+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
1. Sayfa, Toplam 2 12 SonSon
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 16

Tasavvufî hadis yorumculuğu

islam (Müslümanlık) Kategorisinde ve Tasavvuf Forumunda Bulunan Tasavvufî hadis yorumculuğu Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Selam! Hicrî üçüncü asırda müstakil ilimlerin ortaya çıkması ile birlikte her ilim dalı hadis ve sünnete kendi zâviyesinden yaklaşmış, hadis

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643

  Tasavvufî hadis yorumculuğu

  Selam!

  Hicrî üçüncü asırda
  müstakil ilimlerin ortaya çıkması ile birlikte her ilim dalı hadis ve sünnete kendi zâviyesinden
  yaklaşmış, hadis ve sünnetin anlaşılması ve yorumlanması konusunda farklı yaklaşımlar söz
  konusu olmuştur. Bu farklı yaklaşımlardan birisini, bilgi kaynağı, bilgiyi elde etme yöntemi,
  Kur’ân-ı Kerim ve hadisleri anlama ve yorumlama yöntemi gibi konularda diğer islâmî
  geleneklerden farklı
  bir yaklaşıma sahip olan, hadis ve sünnete ma’rifet ve bâtın temelli
  yaklaşıp, hadisleri işârî yönden yorumlayan mutasavvıflar ortaya koymuşlardır.

  Yani
  Peygamber
  Sahabe
  4 halifa
  Tabeyiin
  ......den 300 sene sonra

  Ve
  ...islâmî geleneklerden farklı ....
  Tasavvuf hareketi, ortaya çıkışından günümüze kadar büyük çoğunlukla Kur’ân ve
  hadisi referans alıp almama yönüyle tartışılmıştır. Ancak bunun karşısında tasavvuf ehli her
  fırsatta kendi ilimlerinin Kur’ân-ı Kerim ve hadis temelli olduğunu vurgulama gereği duymuş,
  bu iki kaynağa yaklaşımlarının diğer ilimlerden, lugavî, fıkhî yaklaşımlardan farklı olduğunu,
  ortaya koyma ihtiyacı hissetmiştir.

  Devamli Islam dan dislanmislardir.
  Onlarda ;
  ...gereği duymuş,...
  ....ihtiyacı hissetmiştir.....
  ...lerdir.
  Sûfîlere göre âyetlerin yanı sıra hadislerin de zâhir anlamlarının yanı sıra bâtın
  mânaları da vardır. Tasavvufî hadis yorumculuğu zâhire karşılık bâtına, ibâreye karşılık
  işâretlerlere ibret ve i’tibâra, hükümlere karşılık hikmetlere dayanır. Her şeyden önce
  tasavvufî yorum söyleneni değil, söylenmek isteneni temel alır.

  Tasavvuf geleneğinde bir metnin
  anlaşılması ve yorumlanmasında en çok başvurulan bu temel kavramlar sûfî ya da ârifi
  doğrudan metin ya da ibârede görünmeyen ancak saklı bulunan bir bilgiyi arama ve onu
  yorumlamayla baş başa bırakmaktadır.

  Ricâl, isnâd ve râvilerle ilgili hadis ilimlerini, lügat ilimlerini ve genel anlamda zâhîri
  ilimleri “kabuk” ya da “âlet” ilimleri olarak değerlendiren sûfîlerin hadis ilmine ve hadislere
  yaklaşımı bir hadisçinin ya da fıkıhçının yaklaşım tarzından farlıdır. Sûfî ya da ârif için hadisler
  konusunda asıl önemli olan manâ ve maksatları tespit etmektir. Onlara göre manâ ve maksadı
  tespit etmek ise ilimlerin özüdür. Hadislerdeki manâ ve maksatları tespit etmeye hedefleyen
  sûfîlerin hadisleri yorumlamayı temel kabul ettiklerini belirtmek gerekir.

  Hani su durmadan ayet/hadisleri kafalarina gore yorumluyorlar suclamasi var ya!
  Yavuz hirsiz ev sahibini bastiriyor.
  Yani Allah cc/Muhammed as ne derse desin
  Onemi yok!

  Onemli olan seyhin yukledigi anlam.
  Gidip Allah cc na ve Muhammed as'a KESF ile soruyor ya!
  Tasavvuf hareketi ortaya çıkışından itibaren temel aldığı konular, bilgi kaynakları, dini
  metinleri anlama ve yorumlama metodu bakımından diğer İslâmî disiplinlerden farklı bir yaklaşım
  tarzı ortaya koymuştur. Özellikle âyet ve hadislerin anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili bu
  farklı yaklaşım tarzı bazı sûfilerin ifade ettiği üzere “Hiçbir velî yeni bir şeriat getirmez. Ancak
  Kur'ân ve sünnet hakkında yeni bir anlayış (fehm) getirir.” şeklinde ifadesini bulmaktadır. Bu
  durum sûfilerin âyet ve hadislere farklı yorumlar getirmelerine ne kadar ehemmiyet verdiklerini
  göstermektedir. Tasavvuf klasikleri ve tasavvufi hadis şerhleri incelendiğinde sûfilerin hadislere
  dair farklı yorum arayışlarının üç alanda kendisini gösterdiği görülecektir. Bunlardan birincisi
  “işârî” yorumlardır. İkincisi “nazarî” yorumlar, üçüncüsü ise “hikmetlere” dair yorumlardır.

  Hiçbir velî yeni bir şeriat getirmez. Ancak
  Kur'ân ve sünnet hakkında yeni bir anlayış (fehm) getirir.

  Ne guzel !
  Gundeme,zamana,duruma gore
  Uydur uydur soyle.
  Sonrada yeni bir seriat degil de!
  Peki ne?
  Bâtın kavramı diğer yönüyle tasavvufî hadis yorumculuğunun işâretlere dayanan
  yorumlarıyla ilgilidir. Ehl-i tasavvuf lafızlar ve ibârelerde saklı bulunan bâtın manaya dayanan
  yorumlarını “işâret” kavramıyla ifade etmiş ve işâretlere dayanan yorumlar “işârî yorum” olarak
  adlandırılmıştır. Sûfiler genel olarak işâret ya da işâretle yakın anlamda kullanılan “i’tibâr”
  kavramıyla zâhiri iptal etmeyen bir manayı kastetmişlerdir. Hadis yorumlarında bunun pek çok
  örneklerini vermişlerdir.

  Dedikleri Kur'an'da Yok!
  Dediklerini aciklayan ayetler
  Kur'an'da YOK!

  Ne yapacaklar?
  Bu,su ayetler sunu isaret ediyor
  ....diyecekler.
  Bunu yaparken de ayetlerin icinden cumleler sececekler.
  Hasr 7 yi kullanmalari gibi.

  Onlar icin
  Muslumanin soyle dusunmesi hic onemli degildir.
  "Allah cc ne soylerse direk soyler.
  Kizim sana soyluyorum,gelinim sen anla anlayisi
  SUNETULLAH'TA YOKTUR!
  Tasavvufî hadis yorumculuğu ise,
  çoğunlukla ya Muhasibî (243/857), Hakîm et-Tirmizî (320/932), Ebû Tâlib el-Mekkî (386/996)
  gibi sûfiler özelinde
  “şahıs merkezli”
  ‘erken dönem’,
  ‘hicri ilk üç asır’
  gibi belirli dönemlerle3 sınırlandırılarak ele alınmıştır.

  Ameli-Tasavvufta Aşırı Yorumlar:

  Devam edecek........
  Konu mopsy tarafından (22-10-2011 Saat 10:59 AM ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Selam!

  Ameli-Tasavvufta Aşırı Yorumlar:
  1. “Hayâ ve dili tutmak imândan iki şube, edepsizlik/kötü söz ve lüzûmundan fazla
  konuşmak (beyân) nifaktan iki şubedir
  ” Hadisi:
  Ebû Talib el-Mekkî (386/996), Kutu’l-Kulûb adlı eserinin ilim bölümünde ma’rifetin
  ilme, bâtınî fıkhın zâhiri fıkha üstünlüğü üzerinde oldukça durmaktadır. Mekkî’nin naklettiğine
  göre İbn Mesud, Hz. Ömer vefat ettiği zaman şunları söylemiştir: “Zannederim, onunla beraber
  ilimin onda dokuzu da gitmiştir.” İbn Mesud’un çevresindeki ashâb onun ifadesinde yer alan
  ilimle kastettiği şeyi anlamamış olacaklar ki, ‘sahabenin büyük bir ekseriyeti aramızda
  bulunurken nasıl böyle dersin?’ dediklerinde İbn Mesud onlara şöyle cevap vermiştir: “Benim
  ilimle kastettiğim sizin kastettiğiniz ilim değildir. Benim kastettiğim ma’rifet ilmidir.”
  372
  Mekkî’ye
  göre İbn Mesud, bu sözüyle ma’lumât ile oluşan ilmin hakiki ilim olmadığını ortaya koymuş
  olmaktadır. O, bu sözüyle ma’rifet ilmini, ma’lumât ilminden çok daha üstün görmüştür. Çünkü
  salt zâhiri bilgiler amellere fazla bir katkıda bulunmaz, zâhir ilmi, zâhir amellerdendir. Zâhiri
  ilimlerin vasıtası ise kalp değil, dildir. Bu yüzden bu ilimler ümmetin avâmı için geçerlidir.
  Ameller konusunda da aynı şekilde bâtınî ameller zâhirî amellerden daha üstündür. Çünkü zâhirî
  amellerin en üstünü olarak gösterilen ihlas ihlas, ilm-i bâtında, ma’rifetin ilk basamağıdır.
  373
  Mekkî, zâhiri ilimler ve zâhiri fıkhın insanın kalp ve bâtın boyutu konusunda yeterli olmadığını ve
  tasavvufun bu konularda zâhiri ilimlerden ve fıkıh ilminden daha üstün olduğunu savunur.
  Ebû Tâlib el-Mekkî, bu üstünlüğü kurmaya çalışırken bazı rivâyetlere başvurmuş ve
  yorumlamıştır. Bunlardan bir bölümü dil ve dile ait bazı özelliklerin yer aldığı hadislerdir. Ebû
  Tâlib el-Mekkî ve genel olarak sûfiler dili zâhir ilminin bir vasıtası olarak görmektedirler.
  Tasavvufî gelenekte dil dünyaya ait görüldüğü için mülk âlemini aşamamaktır. Melekût âleminin
  vasıtası ise dil değil, kalptir:
  “Zâhir ilmi dünya mülküne mahsus bir ilimdir. Bâtın ilmi ise melekût âleminin ilmidir.
  Onların bu sözler kastettkleri, zâr ilminin dünyevî ihtiyaçlara müteallik olmasıdan dolayı dünyevî
  bir ilim olması, bâtın ilminin ise, âhiret azığıyla ilgili bir ilim oluşudur Yine onlar bu manada
  şöyle demişlerdir: ‘Dil zâhirdir ve dünya mülküne ait bir uzuvdur. O zâhir ilmin de hazinesidir.
  Kalp ise, melekût âleminin hazinesi ve bâtın ilminin kapısıdır.’”
  374
  Ebû Talib el-Mekkî, melekût âleminin hazinesi olarak gördüğü bâtın ilminin üstünlüğünü,
  mülk âleminin vâsıtası olan dil ve dile ait özelliklerin hadislerde yerilmesinden hareket ederek
  ortaya koyma çalışır. Bu hadislerden bazıları şunlardır: “Allah’ın yarattıkları arasında en çok
  buğzettiği kimse en azılı tartışmacıdır.” “Bir kavme mantık ilmi verilirse amelden menedilirler”
  “Allah, ineğin otu diliyle kurcalaması gibi sözü diliyle kurcalayan belagat sahibine buğzeder”
  375
  Bu hadisler Mekkî için temel argümanları teşkil eder ve o bu hadislerle zâhirî fıkhın en önemli
  aracı olan dilin gerekli gereksiz her yerde kullanılmasının, cedel amacıyla kullanılmasının
  hadislerde zemmedilmesini örnek göstererek gerçek fıkhın, dil aracılığıyla elde edilen fıkıh
  olamayacağını göstermeye çalışır. Mekkî’ye göre “Hayâ ve dili tutmak imânın iki şubesi kötü
  söz/edebsizlik ve beyân (sözü gereksiz yere uzatmak) da nifaktan iki şubedir” hadisinde ifade
  edilen (dili) tutma (اﻟﻌﻲ), dille ilgili olup, kalple ilgili değildir.
  376Mekkî’ye göre selef âlimleri aklî ilimlerde suskun kalmayı, görüş belirtmemeyi müstahap
  görmüşlerdir. Çünkü Hz. Peygamber dili tutmayı (اﻟﻌﻲ) hayâ ile birleştirerek imândan saymıştır.
  377
  اﻟﺤﻴﺎء و اﻟﻌﻲ ﺷﻌﺒﺘﺎن ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن و اﻟﺒﺬاء و اﻟﺒﻴﺎن ﺷﻌﺒﺘﺎن ﻣﻦ ” :Mekkî’nin atıfta bulunduğu hadis şu şekildedir
  اﻟﻨﻔﺎق” “Hayâ ve dili tutmak imândan iki şube, edepsizlik/kötü söz ve lüzûmundan fazla konuşmak
  (beyân) nifaktan iki şubedir”
  378
  Mekkî’ye göre, hadiste Hz. Peygamber, zâhirî ilimler hakkında
  suskun kalmaya ve dili tutmaya işâret etmektedir.
  Mekkî, hadiste yer alan dili tutmayı (اﻟﻌﻲ) ifadesini fıkhın en önemli vâsıtası olan dille
  ilgili görerek zâhiri ilimlerde suskun kalmanın ya da görüş belirtmemenin hayâ ve imân ile ilişkili
  olduğunu düşünür. Böylece Mekkî, bâtınî fıkhın daha üstün konumda olduğunu hatta, hadisten
  yola çıkarak gerçek anlamda fıkhın bâtınî fıkıh anl***** geldiğini göstermeye çalışır. Bu anlamda
  Mekkî, Hz. Peygamber’in münafıklık alâmeti olarak gösterdiği “beyân” ile fıkıh ilmi, “dili tutma”
  ile bâtın ilmi arasında bir bağlantı kurmakta ve şöyle demektedir: “Dilin fıkhı ise beyân iledir.
  Beyân, kalbin müşâhede ve yakîn karşısında acze düşmesidir. Dili tutma ve uzun süreli sükût
  (samt) ise selef âlimleri tarafından müstahap görülmekteydi…”
  379
  Mekkî’ye göre sahabiler
  kendilerine sorulan dille ilgili konularda cevap vermezken ya da başkalarına havale ederken bâtınî
  fıkha, ma’rifete ait konuları başkalarına havale etmeden açıklamışlardır.
  380

