MerhabaAvrupa Birliği (AB) liderleri Aralık 2008’de yeni bir Yenilenebilir Enerji Yönergesini kabul ettiler. Buna göre 2020 yılına kadar her üye devletin ulaşım yakıtlarının yüzde 10’unu aralarında biyoyakıtlar, hidrojen ve çevre dostu elektrik üretimi sağlayan yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaları gerekiyor.

Yönergede ayrıca biyoyakıtlar için sürdürülebilirlik kıstasları da belirleniyor. Birliğin, biyoyakıtların fosil yakıtlarıyla karşılaştırıldığında karbon çıkışını en az yüzde 35’ini karşılayacak şekilde kullanılması öngörülüyor. Rakamın 2017’de yüzde 50’ye 2018’de yüzde 60’a çıkarılması hedefleniyor.

Ancak biyoyakıt üretiminin artırılmasının ormanlık alanların yok edilmesini tetikleyeceği ve gıda güvenliği üzerinde ciddi sonuçları olacağı, enerji üretim sağlanacak mahsullerin diğer ekim alanlarında yaygınlaştırılacağı gibi endişeler artmaya başladı.

Yenilenebilir Enerji Yönergesi ve Yakıt Kalitesi Yönergesi geçen yıl aralık ayında AB iklim değişikliği ve enerji paketine dâhil edildi. Yönergelerde Avrupa Komisyonu’ndan toprak kullanımında dolaylı yoldan meydana gelen değişikliğin sera gazı çıkışı üzerindeki etkilerinin ve bu etkilerin nasıl en alt seviyeye indirilebileceği üzerine bir rapor hazırlamasını talep ediyor.

AB önümüzdeki on yılın sonuna kadar ulaşımda kullanılan yakıtın yüzde 10’unun yenilenebilir enerji kaynaklarıyla özellikle biyoyakıtlarla sağlanması hedefini belirlemişti. Ama şimdi birlik bu hedefin çevre üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri üzerinde düşünüyor.

Konuyla ilgili dört büyük çalışma hâlen devam ediyor.

Endişelerin en başında biyoyakıt üretiminin emtea piyasasında ürün sıkıntısına sebep olması ve gıda fiyatlarında artışa, çiftçileri yeni ekim alanı arayışıyla tropikal ormanları yok etmeye yöneltmesi geliyor.

Ormanların yakılması büyük ölçüde CO2 çıkışına sebep olurken biyoyakıtların iklim üzerindeki muhtemel olumlu etkilerini de bertaraf etmiş oluyor.

Kuzey Amerika’da yetiştirilen soya fasulyesinden elde edilen biyodizelin karbon ayak üzerinde dolaylı etkisi olduğu ve standart dizelin etkisinden dört kat daha fazla etkisi olduğu belirlendi. AB raporundaki ekte belirtilen rakamlar (her gigajoule için339,9 kg CO2 çıkışı) aralıkta rapor yayınlanmadan önce metinden çıkarıldı.

Raporun gözden geçirilmesi danışmanlardan birinin (Fraunhofer of Germany) kısmen geri adım atmasına sebep oldu.

Ancak Reuters haber ajansının bilgi edinimi özgürlüğü çerçevesinde raporun bir kopyasına ulaşmasıyla gerçek ortaya çıkmış oldu.

Avrupa Komisyonu delili saklamak için rapor üzerinde oynanmadığını yalnızca yayımlanmadan önce daha ayrıntılı bir analiz yapmak istediklerini duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklamada Komisyon “Bu çalışmayla hazırlanan analizin birçoklarınca uygu görülmeyen bir yöntemle yapıldığını ve bu nedenle analizin rapordan çıkarılmasının daha doğru olacağını” kaydetti.

Haberin devami: Biyoyakıtların daha fazla CO2 saldığı ortaya çıktı - Türkiye'nin İlk ve Tek Çevre Haber Sitesi

Su bilgi