iskelet yapısı ve diğer tüm insanî özelliklere sahip olan Homo Erectusla öncelleri olduk-ları iddia edilen Homo Habilis - Australopithecus arasında bir bağlantı kurulamamaktadır.
  Maymunlarla insanlar arasındaki farklılıklar gibi keskin ve büyük değişimlerin ara format canlıları olmadan oluşmasının mümkün olmadığını evrim teorisi de kabul eder. Fakat Homo Erectusla önceli olduğu iddia edilen Homo Habilis arasında her-hangi bir ara format canlısı yoktur. Homo Habilis tam bir may-mun, Homo Erectus ise tam bir insandır. Diğer ifade ile evrimsel bağ kopuktur.
  Yapılan araştırmalar günümüz insanının iskeleti ile Homo Erectus iskeleti arasında hiçbir farkın olmadığını göstermiştir. Homo Erectus dik yürüyen insan anl***** gelir. İnsanın bilinen en eski atasıdır.
  Diğerleriyle birlikte Afrika'da bulunan Homo Erectus fosilleri-nin en ünlüsü olan Turkana Çocuğu'nun da incelenmesiyle homo erectusun günümüz insanından bir farkının olmadığı kesinlikle kanıtlanmıştır.
  Tim White tarafından bulunan ve OH62 ismi verilen homo habilis iskelet ve kafatası fosilinde yapılan araştırmalar; bu türün günümüz maymunlarınınki gibi küçük beyin hacmine, dallara tır-manmaya yarayan uzun kollara ve kısa bacaklara sahip olduğu-nu göstermiş; bu canlının insanın evrimi şemasında ikinci sırada gösterilen ara format olmadığını kanıtlamıştır.