  Mekkî’ye göre Hz. Peygamber zâhiri ilimler hakkında dili tutmaya işâret ederken bâtınî
  ilimler konusunda bunu istememiştir. Nitekim, Mekkî bu anlamda “اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻲ ﻻ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻦ اﻟﻌﻲ”
  “Tutukluluk kalpteki değil, dildeki tutukluluktur/dili tutmaktır”
  381
  ve “Allah Teâlâ sizler için
  beyânı kerîh görmüştür” şeklinde naklettiği hadisleri de bu bağlamda delil olarak zikretmektedir.
  Hz. Peygamber “اﻟﻌﻲ” “dili tutmayı” mü’minin olumlu bir vasfı olarak göstermiş, “اﻟﺒﻴﺎن”
  “lüzumundan fazla, gereksiz yere gösteriş amacıyla konuşmayı, sözü uzatmayı” münafıklığın
  alâmeti olarak saymıştır. Hadiste yer alan “beyân” ifadesinin fıkıh ilmiyle ya da zâhiri ilimlerle
  hiçbir bağlantısı yoktur. Hadiste yer alan “dili tutma” ifadesi de zâhiri ilimlerde görüş belirtmeme
  gibi bir anlam taşımamaktadır. Burada “beyân” lüzumundan fazla gereksiz yere sözü uzatmak
  anlamında olumsuz ahlâkî bir tavır olarak zikredilmektedir. Hz. Peygamber’in hadisinde zikrettiği
  ahlâkî özelliklerin, bâtınî edepler olarak değerlendirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.
  Aslında Mekkî de, temelde bu ahlaki tavır üzerinde durmakta, ancak bâtın ilminin zâhir ilmine
  üstünlüğünü ön plana çıkarmaktadır. Hadiste geçen “اﻟﻌﻲ” “dili tutma” ve “اﻟﺒﻴﺎن” “beyân”ın
  Mekkî’nin ifade etmeye çalıştığı gibi bâtın ilmi ve zâhirî fıkıh ilmine hasredilmesi doğru
  görünmemektedir. Çünkü Hz. Peygamber’in bu hadislerle kastetmiş olduğu ilimler değil, söz ve
  konuşmadaki ahlâkî prensiplerle ilgilidir. Söz ve konuşmada yerilen ahlâkî tavrın fıkıh ilmiyle
  ilişkisini kurmak kanaatimizce isabetli olmamıştır.


  2. “Veren el, Alan elden üstündür” Hadisi

  Devam edecek......

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Selam!

  2. “Veren el, Alan elden üstündür” Hadisi:

  Sûfilerin işârî yorum altında yorumladıkları bazı hadislerin rivâyet farklılıklarını, aynı
  konudaki diğer hadisleri göz önünde bulundurmak sûretiyle ya da hadislerin sebeb-i vürûdunu göz
  önünde bulundurmak sûretiyle hadislere verilecek manâda ne derece isabet edilip edilmediği
  tespit edilebilir. Bazı sûfilerin “Veren el alan elden üstündür”382 hadisini burada örnek olarak
  zikredebiliriz. Öncelikle bazı sûfilerin bu hadis hakkındaki yorumlarına bir göz atalım.
  Hucvirî (470/1077) bu hadise Keşfu’l-Mahcub’ta zekat konusunu ele alırken yer verir.

  Sûfilerden zekatı kabul edenler olduğu gibi kabul etmeyenlerin de olduğunu belirten Hucvirî,
  zekatı kabul etmeyenlerin, vâcip olmasın diye mal toplamadıkları gibi, zenginlerin, kendilerinden
  daha üstün konuma yükselmemeleri için servet sahiplerinden zekat almadıkları yönünde görüşe
  sahip olduklarını söyler.383 Buna göre böyle düşünen sûfiler “Veren el alan elden üstündür”
  hadisinde yer alan “veren eli” zenginler olarak düşünmüş olmalıdırlar. Her ne kadar zenginlerin
  üstün konuma yükselmemeleri için zekat ya da sadakayı zenginlerden almamış olsalar da, bu
  durum verenlerin üstün el olarak görüldüğünü göstermektedir. Şayet alan elin üstün olduğunu
  düşünmüş olsalar, sadaka ya da zekatı almakta herhangi bir sakınca görmeyeceklerdi.

  Bir rivâyete göre Ebû’l-Huseyn Nûrî’yi avuç açıp dilenir bir halde görenler onun bu
  halini yadırgar ve Cuneyd-i Bağdadî’ye (297/909) durumu anlatırlar. Cuneyd, “ ”يد المعطي هي العليا
  “Yukarıda olan Verenin elidir” hadisine384 işâret ederek, “onlara vermek için onlardan dilenir”
  şeklinde cevap verir.385 Anlatılan bu olaydan da anlaşıldığına göre Cüned Bağdâdî de sadaka ya
  da zekatı veren elin üstün el olduğunu düşünmektedir.

  Gazzâlî, zekat ya da sadakayı veren kimsenin in’am ve ihsânı kendisinde değil, Allah’ın
  kabul etmesi bakımından fakirde bilmesinin daha doğru bir davranış olacağını çünkü, fakir zekat
  ya da sadakayı kabul etmemiş olsa bu borcun zenginin boynunda kalacağını söyler. Bu yüzden
  fakirin minnet altına alınmamasını bilakis fakire minnet edilmesi gerektiğini belirtir.

  Gazzâlî,“Sadaka, isteyenin eline gelmeden önce Allah Tealâ’nın eline gelir”387 hadisine göre zekat ve
  sadaka veren kimsenin, Allah’ın hakkını kendisine teslim ettiğini, Allah’a intikal ettikten sonra
  fakirin rızkını Allah’tan almış olduğunu belirtir. Gazzâlî’ye göre işin hakikatini anlamayıp fakire
  ihsan ettiğini düşünen kimse, “Sadakalarınızı başa kakmak (menn) ve eziyet vermek suretiyle
  heder etmeyin”388 âyetinde yer alan “menn” kelimesinin ihtivâ ettiği, âşikare vermek, verdiğini
  söylemek, sadaka verdiği fakirden teşekkür, dua, hizmet, saygı, tazimde bulunmasını beklemek
  gibi durumlara düşer. Gazzâlî’ye göre “menn”in bâtın manâsı, sayılan bu hususlardır. Gazzâlî bu
  yorumuyla zekat ya da sadaka verecek zenginin nasıl davranması gerektiği ile ilgili zâhirî ve
  bâtınî davranışları ortaya koymuştur. Gazzâlî, her ne kadar veren elin, malı alan el olduğuna dair
  bir görüşe yer verse de, o daha çok zenginin kendisini asıl veren kimse olarak görmemesi
  gerektiği, fakirin sadakayı Allah’tan aldığı, gerçek verenin Allah olduğu, fakire sadaka ve zekat
  verilirken minnet edilmemesi gerektiği üzerinde durur. Gazzâlî’nin şu ifadeleri bunu
  göstermektedir:

  “Bilmiş ol ki, bu hastalıktan korunmanın bir zâhir, bir de bâtınî olmak üzere iki çaresi
  vardır. Bâtınî çaresi, zekatın borç olmasının sebebinde anlattığımız hakikatler ile sadakayı kabul
  etmekle, kendisini temize çıkarması bakımından asıl fakirin, kendisine ihsan ettiğini bilmektir.
  Zâhiri çaresine gelince, minnetteki kabul edenin hareketleridir. Zira bedenî hareketler ahlâk
  haline intikal eder… Bunun için bazı kimseler fakire sadakayı verdikleri vakit, âdeta kendilerini
  sâilin yerine koyarak sâilin karşısına geçer, mütevâzi bir şeklide ondan kabulünü istirham eder ve
  reddetmesinden üzüntü duyar. (Hatta) bazı kimseler sâilin eli üstüne gelsin diye fakire avucunu
  açmak suretiyle parayı verirler.”

  Ebû Talib el-Mekkî (386/996) ve Hucvirî gibi bazı sufiler hadiste yer alan “veren el” ve
  “alan el” hakkında farklı değerlendirmelerde bulunurlar. Ebû Talib el-Mekkî, sufilerden birinin
  hadis hakkındaki şu yorumunu nakleder: “Burada Veren' fakir, alan ise zengindir. Buradan
  çıkartılması gereken asıl mana şudur: Bağışta bulunma ve verme fiili, hakikati bakımından âhiret
  nasiplerinden biridir. Bağışın, âhiret rızkından verilmesi, hakikatte verenin 'fakir verilenin ise
  'zengin' olmasını gerektirmektedir. Netice itibarıyla fakir Veren, zengin ise Verilen/alan
  olmaktadır.”

  Mekkî, bu görüşü kaydettikten sonra bu görüşü destekleyen iki rivâyet kaydeder. Bu
  rivâyetler şunlardır: “Sadaka, isteyenin eline gelmeden önce Allah Tealâ’nın eline gelir. Onu,
  istek sahibinin eline koyan Allah Tealâ’dır”. Buna göre, fakirin eli üstteki olmaktadır. İkinci hadis
  ise şudur: “Allah’ın eli en üsttedir, verenin eli vustâ/ortancadır”391 Mekkî’ye göre bu hadis de
  hakiki “veren”in fakir olduğunu teyid etmektedir. Allah’ın eli, onun elinin üstündeki eldir, çünkü
  bağışı fakirin eline koyan O’dur. Böylelikle fakirin eli, ortanca el olmaktadır.

  Mekkî’nin zikrettiği hadislerde fakirin elinin veren el olduğu değil, tam tersi bir durum
  söz konusudur. Bu hadislerdeki vurgu da fakirin elinin konumu veya fakirin veren el olup
  olmadığı ilgili değildir. Hadislerde gerçek verenin zengin değil, Allah olduğuna bir vurgu vardır.

  Ancak Mekkî tasavvufî “fakr” anlayışının da etkisiyle olsa gerek hadisleri bu şekilde yorumlar.
  Mekkî, “Allah’ın eli onların ellerinin üstündedir”393 âyetini de bu bağlamda değerlendirir
  ve ellerin bu âyette sıralanışına göre zekat verme konusunda hangi elin daha üstün olduğunu
  ortaya koymaya çalışır. Buna göre Allah’ın eli en üstte, verenin eli ortada, verilenin eli de alttadır.

  Veren, zengin olmalıdır. Çünkü bağış, üstteki gibi bir sıralamaya bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
  Allah’ın eli, her ikisinin elinin de üstündedir. Dolayısıyla O’nun elini bu sıralamaya sokmak
  mümkün değildir. O’nun eli tartışmasız hepsinin üstündedir.

  Mekkî’ye göre bu âyette insanların ellerinin birbirlerinin üstünde olduğu anlaşılmaktadır.
  Allah buna işâret ettikten sonra kendi elinin hepsinin üstünde olduğunu bildirmiştir. Çünkü O, her
  ikisine de ilk verendir. Verme bakımından O’ndan daha önce bir ilk yoktur. Aynı şekilde verme
  makamında da O'nun elinin üstünde bir el yoktur. O’nun eli, üstün de, altın da üstündedir. O’nun
  için ‘üst’ veya ‘alt’ gibi sıfatlar kullanılamaz. O’nun yüce sıfatları, beşerin düşük nitelemelerinden
  çok uzaktır. O, kıyas ve teşbihe tabi kılınamaz. Ancak Mekkî’ye göre burada tartışılan sıralama
  zengin ile fakirin elleri arasındaki sıralamadır.395 Mekkî, Allah Tealâ’nın elinden hemen sonra
  veren elin hangisi olduğu hakkında şunları söyler:

  “Bize göre hakiki anlamda verilen, bâkî ve devamlı olandır. Verilen şey, fânî ve kaybolup
  gidici olmamalıdır. Bu da ancak, bâkî olan âhiret mülkünden verilen bir bağış olabilir. Buna göre
  ‘veren’, taraf, fakir olmaktadır. Zengin, fakire dünyada sahip olduğu fânî şeylerden bir kısmını
  vermektedir. Fakir ise, bağışını almak suretiyle ebedi olarak kalacağı âhiret mülkünden bir şey
  vermektedir. Zengin, fakire şefkat göstererek fani dünya mülkünden bir şeyler vermektedir.
  Halbuki dünya 'lâ şey' (Hiçbir şey) olarak vasfedilmiştir. Ondan ne verilebilir ki?”

  Hucvirî’nin de hadis hakkındaki yorumu Ebû Talib el-Mekkî ile aynı istikamettedir.
  Fakirlikle sıkıntı çeken ve mecbur bir halde bulunan sufilerin zekatı almış olmak için değil, din
  kardeşlerinden zekat farizasının yükümlülüğünün kalkması için aldıklarını belirten Hucvirî’ye
  göre, sufilerin niyeti bu şekildeyse üstün olan el “veren el” değil, “alan el” olur. Hucvirî bu
  görüşünü ise “Sadakaları ve zekatları O, yani Allah alır”397 âyetine dayandırarak ortaya
  koymaktadır. Bu yüzden ona göre, “veren elin”, “alan elden” daha üstün, “alan elin”, “veren
  elden” daha aşağı olması iddiası bâtıldır. Halbuki o iddiaya göre zekatı veren elin, onu alan elden
  daha faziletli olması gerekmektedir. İşte bundan dolayı bu iddia dalâletin ta kendisidir.

  Hucvirî’ye göre bir şahsın zimmetinden borç yükünü kaldırmak için, bunun farziyetinin
  hükmü ve gereği olarak din kardeşinden (zekat na mina) bir şey alan el, en üstün eldir. Sûfiler
  dünyadan çok âhirete yönelmişlerdir. Şayet uhrevî olan bir zat, dünyevî olan bir kimseden dünya
  yükünü ve borcunu kaldırmazsa, bu farzın hükmü onun üzerine vâcip olur, yani dünyevînin
  boynunda borç olarak kalır ve bu kıyamet günü ondan alınır. Bu yüzden alan el din kardeşini bu
  borç yükünden kurtardığı için daha üstün olmaktadır.399 Hucvîrî, üstün olan el konusundaki
  görüşlerini detaylandırarak şöyle açıklar:

  “Allah uhrevî olan zatı kolay bir vecibe ile imtihan eder. Bu suretle dünyevi olan zat
  fariza yükünü ve borcunu ödeme imkânını bulmuş olur. Şu halde hiç şüphe yok ki, en üstün el,
  şeriata muvafakat ederek ve ona tabi olarak (zekât) alıcı fakirlerdir. Çünkü üzerlerine Hakkullah
  vacip olmuştur. Allah'ın hakkı olan bir şeyin onlara verilmesi gerekmiştir.”

  Hucvirî’ye göre nasların sadece zâhirine itibar eden Haşeviyeden bir taifenin iddia ettiği
  gibi, “alan el”, en aşağı el olsaydı, peygamberlerin ellerinin en aşağı el olması gerekirdi. Çünkü
  Allah’ın hakkı olan zekâtı onlar almakta idi. Bu yüzden Haşeviye olarak nitelendirdiği zâhir
  ehlinin bu konuda hata üzere olduklarını ve onların dervişlerin (zekâtı) Allah’ın emri ile
  aldıklarını bilmediklerini öne sürer. Hucvirî, Peygamberlerden sonra din imamları ve
  müçtehitlerin de bu görüşte olduklarını belirtir. Çünkü onlar da beytülmalın hakkından ve
  gelirlerinden (maaş) almaktaydılar. Şu halde, ‘alan el’ en aşağı eldir, ‘veren el’ ise en yüksek
  eldir, diyen bir kimse hata üzeredir.

  İsmail Hakkı Bursevî de Hucvirî ve Ebû Tâlib el-Mekkî ile aynı görüşleri savunmaktadır.
  Ancak Bursevî, İbnu’l-Arabî irfânının da etkisiyle sadakayı verirken fakirin hak makâmına kâîm
  olduğunu ve fakrın efdâl olarak zuhûr bulup, tecelli ettiğini belirtir. Bursevî, “Acıktım beni
  doyurmadın”402 kutsî hadisinde işâret edilenin de fakrın fazileti ile ilgili olduğunu söyler.

  Sulemî’nin (412/1021), Sehl b. Abdullah et-Tusterî (273/886) hakkında vermiş olduğu şu
  bilgiler bazı sûfilerin hadisi Mekkî ve Hucvirî gibi anlamadıklarını göstermektedir. Sulemî şöyle
  der: “Ebû Sehl, eliyle hiçbir kimseye bir şey vermezdi, vermek istediği şeyi yere atar, alan kimse
  oradan alırdı. Ve şöyle derdi: ‘Dünya elimi başka birinin elinden üstün görmemi gerektirmeyecek
  kadar önemsizdir.’ Bilindiği gibi Resûlullah ‘Üstteki al aşağıdaki elden, veren el, alan elden
  hayırlıdır’ buyurmuştur.” Tusterî, bizzat kendisi vermek suretiyle üstünlüğü elde etmeme adına
  muhatabının kendisinden üstün olmasını arzuladığı için bu davranışta bulunmaktadır. Yani veren
  elin alan elden üstün olduğunu bilmektedir.

  Ebû Talib el-Mekkî ve Hucvîrî’nin hadis hakkındaki yorumlarını geçerli kılabilecek
  hiçbir sebep söz konusu değildir. Onların bu hadisleri tasavvufun maddî, dünyevî zenginliğe karşı
  aşırı olumsuz tavırlarından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Halbuki rivâyeti incelediğimizde
  Sahabî Hakîm b. Hızâm’ın şu rivâyeti konuya yetirince açıklık getirecek mahiyettedir. Hakim b.
  Hizâm şöyle diyor: “Ben Rasulüllah’tan bir ara (dünyalık) istedim, hemen verdi.

  Daha sonra yine istedim, yine hemen verdi. Sonra da bana şunları söyledi: “Hakîm bak, şu (dünyalık) mal
  gerçekten çok çekicidir, çok tatlıdır. Kim bunu gönül zenginliği ile elde ederse, o mal bu kişi için
  bereketli olur. Buna karşılık kim de bu malı açgözlülükle elde ederse, artık alan için o malda
  bereket bulunmaz. Üstelik bu hırslı kimse sürekli yiyip doymayan obur kişi konumundadır; asla
  doymaz. Ayrıca veren el, alan elden daha hayırlıdır.” Hakîm, sözlerine devamla dedi ki: “Yâ
  Rasulellah, seni hak Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, ben şu dünyadan
  ayrılıncaya kadar senden başka hiç kimseye hiçbir şey için avuç açmayacağım” dedim. Gerçekten
  Hakîm bu sözünde durmuş ve dönemlerinde ne Hz. Ebû Bekr’den, ne de ısrarına rağmen Hz.
  Ömer’den hazine paylarını kabul etmiştir.

  Rivâyetten anlaşıldığı kadarıyla isteyen Hakim b.Hizam veren ise Resûlullah’tır.
  Hizam’ın “İstedim, hemen verdi. Daha sonra yine istedim, yine hemen verdi.”
  ifadesi bunu ortaya koymaktadır. Rivâyetin devamında Hz. Peygamber kendisine
  tavsiyede bulunurken veren elin yani zekat ve sadakayı verenin daha hayırlı olduğunu
  söylemektedir. Anlaşıldığı kadarıyla Ebû Talib el-Mekkî ve Hucvirî “veren el” konusunda
  görüşlerini serdederken bu rivâyetleri dikkate almamış ve aşırı zühd ve fakr anlayışları
  doğrultusunda yorumlamışlardır. Ayrıca Hz. Peygamberin “veren el” hakkındaki: “Veren el
  üstündür. Vermeye, geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Annene, babana,
  erkek ve kız kardeşlerine yardım et, sonra yakınlık durumuna göre devam et”406 ifadeleri de veren
  elin üstün olan el olduğunu ortaya koymaktadır ki burada da veren el, yardımı alan fakirin eli
  değildir.

  3. “Yürüyünüz, Müferridûn Öne Geçtiler” Hadisi:

  Devam edecek......

 4. #4
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Selam!

  3. “Yürüyünüz, Müferridûn Öne Geçtiler” Hadisi:

  Hucvirî Keşfu’l-Mahcub’ta evlilik ve bekarlık konusunu ele alırken bu hadiste407 geçen
  “müferridûn/mufridûn” kelimesinin ‘bekarlar’ anla mina geldiğini söyleyerek bekarlığın evlilikten
  daha üstün olduğunu ortaya koymaya çalışır.408 Hucvirî, “Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi,
  güzel koku, kadın ve göz aydınlığıma vesile olan namaz”409 hadisini öne sürenlere karşı başka
  hadislerle cevap verir. Şimdi, Hucvirî’nin evlilik, bekarlık ve kadın hakkındaki görüşlerini ve bu
  konudaki hadisleri nasıl yorumladığını görelim.

  Hucvirî, “Evleniniz ve çoğalınız, düşük bir çocukla dahi öbür ümmetlere karşı
  çokluğunuzla övünürüm”410 “Kadınların hayırlısı, yüzü güzel ve nikah parası az olandır”411
  hadislerinin sahih hadisler olduğunu belirterek, evlenmenin kadın ve erkek için mübah olduğunu
  söyler. Hucvirî’ye göre evlenmek, kendisini haramdan sakındıramayan kimseler için farz, çoluk
  çocuğun hukukuna riâyet edebilenler için ise sünnettir.412 Hucvirî sûfilerin evlenme konusundaki
  görüşlerini şöyle özetler: “Bazı sûfiler, şehveti def, cinsi arzuları tatmin ve gönül huzurunu
  kazanmak için evlenmek farzdır, demişlerdir, bazıları ise, çocuk meydana getirmek suretiyle
  neslin mevcudiyetini devam ettirmek için evlenmenin lüzumlu olduğunu söylemişlerdir.”413
  Zeyd b. Ömer’in rivâyet ettiği “Bir kadınla dört şey için evlenilir: Mal, soy, güzellik, din.

  Siz dindar hanımla evlenmeyi tercih ediniz. Bir kimse, İslâm nimetinden sonra, baktığı zaman,
  kendisini neşelendiren mümine bir hanımdan temin ettiği hayır kadar, başka hiçbir şeyden
  faydalanmamıştır”414 hadisine yer veren Hucvirî, İslam’dan sonra zevâid ve fevâidin yani lütuf ve
  faydaların en üstününün mümin bir erkeğin kendisi ile ünsiyet ve ülfet edeceği, ona uygun
  mümine bir hanım olduğunu söyler. Böyle bir hanımın arkadaşlığı ve yoldaşlığı sayesinde erkek,
  dinî hususlarda kuvvet, dünya hususunda ünsiyet bulur. Çünkü sıkıntının tümü yalnızlıkta, rahatın
  tamamı ise sohbettedir.415 Hucviri’ye göre, “Şeytan, yalnız olanla beraberdir”416 hadisi de buna
  işâret etmektedir. Yalnız ve bekar erkeğin veya kadının arkadaşı şeytandır. Çünkü gönüllere
  şehveti süslü gösteren odur. Mücâneset, muaneset ve muvafakat yani meşrep birliği, ülfet ve
  ünsiyet olması halinde emân, güven ve saygının gereği olarak evlilik gibi hiçbir sohbet ve
  beraberlik; şayet kadın ruhen kişiye yabancı olursa böyle bir beraberlik gibi azap ve zor bir
  meşguliyet de yoktur.