  Amerikalı antropolog Holly Smith'in 1994 yılında yaptığı de-taylı analizler de yine Homo Habilisin aslında homo yani insan değil, maymun olduğunu ortaya koymaktadır.
  Holly Smith Australopithecus, Homo Habilis, Homo Erectus ve Homo Neanderta- lensis türlerinin dişleri üzerinde yaptığı ana-lizler hakkında şöyle demiştir:
  -Dişlerin gelişimi ve yapısı kriterine dayanarak yaptığımız analizler, australopithecus ve homo habilis türlerinin Afrika maymunlarıyla aynı kategoride olduklarını, ancak homo erectus ve homo neandertal türlerinin günümüz insanlarıyla aynı yapıya sahip olduğunu göstermektedir.
  Holly Smith bu tespitiyle Australopithecus, Homo Habilis ile Homo Erectus ve Homo Neandertelleri maymun ve insan olarak kesin çizgilerle ayırmaktadır.
  Günümüzde bazı evrimci fosil bilimciler de bu sınıflamanın hayali olduğunu, Homo Habilis denen canlıların aslında bir Australopithecus türü olduğunu savunmaktadır.
  Bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu bulgular şu gerçekleri ifade eder.
  Hem Homo Habilis hem de Australopithecus türleri, eğik yü-rüyen, yani maymun iskeletine sahip canlılardır. Bu nedenle Homo Habilis adıyla anılan fosiller Australopit- hecus (maymun) sınıflamasına dâhildir. Homo yani insan sınıflamasıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.
  Bu bilimsel araştırmalar sonuçlarına göre hayat ağacı şeması insanla ilgili olanının ilk evrelerinde gösterilen Australopithecus - Homo Habilis türlerinin tam bir maymun oldukları kanıtlanmıştır.
  Homo Erectus ise tam bir insandır. Diğer ifade ile Homo Habilisin tam bir maymun olduğu bilimsel bulgularla kanıtlandı-ğından Australopithecus ile Homo Erectus arasında bulunan bir ara format canlısı olması mümkün değildir.
  Bu nedenlerle Australopithecus - Homo Habilis - Homo Erectus - Homo Sapiens şeklinde gösterilen insan evrim şeması gerçek dışıdır ve tamamen hayalidir. İnsanlar maymunlardan evrimleşmemiştir.
  Paleoantropoloji alanında dünyanın çeşitli ülkelerinden önde gelen isimlerin katıldığı Senckenberg konferansı bu kabulün ön plana çıktığı konferans olmuştur.
  Senckenberg konferansındaki katılımcıların çoğu, Michigan Üniversitesi'nden Milford Wolpoff, Canberra Üniversitesi'nden Alan Thorne ve meslektaşlarının başlattığı ve konusu Homo Erectus'un taksonomik konumu olan ateşli bir tartışmaya daldılar.
  Bu kişiler Homo Erectus'un bir tür olarak geçerliliğinin olma-dığını ve bütünüyle elimine edilmesi gerektiğini ısrarlı bir şekilde ileri sürdüler.
  Homo türünün bütün üyeleri, doğal herhangi bir ara veya alt bölüm olmaksızın, yaklaşık 2 milyon yıl öncesinden bugüne, çok fazla değişkenlik gösteren, geniş bir alana yayılmış tek bir türe, Homo Sapiens'e aitti. Homo Erectus'un bir tür olarak mevcut ol-madığı, konferansın ana konusu oldu.
  Görüldüğü gibi varyasyonlarıyla geniş bir coğrafyaya yayıl-mış Homo Sapiens (insan) türü 2 milyon yıldır sabittir, herhangi evrimleşme (değişim) göstermemektedir. Homo Erectus ise artık bir insan ırkı olarak kabul edilmektedir.
  Michigan Üniversitesi'nden antropolog Milford H. Wolpoff, Science dergisine yazdığı Homo Sınıflaması başlıklı makalesin-de bu hayali ara türün günümüz insanından başka bir şey olma-dığını şöyle açıklamaktadır:
  -Çoğu paleoantropolog geleneksel görüş olarak, coğrafik olarak dağınık olan çok tipli Homo Erectus türünü, yine coğ-rafik olarak dağınık olan çok tipli Homo Sapiens türüne ev-rimleştiğini kabul etmektedirler. Diğerleri ise, soyağacına bağlı bir yaklaşımla, bütün halindeki insan neslini tek bir evrimsel tür olarak tanımlamaktadırlar. Bu, taksomomik ola-rak ortada yalnızca tek bir Homo türü bulunduğu anl***** gelir. O türde Homo sapiens’tir.
  Bu her iki evrimsel eğilim ve farklı bölgesel özelliklerin varlığı için de geçerli olan tek yorumdur. Aksi takdirde birbi-rini takip eden keyfi olarak tanımlanmış türler olmuş olurlar.
  Bir türün varyasyonlarının olduğu genetik bir gerçektir. Buna rağmen küçük farklardan yola çıkarak keyfi türler belirlemenin bilimsel bir yönü bulunmamaktadır. Bir insan ırkı olan Homo erectus ile insanın evrimi senaryosunda atası sayılan maymunlar arasında ise büyük bir uçurum vardır. Kısacası fosil kayıtlarında beliren ilk insanlar, herhangi bir evrim süreci olmadan, bugünkü halleriyle aniden ortaya çıkmışlardır.

Benzer Konular

 1. Evrimi Tartışmak
  SOSYALİST Tarafından Biyoloji Forum'u Foruma
  Yorum: 4
  Son mesaj: 19-12-2013, 10:28 AM
 2. TÜBİTAK Evrimi Yasakladı!
  SOSYALİST Tarafından Biyoloji Forum'u Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 17-01-2013, 03:34 PM
 3. Yorum: 23
  Son mesaj: 10-09-2012, 09:40 AM
 4. Mevlana'nin Evrimi
  mopsy Tarafından Tasavvuf Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 23-04-2010, 06:00 PM
 5. Bilginin evrimi...
  ayazoglum Tarafından Şiir Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 05-05-2009, 10:21 PM
Yukarı Çık