  Hucviri’ye göre bekarlıkta ve evlilikte iki afet vardır. Evlenecek dervişlerin (sûfilerin)
  bunları göz önünde bulundurması, durumu değerlendirmesi ve buna göre hareket etmesi gerekir.
  Bekarlıktaki âfetler, sünnetlerden birini terk etmiş olmak, kalp ve bedende şehveti beslemek ve
  harama düşme tehlikesine maruz kalmaktır. Evlilikteki âfetler ise, gönlü başka biri ile meşgul
  etmek ve bedeni nefsin hazzı ile meşgul etmektir.418 Hucvirî’ye göre Evlilik meselesinin aslı
  “uzlet” ve “sohbetle” ilgilidir. İnsanlarla sohbeti tercih edene evlilik şarttır. Halktan ayrılıp uzleti
  tercih eden kimselere ise bekarlık bir zînettir. Hucvirî “Yürüyünüz müferred olanlar sizi geçti”
  hadisinde yer alan “müferred” kelimesinin “bekarlar” anl***** geldiğini söyleyerek görüşünü bu
  hadisle teyid etmeye çalışır.

  Hucvirî, “Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi, güzel koku, kadın ve göz aydınlığıma vesile
  olan namaz” hadisine göre evliliğin daha üstün olduğuna dair görüşün avâmın görüşü olduğunu
  söyler. “Ahir zamanda İnsanların en hayırlısı, eş ve çoluk çocuğu olmayan kişidir”420 ve “Benim
  iki mesleğim var: Cihâd ve Fakr”421 gibi uydurma hadislerin, bekarlığı tavsiye ettiği anlamını
  çıkaran Hucvirî’ye göre şayet evlilik Hz. Peygamberin mesleği ise cihad ve fakr da onun
  mesleğidir, ancak insanlar kendi hevâ ve heveslerine uyarak kendileri tarafından sevilen evliliği
  Hz. Peygamber tarafından da sevilen bir hale getirmişlerdir. Hucvirî bu konuda şöyle der:
  “O halde neden onun mesleğinden el çekiyor ve geri duruyorsunuz? Hevâ ve hevesinizin
  kadına daha çok meyletmesinin tabii bir gereği olarak, tarafınızdan daha çok sevilen bir şeyi,
  onun tarafından da sevilir bir hale getirdiniz, öyle gösterdiniz. Elli sene hevâ ve hevesine tâbi
  olan bir kimsenin, sünnete tâbi olduğunu zannetmesi imkansız ve bâtıl olan şeylerdendir.”422
  Hucvirî’ye göre kadın tüm fitnelerin sebebidir:

  “Cennette iken Adem’in alnına yazılan ve takdir edilen ilk fitnenin aslı kadın idi.
  Dünyada ilk olarak meydana gelen fitnenin, yani Kabil ile Habil fitnesinin kaynağı da kadın idi.
  Allah Teâlâ iki meleğe Harût ile Marût’a azap etmek istediği vakit, kadını buna sebep ve vesile
  kılmıştı. Günümüze gelinceye kadar, tümü ile din ve dünya ile ilgili bütün fitnelerin vesilesi ve
  vasıtası kadınlardır. Bundan dolayı Hz. Peygamber, “Benden sonra erkekler için kadından daha
  zararlı olan bir fitne bırakmadım” buyurmuşlardır…”

  Hucvirî, Hz. Peygamber’in evliliğe teşvik ettiği hadisleri zikretmiş olmasına rağmen,
  uzleti temsil eden bekarlığın sohbeti temsil eden evlilikten daha üstün olduğunu belirtmiş, evlilik
  ve kadın konusuna olumsuz bir tavır sergilemiştir. Hucviri’nin bu olumsuz tavrında, iki defa
  başında geçen talihsiz evliliklerinin424 etkisi olduğu da düşünülebilir. Nitekim Hucvirî, bu konuda
  şunları söyler:

  “Hakk Teâlâ on bir sene beni evlilik âfetinden muhafaza buyurdu. Nihayet fitneye
  düşmemi takdir etti. Zâhirim ve bâtınım, benimle beraber bulunan (veli kişi)lerin sıfatının esiri
  oldu. (Görücü usûlü ile evlenmiştim) görme ve görüşme vaki olmamıştı. Bir sene bu hal içinde
  müstağrak oldum. Öyle ki az kalsın dinim tebah ve hebâ olacaktı. Nihayet Allah Teâlâ kemâl
  derecedeki keremi ve tam olan lütfu ile biçare gönlümü istikbal etsin, diye ismetini ve himayesini
  gönderdi. Rahmeti ile halas bulmamı bana ihsan etti. Bol nimetleri için Allah'a hamdolsun.
  (Hanımım vefat etmek suretiyle bu fitneden kurtuldum).”

  Sonuç olarak evlilik- bekarlık ve kadına bakışı bu şekilde olan Hucvirî’ye göre tasavvuf
  yolunun temeli tecrîd ve bekarlık üzerine kurulmuştur. Tasavvuf yolunun önderleri ittifak
  etmişlerdir ki, bekârların da en faziletleri, kalpleri âfetlerden hâli, tabiatları nefse hoş gelen
  arzulardan yüz çevirmiş olanlardır. Hucvirî’ye göre tezvic ve evlenme durumu onların (sûfilerin)
  hallerini değiştirmiştir. Şehevî arzuların önüne geçmenin tek yolunun evlilik olmadığını belirten
  Hucvirî, mücâhede ve riyâzetle de şehevî arzuların önüne geçilebileceğini şöyle dile getirir:
  “Şehvet ordusuna mensup askerlerden hiçbir asker yoktur ki, onun ateşini ictihad (mücahede ve
  riyâzet) ile söndürmek mümkün olmasın.”

  Hucvîrî’nin, evlilik ve bekarlık ve kadın konusundaki fikirlerinin Kur’ân ve Sünnetin
  genel ilkelerine uygun olduğunu söylemek oldukça zordur. Hucvirî, her ne kadar evlilik
  müessesesine bütünüyle karşı çıkmamış, hatta evliliğin bir takım faydalarından bahsetmiş olsa da
  bekarlığın evlilikten daha üstün olduğunu savunmuş ve bu konudaki görüşlerini bir takım
  uydurma rivâyetlerle temellendirmeye çalışmıştır. Ayrıca Hucvirî’nin ele aldığımız hadiste geçen,
  “bekarlar” anlamını verdiği “müferridun” kelimesi, diğer tasavvuf klasiklerinde “İnzivaya
  çekilerek sadece Allah’ı zikreden, başkasını aklına bile getirmeyen kişi” olarak tanımlanır.427
  Hadislerde ise, ashâb “müferredler (veya müferridler)”in kimler olduğunu sorduğunda Hz.
  Peygamber şöyle cevap vermiştir: “Onlar Allah’ı gizlice zikreder, yükleri zikirdir kıyamet günü
  hafifçe (rahatlık içinde) gelirler”. Diğer bir rivâyette ise “Allah’ı çok zikreden kadınlar ve
  erkekler” şeklinde geçmektedir.

  4. Visâl Orucu:

  Devam edecek......

 5. #5
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Selam!

  4. Visâl Orucu:

  İftar etmeksizin peş peşe birkaç gün tutulan oruca visâl orucu denir. Fıkıh âlimlerinin
  çoğunluğu visâl orucunun haram olduğuna hükmetmişlerdir. Şâfiîlerden haram ve mekruh olmak
  üzere iki görüş belirtilmiştir. İmam Şâfiî (204/819) böyle bir orucu mahzurlu kabul etmiştir.
  Zâhirîler de visâl orucunun haram olduğu görüşündedirler. Ahmed b. Hanbel (241/855) bazı
  Mâlikî fukahası, İbn Huzeyme (311/924), İbnu’l-Münzir (309/911) de sahurdan sahura visâl
  orucunu caiz görmüşlerdir. Ebû Hanîfe (150/767) ve İmam Mâlik’e (179/795) göre visâl orucu
  mekruhtur ve hiç kimsenin visâl yapması caiz değildir.

  Hucvirî, Keşfu’l-Mahcûb adlı eserinde öncelikle konuyla ilgili rivâyeti şu şekilde
  nakleder: “Savm-ı visâle (orucu bozmadan arka arkaya bir kaç gün oruç tutmaya) gelince,
  Resûlullah bunu yasaklamıştır. Hz. Peygamber, bizzat kendisi visâl orucunu tutunca O'na uyarak
  sahabe de bu orucu tutmaya başlamış, fakat O; “Visâl orucunu tutmayınız” (demiş, iyi ama sen
  tutuyorsun, diyenlere de) “Ben sizin gibi değilim. Ben gecemi Rabbimin yanında geçiriyorum. O,
  bana yedirmekte ve içirmektedir”430 Her gece Hakk Tealâ'dan bana yenecek ve içilecek şeyler
  gelmektedir, buyurmuştur..”

  Hucvirî, visâl orucu hakkındaki sûfilerin görüşlerini ise şöyle nakleder. Mücâhede erbabı
  (ve riyazet ehli) olanlara göre visâl orucunun yasaklanma sebebi, nehy-i tahrim olmayıp nehy-i
  şefkattir. Başka bir tâife ise, visâl orucu sünnete muhaliftir, demişlerdir. Diğer bir görüşe göre ise
  hakikatte visâl orucunun mevcut olması imkansızdır. Çünkü gündüz geçince, gece oruç olmaz.
  Gece oruç tutmaya akit ve niyet yapılmayınca, tutulan oruç “visal” olmaz.432 Hucvirî, visâl orucu
  konusunda bu bilgileri verdikten sonra sûfilerden bu orucu tutanlar hakkında bazı rivâyetlere ve
  bizzat kendisinin tanık olduğu şu örnekleri verir:

  - Sehl b. Abdullah her on beş günde bir defa yemek yerdi. Ramazan ayı gelince, bayrama
  kadar hiçbir şey yemezdi.
  - İbrahim b. Ethem Ramazan ayının başından sonuna kadar hiçbir şey yemedi.
  - Ali Bekkâr’ın şöyle dediği rivâyet olunur: “Onbeşinci gün hariç Hafs Masisî’nin
  Ramazan ayında hiçbir şey yemediğine şahit olmuştum.”

  - Ben her sene iki erbaîn oruç tutan bir pir görmüştüm.
  - Sonraki mutasavvıflardan bir derviş görmüştüm. Seksen gün müddetle hiçbir şey
  yememiş ve hiçbir cemaat namazını da kaçırmamıştı.
  - Ebû Abdullah b. Hafîf ile ilgili olmak üzere şöyle nakledilmiştir: “Bu zat dünyadan
  göçtüğü zaman birbirine bitişik kırk tane erbaine sahipti.”

  Cahillerin visâl orucu tutmanın caiz olmadığı konusunda ısrar ettiklerini tabiplerin de
  meseleyi kökten inkar ettiklerini belirten Hucvirî, konu hakkındaki görüşünü şöyle açıklar:
  “Bilinmelidir ki, Ulu ve Yüce Allah’ın fermanının aksatmaksızın visâl orucu tutmak bir
  kerâmettir. Kerâmet ise özel bir durumdur (husûs) genel bir durum değildir (umûm). Bu orucun
  hükmü umumî olmadığı için, onun herkese emredilmesi doğru görülmemiştir.”

  Hucvirî’ye göre kerâmeti izhar etmek umûmi bir durum olsaydı, imân cebir haline gelirdi,
  herkesin ona imân etmesi mecburi olurdu, bu takdirde âriflerin ma’rifeti üzerine sevap terettüp
  etmezdi. Resûlullah mucize sahibi olduğu için âşikâr olarak visâl orucunu tutmuştur. Fakat
  keramet ehli olanlara bunu izhar etmekten menetmiştir. Çünkü kerametlerde şart ve asl olan
  gizlemek (setr), mucizede şart ve asıl olan ise keşiftir, açıklamaktır. ‘İşte mucize ile keramet
  arasındaki asıl fark budur’435 diyen Hucvirî, visâl orucunun tıpkı keşf gibi gizlenmesi halinde
  tutulabileceği hükmüne varmaktadır.

  Fıkıh âlimlerinin çoğu tarafından haram görülmekle birlikte bazı Fıkıh âlimleri de visâl
  orucunun tutulabileceği yönünde görüşler belirtmişlerdir. Nitekim sahabîler ve tabiûndan
  bazılarının visâl orucunu tuttuğunu436 göz önünde bulunduran bazı âlimler, Hz. Peygamberin
  nehyettikten sonra ashabıyla visâl orucu tuttuğunu, dolayısıyla bu nehyin haram kılma anla mina
  gelmediğini ifade etmektedirler. Bu şekilde düşünen âlimler insanlara rahmet gösterilmesini,
  kendilerinden bazı şeylerin hafifletilmesini göz önünde bulundurmak suretiyle ehl-i kitaba
  benzemeyi kastetmeksizin kendisine güç gelmeyen kimselerin visâl orucunu tutabileceğini kabul
  etmektedirler.437 Öte yandan diğer bazı âlimler, Hz. Peygamberin, “Siz benim gibi değilsiniz”,
  “visâl orucu tutmak yok”, şeklindeki ifadelerini Hz. Peygamberin bir sahurdan diğerine kadar
  visal orucu tutmasını; Cebrâil’in Hz. Peygambere gelerek “Senin visâl orucun kabul edildi, ancak
  ümmetine visâl orucu helal değildir” demiş olmasını dikkate alarak visâl orucunun Hz.
  Peygamber’e has kılındığını ve ümmete sadece sahura kadar ruhsat verildiğini savunmuşlardır.

  İbnu’l-Arabî’ye (638/1240) göre de visâl orucu yasaklanmamıştır, insanlar bu konuda bir
  güçlük çekmesin ve sıkıntıya düşmesin diye, Hz. Peygamber insanlara şefkat ve merhamet
  etmiştir. Yine İbnu’l-Arabî’ye göre, “Ben size benzemem. Ben gecelerken Rabbim beni yedirir ve
  içirir” 439 ifadesiyle Hz. Peygamber, kendisinde bulunan halin, kendisine neden visâl orucunu
  tuttuğunu soran o toplulukta bulunmadığını kastetmiş, onların bu durumu Hz. Peygambere
  gösterilmiştir. Hz. Peygamber’in bu sözüyle, visâl orucunun ümmetine değil, kendine özgü
  olduğunu kastetmediğini belirten İbnu’l-Arabî rivâyetin daha çok ‘Rabbim beni yedirir ve içirir’
  ifadesi üzerinde durmuş, visâl orucunu bizzat kendi tecrübeleriyle açıklamaya çalışmıştır.

  Visâl orucuyla ilgili rivâyetlerden anlaşıldığı kadarıyla Hz. Peygamber Visâl orucu
  tutmuş, ancak kendisinin onlardan farklı olduğunu söyleyerek bunu ashâbına yasaklamıştır.
  Ancak o söz konusu yasak ile ashâbının bu konuda kendisine uymalarını istememiş, bu orucu
  onların tutmalarını hoş görmemiş, fakat onu haram da kılmamıştır.441 Fıkıh âlimlerinden de visâl
  orucunun tutulabileceğini öne sürenler olmuştur. Ancak onlar bu konuda nehy ifadesinin haram
  anla mina gelmediği gibi bir takım delillerle bu görüşü ifade etmişlerdir. Hucvirî’nin visâl orucu
  konusunda yukarıda yer verdiğimiz yorumları ise sufilere özgü yaklaşım tarzını ortaya
  koymaktadır. Hucvirî, visâl orucu tutma konusundaki müşkil durumu “mucize” ve “kerametle”
  ilişkilendirerek açıklamaya çalışmaktadır. Hz. Peygamber’in visâl orucunu gizlemeleri şartıyla
  sahabeden keramet ehline izin verdiğine dair hiçbir delil söz konusu değildir. Visâl orucunu Hz.
  Peygambere has bir ibâdet olarak düşünmeyen sahabenin bu konudaki tutumunun daha çok kendi
  kanaatleri olduğu anlaşılmaktadır.

  Bir başka sûfî Hakîm et-Tirmizî (320/932) ise Hucvirî ve İbnu’l-Arabî’nin görüşlerinden
  farklı ve daha isabetli yorumlarda bulunmuştur. Hz. Peygamber’in yasakladığı her şeyde bir
  hikmet bulunduğunu belirterek Kitâbu’l-Menhiyyât adlı eseriyle hadislerdeki nehiyleri bir araya
  getiren Hakîm et-Tirmizî (285/898), bu nehiylerden birisini de ‘visâl orucu’ olarak tespit etmiştir.
  Hakîm et-Tirmizî, visâl orucunun tutulmaması gerektiğini sahurla ilgili hadisle açıklamıştır.

  Hakim’e göre “Sahur bereketli bir gıdadır. Bir bardak suyla olsa bile sahur yapınız”442 hadisinde
  ifade edilen sahurun bereketi visâl orucu tutmaktan daha efdaldir.443 Hakim’e göre kişi visâl orucu
  tuttuğunda Allah’ın hediyesini terk etmiş olur. Çünkü Allah bu ümmete mübarek bir gıdayı
  hediye etmiştir ki o da sahurdur. Halbuki visâl orucunu tutan kişi sahurun bereketini terk etmiş
  olacaktır. Önceki ümmetlerden oruç tutanların sahuru terk etmekle emrolunduklarını belirten
  Hakîm, Allah’ın bu ümmete merhametinden dolayı sahur ile akşamı (iftar) ihsan ettiğini belirtir.
  Hakîm et-Tirmizî, visal orucu tutulduğunda “Artık onlara yaklaşın ve Allah’ın sizin için takdir
  ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yeyin, için”
  âyetinde belirtilen bu ümmete merhametin de anlamsız hale geleceğini ifade eder. Visâl orucunun
  nehyedilmesinin diğer bir hikmeti (sebep) ise her gün için ayrı ayrı farz kılınan ibâdetlerdir. Visâl
  orucu tutulduğunda iki farzın arası ayrılmamış olur.

  5. “Âl-i Muhammed” ve “Ehl-i Beyt” Kavr***** Dair Bazı Hadislerin Yorumları:

  Devam edecek......

 6. #6
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Selam!

  5. “Âl-i Muhammed” ve “Ehl-i Beyt” Kavra mina Dair Bazı Hadislerin Yorumları:

  Sûfiler aşırı yorum örneklerinden birisini ehl-i beyt kavramını içeren hadislerin
  yorumunda ortaya koymaktadırlar. Hz. Peygamber’in âli ve ehli meselesi Şiileri olduğu kadar
  sûfileri de yakından ilgilendirmiş, sûfiler Şiilerin görüşlerine karşı “âl” kavra mina farklı yorumlar
  getirmişlerdir. Bu konuda Kelâbâzî (380/990), Hakîm et-Tirmizî (285/898) ve İbnu’l-Arabî
  (638/1240) eserlerinde yer ayırmışlar ve hadislerle bu meseleye açıklık getirmeye çalışmışlardır.
  Aynı hadisler ve kavramlar hakkında onların yaptıkları yorumlar ve vardıkları neticeler bu üç
  müellifin tasavvuf anlayışlarının hadis yorumlarına nasıl etkide bulunduğunu göstermesi
  açısından bir kıyaslama yapmamıza da imkan tanıyacaktır.

  Hakîm et-Tirmizî (320/932), Hatmu’l-Velâye adlı eserinde velâyet meselesi hakkında 157
  soru sormaktadır. Hakîm, soruları zikrettiği yerde cevaplarını vermekten kaçınmışsa da, gerek bu
  eserinde ve gerekse başka risâlelerinde yeri geldikçe bunların büyük çoğunluğuna cevap teşkil
  edecek kanaatlerini açıklamıştır.445 Asırlar sonra İbnu’l-Arabî, özellikle bu soruların cevaplarının
  yer aldığı bir risâle kaleme almıştır. Bu risâle “el-Cevâbu’l-Müstakîm amma sele anhu et-Tirmizî
  el-Hakîm” adını taşımaktadır. Bu eserinin yanı sıra İbnu’l-Arabî Futûhât’ta bu soruları yeniden
  tek tek ve daha geniş bir şekilde cevaplandırmış yeri geldikçe daha önceki açıklamalarını da
  temasta bulunarak yeni ilaveler yapmıştır.446 İşte bu sorulardan ikisi “âl-i Muhammed” ve “ehl-i
  beytim ümmetim için emândır” hadisi hakkındadır. Hakîm et-Tirmizî’nin yönelttiği sorular şu
  şekildedir:

  “Ehl-i beytim ümmetim için emândır’447 hadisinin açıklaması nasıldır.” “Âl-i
  Muhammed” ne ifade etmektedir?”448
  Hakîm et-Tirmizî, “Ehl-i Beytim ümmetim için emândır. Onlar gittiğinde (geride
  kalanlara) tehdit edildikleri şey gelir. (korkutulduklar şey başlarına gelir)”449 hadisini ele alarak
  “ehl-i beyt” kavramı hakkındaki görüşlerini ortaya koyar. Hakîm et-Tirmizî, “âl” kavramını,
  geliştirmiş olduğu “hatmu’l-velâye” nazariyesine bağlı olarak değerlendirir. Hakîm’in, hatemu’levliyâ
  nazariyesine göre, hatemu’l-evliyâ, Hz. Peygamber’in vefatının ardından, bir anlamda onun
  boşalttığı makama oturacak olan 40 kişinin en sonuncusudur. Hakîm et-Tirmizî bu kırk kişinin
  ehl-i beyt/âli beyt ile ilişkisini şu şekilde belirler:

  “Aziz ve Celil olan Allah nebîsinin ruhunu kabzettiğinde, onun ümmetindne kırk sıddık
  ortaya çıkar. Yeryüzü onlarla ayakta durur ve onlar onun ev halkıdır.(Âl-i beyt) onlardan biri
  öldüğünde yerini bir başkası alır. Onların sayıları tükenip dünyanın sonu geldiğinde Allah bir
  veli gönderir. Allah onu seçmiş, ayırmış kendisine yaklaştırmş, yakınlaştırmış, evliyaya verdiğini
  ona da vermiş ve ona özel olarak hâtimu’l-velaye’yi ihsan etmiştir. Böylece o diğer velîlere
  Allah’ın kıyamet günündeki delili olur. Muhammed’de sıdku’n-nübüvvet bulunduğu gibi onda da
  bu mühür sebebiyle sıdku’l-velâyet bulunur. Ne şeytan ona yaklaşabilir ve ne de nefs bu
  velâyetten kendi payına düşeni alabilir.”

  Hakîm et-Tirmizî’ye göre hadiste geçen “âl” kavramı işte bu kırk kişiye işâret etmektedir:
  “Sözü edilen kırk kişi her dâim onun ehl-i beytidirler. Bununla nesep olarak aile efradını değil,
  zikir ehlini kastediyorum.”

  Hakîm et-Tirmizî, doğrudan ehl-i beyt kelimesinin velilere tekabul ettiği şeklinde aşırı bir
  yorumla hadisi te’vil etmektedir. O, bu te’vilini şöyle açıklamaya devam eder: “Resûlullah,
  Allah’ın zikrini ikâme etmek ve ona belli bir yer tespit etmek için gönderilmiştir. Bu hâlis ve saf
  olan zikirdir. Bu yere (eve) sığınan herkes O’nun ehli (ev halkı) olur.”
  Hakîm et-Tirmizî’ye göre bu kırk kişi bu ümmet için emândır. Yeryüzü onlarla ayakta
  durmakta ve insanlar onları vesile kılarak yağmur duasına çıkmaktadırlar. Bundan dolayı onlar
  öldüğünde tehdit edildikleri şey başlarına gelir. Yine Hakîm’e göre şayet Hz. Peygamber’in ehl-i
  beytten kastı kendi nesebinden gelenler olsaydı, onlardan kimse kalmayıncaya dek hepsinin
  ölmesi imkansız olurdu. Halbuki Allah onları sayılamayacak kadar çoğaltmıştır.

  Hakîm et-Tirmizî bu hadise Nevâdiru’l-Usûl adlı eserinde de yer verir ve orada da hadiste
  geçen ehl-i beytten maksadın, Hz. Peygamber’den sonra gelen ve onun yolundan giden sıddîklar
  ve Hz. Ali’nin naklettiği şu hadiste yer alan abdâllar olduğunu söyler: “Şüphesiz abdallar,
  Şam’da olacaktır. Onlar kırk adamdır. Onlardan biri öldüğünde, Allah onun yerine bir başka
  adamı geçirir. Allah onlar sayesinde rahmetini indirir, düşmanlara karşı zafer sağlar ve belayı
  yeryüzünden defeder. İşte bunlar Hz. Peygamber’in ehl-i beyti ümmetin emânıdırlar.
  Öldüklerinde yeryüzü fesada uğrar, dünya harap olu. Nitekim Allah şöyle buyurmuştur: “Allah’ın
  insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzü fesâda uğrardır.”

  Hakîm et-Tirmizî’ye göre “beyt” kelimesi ‘zikri bir yere yerleştirmeyi’ ifade eder. Hz.
  Peygamber, zikri yeryüzüne yerleştirmek için gönderilmiştir. Buna Mekke’den başlamış, sonra
  buradan kovulmuş, zikir yok edilmek istenmiştir. Daha sonra Allah, Hz. Peygamber’e hicret
  edecek ve karar kılacağı bir yer vermiştir. Ona hicret eden, ona yapışan kimse ehl-i zikirden olur.
  Bunlar Hz. Peygamber’in ehl-i beytidir. Ona sığınıp da ehl-i zikirden olmayan kimseler onun ehl-i
  beytinden değildir. Onlar ancak onun ashabı ve etbâıdır.

  Hakîm et-Tirmizî’den (285/898) sonra ‘âl’ ve ‘ehl-i beyt’ kavramları üzerinde duran
  Kelâbâzî (380/990) et-Ta’arruf adlı eserinde ehl-i sünnetin kelâmî görüşlerine uygun bir tasavvuf
  anlayışı ortaya koymaya çalışır. Kelâbâzî’nin eserleri sunnî sûfiliğin mahiyeti, doğuşu ve
  gelişmesi hakkında önemli bir değere sahiptir.456 Kelâbâzî yazdığı bu eserde, Ehl-i sünnet
  inancını, tasavvufun esaslarını terminolojisini açıklayıp, sûfilerin görüşlerinin Ehl-i sünnete
  uygunluğunu ispatlamaya çalışmış ve kendinden önceki sûfilerden nakiller yaparak, onlarla aynı
  görüşü paylaştığını ortaya koymuştur. et-Ta’aruf’ta cennetle müjdelenen sahabeler üzerinde
  oldukça geniş bir şekilde durması Şiî çevrelerdeki Sabbe fırkasına karşı sunnî görüşü savunmaya
  yönelik olmuştur.

  Kelâbâzî, Bahru’l-Fevâid adlı eserinde “âl-i Muhammed” kavramıyla ilgili hadislerin
  yorumunda da Şii düşünceye karşı sunnî düşünceyi ortaya koymaya çalışmıştır. Burada dikkat
  çeken bir unsur “ma’rifet” ve “muhabbet” kavramlarını tıpkı Şia’daki gibi “âl” kavramıyla birlikte
  kullanmış olmasıdır. O, “ma’rifet” kelimesini “ معرفة محمد“ ”معرفة آل محمد ” ve “ معرفة الله ” şeklinde
  “muhabbet” kelimesini de “ محبة مححد“ ”محبة آل محمد ” ve “ محبة الله ” şeklinde üç aşamada ele
  almıştır.

  Kelâbâzî’nin ele aldığı hadis Zeyd b. Erkam’dan rivâyet edilen şu hadistir: “Resûlullah
  şöyle buyurdu: ‘Size Allah’ı ve ehli beytimi hatırlatırım, size Allah’ı ve ehli beytimi hatırlatırım’
  ve bunu üç defa tekrarladı.”457 Yezid b. Hayyân ve yanında bulunanlar kendisine Hz.
  Peygamber’in ehl-i beytinin kimler olduğunu sorduğunda o şu cevabı vermiştir: “Onlar, Ali’nin,
  Akil’in, Cafer’in ve Abbas’ın aile efradıdır. (âl)”458
  Zeyd b. Erkam’ın rivâyet ettiği ve “Sekaleyn” hadisi olarak meşhur olan bu rivâyet Sahihi
  Muslim’de yer alan uzunca bir rivâyette yer almaktadır. Hadisin konumuzu ilgilendiren bölümü
  şu şekilde geçmektedir: “Ey insanlar, dikkat edin, Ben de sizin gibi bir beşerim. Rabbimin size
  göndermiş olduğu bir elçiyim. Size iki önemli şey bırakıyorum. Onların birincisi kendisinde
  hidâyet ve nur olan Kur’ân’dır. Allah’ın kitabını alıp ona sımsıkı sarılınız. Ona gerekli ihtimamı
  gösterip emir ve nehiylerine uyunuz.” Sonra şöyle devam etti: “Ve… Ehl-i Beytim. Ehl-i Beytim
  hakkında size Allah’ı hatırlatırım.” diyerek bunu üç defa tekrar etmiştir. Rivâyetin devamında
  Ehl-i Beyt’in kimler olduğu sorulan Zeyd b. Erkam, onların âl-i Ali, âl-i Akil, âl-i Cafer ve âl-i
  Abbas, yani Rasûlullah’ın tüm yakın akrabaları olduğunu bildirmiştir.

  Kelâbâzî, “ آل ” kelimesinin “ آل الرجل ولده و نسله ” şeklinde ‘bir kimsenin, çocukları ve nesli’
  anlamında kullanıldığını söyler. Kelâbâzî’ye göre, Hz. Peygamber “ehl-i beyt” ifadesiyle, Zeyd b.
  Erkam’ın ifade etmiş olduğu şeyi söylemiştir. Çünkü Zeyd b. Erkam, Hz. Peygamberin ehl-i
  beytini ve çocuklarını bir arada zikretmiştir. Çünkü Ali’nin ev halkı (âl) Hz. Peygamber’in
  çocuğudur. (Kelâbâzî burada Hz. Fâtıma’yı kastetmektedir.) Bu şekilde Kelâbâzî “ehl-i beyt”
  kavramının hem nesil hem de çocuğu kapsayacak şekilde tanımlamıştır. Hz. Fatıma çocuğu olma
  yönünden Hz. Peygamber’in âli, Akîl, Ca’fer ve Abbas ise nesil olma yönünden âlidir.
  Kelâbâzî’ye göre onların hepsi Peygamberimizin ehl-i beytidir.

  Şia’ya göre ehl-i beyt ise; Hz. Peygamber (s.a.s.)'in ailesi, eşleri ve çocuklarıyla Hz. Ali,
  Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'dir.461 Kelâbazî, Zeyd b. Erkam’ın ehl-i beyt tanımını dikkate alarak
  kelimenin anlamının daraltılmasına, Şiî düşüncedeki ehl-i beyt anlayışına karşı çıkmış olmaktadır.
  Kelâbâzî, bu bilgileri verdikten sonra “Muhammedin ev halkını (âl) tanımak (ma’rifet),
  cehennem azabından kurtuluştur.” hadisine yer vererek yorumlarına şöyle devam eder: “(Bu
  hadis) Muhammedin ev halkının hakkını bilmeyi (ma’rifet) gerekli kılmaktadır. Âl-i Muhammedi
  bilmek, onların hakkına icâbet etmekle mümkündür. Çünkü ma’rifet, bir şeyi delil ve
  alâmetle/işâretle bilmek demektir.”

  Kelâbâzî, “ma’rifet” kelimesinin ne anlama geldiğini Ebû’l-Kâsım el-Hakîm’den şöyle
  aktarır: “Ma’rifet, eşyayı suretleri ve nitelikleriyle bilmektir. İlim ise, eşyayı hakikatleriyle
  bilmektir.”

  Kelâbâzî, devamla şöyle der: “O halde ma’rifet, eşyayı sûret ve niteliğiyle bilmek
  anla mina geldiğine göre, Muhammed’in ev halkını (âl-i Muhammed) bilmek de onların sûret ve
  niteliğine göre olur. Onların niteliği ise Ali’nin, Abbas’ın Ca’fer’in ve Akîl’in âli olmaları ve Nebî
  (s.a.v)’nin âli olmalarıdır.”

  Kelâbâzî, âl-i Muhammed’i bilmenin (ma’rifet) Muhammed’i bilme ve onun hakkını
  yerine getirmek anla mina geldiğini şu şekilde izah eder:
  “Onları (Peygamber’in âlini) bilen (ma’rifet), Hz. Peygamberle bilmiş (ma’rifet) gibidir.
  Onları Hz. Peygamberle bilen (bir) kimsenin, peygamberin nübüvvetini, risâletini ve insanların en
  üstün olduğunu bilmesi gerekir. Her kim bu şekilde bilirse onun (Peygamberin) hakkının
  gerekliliğini de bilir. Çünkü Allah onun hakkını gerekli kılmış, ona saygıda bulunmayı zorunlu
  kılmış ve ona itaat etmeyi farz kılmıştır. Her kim bu şekilde bilirse Hz. Peygamberi bilmiş olur ve
  onun âlini de onunla bilir ve onlara saygıyı da bilir, onların hakkının Nebî’nin (s.a.v)’nin
  hakkıyla olduğunu bilir. Her kim Nebî’nin hakkını Allah’ın belirttiği şekilde bilirse ve O’na büyük
  saygıda bulunma, hakkının gerekliliği ve ona itaatin farziyeti gibi hususları Allah’ın kendisine
  gerekli kıldığını bilirse, Resûlullah’ın, Allah’ın farzlarından, onun sünnetlerinden kendisine
  gerekli kıldıklarını uygulayarak yerine getirir. Her kim bu şekilde davranırsa bu kendisi için
  cehennem azabından kurtulmuş olur. Her kim onun gerekli kıldığı (hususlara) uygulayarak
  tutunursa ve (kalbiyle) inanarak ve (diliyle) ikrar ederek inanırsa (bu kendisi için) ebediyet
  cehenneminden kurtuluş olur.”

  Kelâbâzî, Hz. Peygamber’i bilmenin Allah’ı bilmek, âlini sevmenin (muhabbet),
  Muhammedi ve Allah’ı sevmek (muhabbetullah) anl***** geleceğini ise şu şekilde
  açıklamaktadır:

  “Hz. Peygamber sanki şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın hakkını bilmek, benim hakkımı
  bilmektir. (O halde) her kim onun hakkını bilirse Allah’ın hakkını bilmiş olur. (Nitekim)
  Resûlullah (s.a.v.) Hasan ve Hüseyin hakkında şöyle buyurmuştur: “O ikisini seven beni sevmiş,
  beni seven de Allah’ı sevmiştir. O ikisine buğzeden bana buğzetmiş, bana buğzeden de Allah’a
  buğzetmiş sayılır.’ Peygamber’in âli’ni sevmek, Peygamberi sevmek, Peygamberi sevmek ise
  Allah’ı sevmek gibidir. Aynı şekilde Peygamber’in âlini bilmek, Peygamberi bilmek, Peygamberi
  bilmek de Allah’ı bilmek (ma’rifetullah) gibidir. Ma’rifetullah ise cehennemden kurtuluştur.
  (Çünkü) Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Muhammed’in âlini sevmek sıratta ruhsattır.
  Çünkü Resûlullah (s.a.v.) Sıratta (beklemektedir).”

  Kelâbâzî’nin âl-i Muhammed bağlamında ele adlığı “ma’rifet” ve “muhabbet”
  hakkındaki bu görüşlerini şu şekilde göstermek mümkündür:
  Âl-i Muhammedi bilmek → Resûlullah’ı bilmek → Allah’ı bilmek → Cehennemden Kurtuluş
  Âl-i Muhammedi sevmek → Resûlullah’ı sevmek → Allah’ı sevmek → Cehennemden Kurtuluş
  Kelâbâzî, konuyla ilgili şöyle bir rivâyete de yer verir: “Muhammed’in âlinin bilmek
  kurtuluştur, Muhammed’in âl’in sevmek sıratta ruhsattır. Âl-i muhammed’in velâyeti ise azabtan
  kurtuluştur.” Kelâbâzî, “âl” kavramı hakkında insanların ihtilâfa düştüklerini belirterek, bir
  grubun bu kavramı ehl-i beyt olarak açıkladıklarını, bazılarının ‘bir kimsenin kavmi’, diğer bazı
  kimselerin ise, ‘Firavunun âli onun milletidir’ diyerek açıkladıklarını belirtir. Diğer bir grup ise
  ‘âl’ kelimesini ‘bir kimsenin çocukları’ şeklinde açıklamışlardır.

  Kelâbâzî, “ehl-i beyt” kavramını yukarıdaki hadisi yorumlarken hem nesil hem de çocuğu
  kapsayacak şekilde tanımlarken bir başka hadisin yorumunda ise “âl” kelimesinin takvâ sahibi
  kimseler hakkında olduğunu ileri sürer ve bu konuda rivâyetler nakleder. Konuyla ilgili şöyle bir
  rivâyete yer verir: Enes b. Mâlik, Hz. Peygambere ‘Ya Resûlellah ‘Muhammed’in âli’ kimdir’
  diye sorduğunda, Hz. Peygamber şu şekilde cevap verir: “Bana öyle bir konu hakkında sordunuz
  ki bunu sizden önce Müslümanlardan hiç kimse sormadı. Muhammed’in âli her takvalı kişidir.
  (âl-i Muhammed kullu takiyyin)”

  Kelâbâzî’nin belirttiğine göre rivâyetin râvilerinden Ebû Hamzâ’ya, hadisteki takvâlı
  kimselerin Hz. Muhammed’in âlinden olan takvâlı kimselere mahsûs olup olmadığı sorulduğunda
  o şöyle cevap vermiştir: “Hayır, Muhammed ümmetinden takvâlı olan her kimse
  (kastedilmektedir).” Kelâbâzî, herhangi bir senede yer vermeksizin “denildi ki” şeklinde
  naklettiği başka bir rivâyete göre ise Hz. Peygamber’e “Ya Resûlellah senin âlin kimlerdir” diye
  sorulduğunda o şöyle buyurmuştur: “Kalbini mahmûm kalple arındıran takvâlı her
  mü’mindir.” Kelâbâzî’nin bu rivâyet hakkındaki yorumu ise şu şekildedir:

  Devam edecek.....

 7. #7
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Selam!

  “Hz. Peygamber sanki şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın hakkını bilmek, benim hakkımı
  bilmektir. (O halde) her kim onun hakkını bilirse Allah’ın hakkını bilmiş olur. (Nitekim)
  Resûlullah (s.a.v.) Hasan ve Hüseyin hakkında şöyle buyurmuştur: “O ikisini seven beni sevmiş,
  beni seven de Allah’ı sevmiştir. O ikisine buğzeden bana buğzetmiş, bana buğzeden de Allah’a
  buğzetmiş sayılır.’ Peygamber’in âli’ni sevmek, Peygamberi sevmek, Peygamberi sevmek ise
  Allah’ı sevmek gibidir. Aynı şekilde Peygamber’in âlini bilmek, Peygamberi bilmek, Peygamberi
  bilmek de Allah’ı bilmek (ma’rifetullah) gibidir. Ma’rifetullah ise cehennemden kurtuluştur.
  (Çünkü) Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Muhammed’in âlini sevmek sıratta ruhsattır.
  Çünkü Resûlullah (s.a.v.) Sıratta (beklemektedir).”466
  Kelâbâzî’nin âl-i Muhammed bağlamında ele adlığı “ma’rifet” ve “muhabbet”
  hakkındaki bu görüşlerini şu şekilde göstermek mümkündür:

  Âl-i Muhammedi bilmek → Resûlullah’ı bilmek → Allah’ı bilmek → Cehennemden Kurtuluş
  Âl-i Muhammedi sevmek → Resûlullah’ı sevmek → Allah’ı sevmek → Cehennemden Kurtuluş

  Kelâbâzî, konuyla ilgili şöyle bir rivâyete de yer verir: “Muhammed’in âlinin bilmek
  kurtuluştur, Muhammed’in âl’in sevmek sıratta ruhsattır. Âl-i muhammed’in velâyeti ise azabtan
  kurtuluştur.” Kelâbâzî, “âl” kavramı hakkında insanların ihtilâfa düştüklerini belirterek, bir
  grubun bu kavramı ehl-i beyt olarak açıkladıklarını, bazılarının ‘bir kimsenin kavmi’, diğer bazı
  kimselerin ise, ‘Firavunun âli onun milletidir’ diyerek açıkladıklarını belirtir. Diğer bir grup ise
  ‘âl’ kelimesini ‘bir kimsenin çocukları’ şeklinde açıklamışlardır.

  Kelâbâzî, “ehl-i beyt” kavramını yukarıdaki hadisi yorumlarken hem nesil hem de çocuğu
  kapsayacak şekilde tanımlarken bir başka hadisin yorumunda ise “âl” kelimesinin takvâ sahibi
  kimseler hakkında olduğunu ileri sürer ve bu konuda rivâyetler nakleder. Konuyla ilgili şöyle bir
  rivâyete yer verir: Enes b. Mâlik, Hz. Peygambere ‘Ya Resûlellah ‘Muhammed’in âli’ kimdir’
  diye sorduğunda, Hz. Peygamber şu şekilde cevap verir: “Bana öyle bir konu hakkında sordunuz
  ki bunu sizden önce Müslümanlardan hiç kimse sormadı. Muhammed’in âli her takvalı kişidir.
  (âl-i Muhammed kullu takiyyin)”

  Kelâbâzî’nin belirttiğine göre rivâyetin râvilerinden Ebû Hamzâ’ya, hadisteki takvâlı
  kimselerin Hz. Muhammed’in âlinden olan takvâlı kimselere mahsûs olup olmadığı sorulduğunda
  o şöyle cevap vermiştir: “Hayır, Muhammed ümmetinden takvâlı olan her kimse
  (kastedilmektedir).” Kelâbâzî, herhangi bir senede yer vermeksizin “denildi ki” şeklinde
  naklettiği başka bir rivâyete göre ise Hz. Peygamber’e “Ya Resûlellah senin âlin kimlerdir” diye
  sorulduğunda o şöyle buyurmuştur: “Kalbini mahmûm kalple arındıran takvâlı her
  mü’mindir.”469 Kelâbâzî’nin bu rivâyet hakkındaki yorumu ise şu şekildedir:

  “Öyleyse (âl) Hz. Peygamber’in buyurduğu gibidir. Etkiyâ (takvâlı kimseleri) bilmek ise,
  onların arasına karışmak ve onlara dahil olmak demektir. Kim bir kavmin arasına karışır ve
  onların ahlâkıyla ahlâklanırsa kurtuluşa erer. Bu, kendisi için ateşten kurtuluş olur. Hz.
  Peygamber’i ‘âl-i Muhammedi sevmek sıratta ruhsattır’ sözüne gelince, Muhammed bu rivâyet
  hakkında şöyle demiştir: “takvalı her kimse, her kim takvalı kimseleri severse ‘Kişi sevdiğiyle
  beraberdir’ hadisi gereğince onlardandır. Başka bir husus ise, muhabbet, mahbûbun vasıflarını
  sevmeyi gerektirir. Bir kimseyi seven her kimse onun vasıflarını ve ahlâkını da sever. Bir şeyi
  seven onu elde etmeye ve ona sahip olmaya ve ona samimi davranmaya çalışır. Her kim takvalı
  kimseleri severse onların davranışlarını sever. Onların davranışlarını sevdiğinde ise takvayı elde
  etmeye çalışır. Takvayı elde etmeye çalışan kimse ise muttaki, takvâlı kişidir. Allah Teâlâ şöyle
  buyurmaktadır: ‘Sonra takvalı kimseleri kurtarırız ve zalimleri orada öyle dizüstü çökmüş olarak
  bırakırız’ (Meryem, 19/72) İşte bu şekilde onların sıratta ruhsat olmaları sahih olur. Velâyet de
  takvâlı kimseler içindir ve onlara mahsustur. Çünkü doğruluk ve saflık onlarla beraberdir.
  Onların bu vasıfları sahip olunması gereken vasıflardır. Takvâlı kimselerin vasıflarıyla vasıflanan
  kimse muttakîdir. Muttakîler azaptan emindirler. (güven içerisindedir.) Allah Teâlâ şöyle
  buyurmaktadır: “Her kim Allah’a karşı takvâlı olursa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun
  mükafatını büyütür.” (Talak, 65/5) Günahları örtülen ve mükafatı büyütülen kimse azaptan emîn
  olur. Tevfîk Allah’tandır. Kim takvâlı kimseleri dost edinirse, Allah da onu dost edinir. Allah
  hidâyete ulaştırandır.”

  Kelâbâzî (380/988), ile aynı asırda yaşayan Şiî âlimlerden Kuleynî (329/940) ve Şeyh
  Sadûk adıyla tanınan Ebû Ca’fer Muhammed İbn Ali Bâbeveyh el-Kummî (381/991) Şiî imâmet
  nazariyesini, imameti inanç esasları arasında mütalaa ederek eserlerinde hadislere de yer vermek
  suretiyle tesis etmeye çalışmışlardır.471 Şia’da ma’rifetullah ve ma’rifet kavramı ise Hz. Ali’nin
  velâyeti ve imâmet bağlamında ele alınmaktadır. Nitekim Kuleynî’ye göre ma’rifetullah, ancak
  “Allah’ı, Resûlünü ve Ali’nin velâyetini tasdik etmekle onu ve hidâyet üzere olan imamları
  bilmekle (ma’rifet)” mümkündür.472 Şiî imamlar konuyla ilgili eserlerinde pek çok rivâyete ve
  hadislere yer vermişlerdir.

  Konuyla ilgili olarak Şiî kaynaklarda yer alan rivâyetlerden birisi şu şekildedir. Rivâyete
  göre Hz. Peygamber, Allah’ın nurunun ehl-i beyt ile olan bağlantısını şu şekilde açıklamıştır: “Ey
  Ali, Allah’ı ancak sen ve ben bildik. Beni de ancak Allah ve sen bildiniz. Seni de ancak Allah ve
  ben bildik.”473 Hz. Ali’ye nispet edilen bir sözde onun şöyle dediği rivâyet edilir: “Beni ve
  hakkımı bilen her kimse Rabbini bilmiş olur.”474 Bu rivâyetlerde yer alan bilmek ve tanımak, özel
  bir bilgiyi ifade eden “ma’rifet bilgisi” ile bilmeyi ifade etmektedir. Şiî düşünceye göre Hz.
  Muhammed ve ehl-i beyti olmasaydı Allah’ı bilmek de mümkün olmayacaktı. Bu yüzden onları
  bilmek ve kabul etmek Allah’ı bilmek ve kabul etmektir. Onlara göre Hz. Muhammed, Allah’ın
  nurunu, yolunu ve bilgisini ehl-i beyt ile belirtmişti.475 Şiî kaynaklarda “Ma’rifetullah”
  kavramının ‘imâmı bilmek’ bağlamında yer aldığı diğer bazı rivâyetler şu şekildedir:

  1. İmam Hüseyin (a.s) Allah’ın ma’rifeti hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur:
  “(Ma’rifetullah) Her zaman ehlinin kendisine itaat etmeleri farz olan imamlarını tanımasıdır.”
  2. İmam Sadık (a.s) Allah Tealâ’nın “Kime hikmet verilirse” âyeti hakkında şöyle
  buyurmuştur: “(Hikmet) Allah’a itaat etmek ve imamı tanımaktır.”477
  3. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Biz Allah’ın itaatini farz kıldığı kimseleriz. Sizler
  insanların tanımamakta mazur olmadığı kimseye uyuyorsunuz.”478
  4. Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ehl-i Beyt’in sevgisine bağlı kalın.
  Muhammed’in nefsi kudret elinde olan Allah’a andolsun ki kul ma’rifetimiz ve velâyetimiz
  olmadıkça hiçbir amelinden fayda görmez.”479
  5. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz aziz ve celil olan Allah’ı sadece biz
  Ehl-i Beyt’ten olan imamını tanıyan kimse tanır ve O’na ibâdet eder.”480
  6. Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her kim imamını tanımadan ölürse cahiliye
  ölümü üzere ölmüştür.”

  Kelâbâzî ve Şiî âlimlerin eserlerinde “âl” ya da “ehl-i beyt” kavramları bağlamında yer
  alan rivâyetlerde ortak bazı temâlar yer almaktadır. Bunlar âl-i bilmenin ma’rifet ve
  ma’rifetullahla ilişkisi ve âlin kapsa mina giren kimselerin korunmuşluğudur. Şiî düşüncede Hz.
  Ali’nin velâyetini ve ehl-i beyti bilmek Hz. Peygamber’i ve Allah’ı bilmek şeklinde ele alınırken,
  Kelâbâzî’de âl-i Muhammedi bilmek, Hz. Peygamber’i ve Allah’ı bilmek anla mina gelecek
  şekilde yorumlanmaktadır. Şia’da korunmuşluk imamların masum olması şeklinde görülürken,
  Kelâbâzî’de velîlerin emniyet ve güven içerisinde olmaları cehennem azabından emîn olmaları
  şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kelâbâzî, aslında yukarıda yer verdiğimiz görüşleriyle Şii
  düşüncenin imamet anlayışına iki yönden cevap vermiş olmaktadır. Bunlardan birincisi ilk yer
  verdiğimiz hadis yorumunda görülmektedir. Buna göre “âl” kavramı Şiîlerin görüşlerinin aksine
  ‘nesil ve çocuğu’ kapsamaktadır. İkincisi ise diğer hadislerle vardığı neticedir ki o da ‘âl’ kavramı
  Şiilerin iddia ettiği bir içeriğe sahip olamaz. Çünkü ‘âl’, Kelâbâzî’nin rivâyetlere dayanarak bütün
  takvalı kimseler dediği velîleri kapsamaktadır. Kelâbâzî’de âl kavramı bütün velileri ve takvalı
  kimseleri kapsayacak bir şekilde ele alınırken Hakîm et-Tirmizî’de kavramının kapsamı
  Kelâbâzî’ye göre daraltmış ancak o da, Kelâbâzî gibi, âl kavramını Şiî düşünceye karşı
  geliştirmiştir.

  Kendisinden önceki sûfiler tarafından ele alınan ehl-i beyt kavramını Muhyiddin İbnu’l-
  Arabî (638/1240) de el-Futûhâtu’l-Mekkiyye’sinde yirmi dokuzuncu bölümde şu başlık altında ele
  alır: “Selman’ı ehl-i Beyte katan sırrın bilinmesi, Onun vârisi olan kutuplar ve onların sırlarının
  bilinmesi”482 Başlıktan da anlaşılacağı üzere İbnu’l-Arabî, Selman’dan hareket ederek ehl-i Beyt
  kavramının içeriğini belirlemeye çalışmaktadır. Pek çok hadisin yorumunda olduğu gibi bu
  hadiste de İbnu’l-Arabî öncelikle hadisin vahdet-i vücud yönünü açıklamaya çalışır. “Selman
  bizdendir” rivâyeti İbnu’l-Arabî’ye göre onun ehl-i beytten olduğu anl***** gelir. İbnu’l-Arabî,
  ilk etapta ehl-i beyt kavramından ziyâde vücudun birliğini ispata gayret eder. Bu amaçla her
  kölenin efendisinin niteliklerine sahip olduğunu belirterek “Allah’ın kulu, O’na yalvarmaya
  kalkınca”483 âyetini zikreder ve ehl-i beytin Hz. Peygamber’in niteliğiyle nitelenen herkesi
  kapsayacağını söyler:

  “Allah, nitelik bakımından kulunu kendisine tamlama yapmıştır. Başka bir ifade ile onun
  niteliği kulluk, ismi Muhammed ve Ahmeddir. Kur’ân ehli Allah ehlidir, çünkü onlar, Allah’ın
  niteliği olan Kur’ân ile nitelenmişlerdir.. Kur’ân ise emanettir. Çünkü o, şifâ ve rahmettir. Hz.
  Peygamber’in ümmeti ise kendilerine gönderildiği kimselerdir. Peygamber’in ehl-i beyti onun
  niteliğiyle nitelenenlerdir.”

  İbnu’l-Arabî, “ehl-i beyt” kavramında yer alan “beyt” kelimesini ( بات ) ‘gecelemek’
  anlamını da göz önünde bulundurarak bâtınî yönden yorumlamakta, ehl-i beytin Hz. Adem’den
  son insana kadar uzanan Muhammed ümmeti anla mina geldiğini belirtmekte ve kavramın
  içeriğini en geniş boyuta ulaştırmaktadır:

  “Hz. Peygamber’in kendilerine gönderildiği insanlar kıyamet günü ehl-i beytin bereketi
  içerisinde olacaktır. Bu ümmet ne kadar da mutludur. Hz. Muhammed’den önceki her şeriat onun
  şeriatı olduğuna göre Allah (ehl-i beyt’teki) “beyt” kelimesini bâtınî yorumuyla (i’tibâru’l-bâtın)
  fecrin doğuşundan güneşin doğuşuna kadarki süre olarak dikkate alırsa, güneşteki aydınlık ve
  aydınlığın sürekli artışı, Âdem’den var olacak son insana kadar uzar ki, hepsi Muhammed
  ümmetidir- böylelikle hepsi Muhammed ümmetinden olduğu gibi bütün insanlar ehl-i beytin
  bereketini elde ederek hepsi mutlu olurlar. Hz. Peygamber ‘Kıyamet günü ben insanların
  efendisiyim’ buyurmuş, sözü tahsis edip ‘ben ümmetimin efendisiyim’ dememiştir.”485
  İbnu’l-Arabî’nin ehl-i beyt kavra mina bakışı bu şekildeyken “âl” kavramı hakkındaki
  kanaatleri ise daha farklıdır. İbnu’l-Arabî’ye göre âl-i Muhammed, ümmetin içindeki bilginlerdir.
  Onlar, Allah nezdinde nebîlik mertebesinin sahibidir. Bu mertebenin hükmü âhirette ortaya
  çıkarken dünyadaki hükmü, kendileri için belirlenmiş içtihatla sınırlıdır. Dolayısıyla onlar, din
  (inanç) ve hükümlerde (amel) sadece Allah katından şeriat yapılmış emirlere göre içtihat ederler.
  Ehl-i beytin içinden herhangi bir kimse bu bilgi ve içtihat düzeyine ulaşabilmişse onlar da
  Peygamberin ehli ve ailesidir. İbnu’l-Arabî, Hasan, Hüseyin ve Cafer’in hem ehl-i beytten hem de
  âl-i Muhammed’den olduğunu söyler.486 İbnu’l-Arabî, ‘âl’ kelimesinin Arapça’da ‘âl-i’r-recul’
  şeklinde kullanıldığında ‘onun en yakın seçkinleri’ anlamının kastedildiğini belirtir ve kavramın
  Kur’ân-ı Kerim’de ‘Firavun’un seçkin adamları’ şeklinde kullanımından hareketle Hz.
  Peygamber’in âlinin de bu anlamda olması gerektiğini düşünür:

  “Hz. Muhammed’in âlinin sadece ehl-i beyt olduğunu zannetmeyiniz! Arapça’da (âl
  kelimesi) bu anlama gelecek şekilde kullanılmaz. Allah “Firavunun âli, giriniz”487 demiştir.
  Âyette onun seçkin adamları kastedilmiştir. Çünkü bu özelliğiyle ‘âl’ kelimesi, sadece dünya ve
  âhirette büyük kıymeti olan kişiye izafe edilebilir. Bunun için bize şöyle dememiz emredildi:
  ‘Allah’ım! İbrahim’e merhamet ettiğin gibi Muhammed’e ve onun âline de merhamet et!’ yani
  toplamı olmaksızın onların özel varlıkları yönünden değil, zikrettiğimiz yönden İbrahim’e
  merhamet ettiğin gibi (Peygambere de merhamet et) Öyleyse söz konusu olan İbrahim’in ailesi
  içine giren bütün peygamberler yönünden merhamet edilmektir. Salavâtta onu zikrettik çünkü Hz.
  İbrahim, zaman bakımından Hz. Peygamber’den öncedir.”

  Ehl-i beyt ve âl kavramı hakkındaki hadisleri yorumlayan Hakîm et-Tirmizî (320/932),
  Kelâbâzî (380/988) ve İbnu’l-Arabî (638/1240) arasında yorum tarzı açısından herhangi bir fark
  söz konusu değildir. Her üç müellif te bu hadisleri tasavvufî görüşleri doğrultusunda
  yorumlamışlardır. Her ne kadar Kelâbâzî “Size Allah’ı ve ehli beytimi hatırlatırım” hadisinde yer
  alan “ehl-i beyt” kavramının içeriğini belirlerken diğer rivâyetlerle açıklama cihetine gitmiş, ehl-i
  beyti “âl” kelimesinin sözlük anlamını tespit ederek açıklamaya çalışmışsa da diğer bazı
  rivâyetlere dayanarak yaptığı değerlendirmeler bu yorumlarını gölgelemiştir. Kelâbâzî, hadis
  hakkındaki -ilk yorumuyla- isabetli sayılabilecek değerlendirmelerinin yanı sıra sıhhat açısından
  problemli bazı rivâyetlere yer vermek sûretiyle ‘âl’ kavramının içeriğini bütün velîleri kapsayacak
  şekilde bir değerlendirme yoluna gitmiştir. Bu durumda Kelâbâzî ile Hakîm et-Tirmizî ya da
  Kelâbâzî ile İbnu’l-Arabî arasında bu hadisin yorumu özelinde düşünecek olursak aslında
  herhangi bir fark söz konusu değildir. Her üç müellif de ‘âl’ kavramını kendi tasavvufî anlayışları
  doğrultusunda velâyet düşüncelerinin merkezine oturtmuşlardır.

  6. Abdullah İbn Abbas ve Bâtınî Halifeliğine İşâret Eden Bir Hadis:

  Devam edecek.....

 8. #8
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Selam!

  6. Abdullah İbn Abbas ve Bâtınî Halifeliğine İşâret Eden Bir Hadis:

  İsmail Hakkı Bursevî’nin (1137/1728) İmam Nevevî’nin (676/1277) meşhur kırk
  hadisinin terceme ve şerhinden ibaret olan Şerh-i Hadis-i Erbaîn adlı eseri Türkçe kırk hadis
  şerhlerinin en hacimlilerindedir.489 Bursevî bu şerhinde her hadisin metnini parça parça ele
  almakta, sarf, nahiv, lügat bakımından kelime ve tabirler üzerinde durmakta, gerektikçe âyet ve
  hadislerle manayı takviye etmeye çalışmaktadır. Hadislerin şerhi ağırlıklı olarak tasavvufî
  şerhlerden oluşmaktadır. Bilindiği gibi Nevevî “Kırk Hadisini” bizzat kendisi de şerhetmiştir.
  Bursevî’nin bu şerhi aynı hadisler üzerinden farklı yorumları göstermesi bakımından güzel bir
  örnektir. Bursevî, Nevevî’nin kırk hadisini muhaddisler gibi değil, tasavvufî üslupta bazen
  oldukça bâtınî yorumlarda bulunarak şerhetmektedir. O’nun bu yorumlardan birisi şu hadis
  hakkındadır:

  Ebû’l-Abbas Abdullah. b. Abbas’ın şöyle dediği rivâyet edilmiştir: “Ben bir gün
  Peygamber’in arkasında (bineğinin terkisinde) idim. Bana şöyle dedi: delikanlı! Şimdi sana bazı
  şeyler öğreteceğim. Onları iyice ezberle ki Allah da seni korusun, gözetsin. Onları ezberle ki, her
  baktığın yerde Allah’ı bulasın. Bir şey isteyeceksen Allah’tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda
  Allah’tan yardım dile. Şunu iyice bil ki, bütün insanlık sana bir iyilik yapmak için bir araya
  gelseler, ancak Allah’ın sana takdir ettiği kadar bir iyilik yapabilirler. Yine sana bir kötülük
  yapmak için bir araya gelseler, ancak Allah’ın sana takdir ettiği kadar bir kötülük yapabilirler.
  Kalemler kaldırılmış, sayfalar kurumuştur.”

  Bursevî, hadisin işârî yorumuna hemen rivâyetin başındaki آنت خلف النبي صلى الله عليه وآله
  وسلم يوما ifadesini açıklayarak başlar. Ve bu ifadede geçen خلف kelimesini gerçek manâsının çok
  uzağında yorumlar. Ona göre rivâyette geçen خلف kelimesi “halife” anl***** gelir. “ يوما ” “bir
  gün” ifadesi ise “ömür günlerinin tamamı”dır. Bursevî, bu kelime izahlarından sonra hadiste yer
  alan bu ifadeye verdiği işârî yorumu şu şekilde açıklar: “‘Bir gün halfi nebîde idim’ demekte
  ‘Resûlullah’ın ardınca halife oldum’ demeğe remz vardır.”491 Bursevî’nin bu yorumu bâtınî
  yorumlardan farklı değildir. Halbuki, işârî yorumun en önemli şartlarından birisinin nasların
  zâhirinden aşırı bir derecede kopuk olmaması pek çok sûfi tarafından dile getirilen bir husustur.
  Her ne kadar Bursevî bazı hadis yorumlarında zâhirî manaya işâret ederek tek başına işârî
  manânın geçerli olmadığını belirtmiş olsa da492 bu tür lafızla tamamen ilgisiz hatta lafzı tahrif
  eden işârî yorumlardan kaçınmak gerekir.

  Bursevî, bu garip yorumunun garipseneceğinin farkında olmuş olmalı ki sorulacak soruyu
  hemen kendisi sorar: “Sual olunursa ki ba’del intikali’n-Nebevî, halife, Hz. Sıddik ve sâir
  hulefâ’dır. Yoksa İbn Abbas değil. Pes, remzi mezkûr ne vecihle dürüst olur.”493 ve İbn Abbas’ın
  bâtınî halifeliğini izâha başlar. Bursevî’ye göre her ne kadar dört halife hem zâhiren hem de
  bâtınen halife olmuş olsalar da bu başka halifelerin olmadığı anl***** da gelmemektedir.
  Dünyada kutub birdir. Ancak aktâb ve hulefâ çoktur. Hz. Peygamber’in Muaz İbn Cebel ve Ebû
  Musâ el-Eşârî’yi vâlilik görevi ile görevlendirdiğinden beri makâmı hilâfet” sâbittir. Ancak Hz.
  Peygamber’in vâlilikle görevlendirdiği bu sahabîler, Hz. Peygamber hayatta olduğu için henüz
  vâris değillerdi. Ancak Peygamber’in ilim makamından istifade etmekle nimetlenmişlerdir.
  Mirasa nâiliyet ise (ba’del intikâl) Hz. Peygamber’in vefatından sonra tahakkuk eder.

  Bursevî, İbn Abbas’ın bâtınî halifeliğini hadislerin işârî yorum şartlarından birisi olan
  verilen mananın başka bir rivâyetle desteklenmiş olma şartını da gözetiyor! ve Hz. Peygamber’in
  İbn Abbas’a olan meşhur duasını hemen hatırlatıyor. “ اللهم فقهه في الدين و علمه التأويل ” Bursevî, bu
  duâya mazhar olan İbn Abbas’ın ilmî yönünü önce dile getirir. Peygamberimiz duasında İbn
  Abbas’a şu şekilde dua etmiştir: “Allah’ım O’nu dinde fakîh kıl ve ona te’vili öğret”495 Bursevî,
  علمه التأويل‘ ’ ifadesini ‘ona te’vil ve tefsir ilmini öğret ve ta’lim buyur’ şeklinde tercüme eder. İşte
  bu dua üzerine İbn Abbas “sultânu’l-müfessirin” olmuş ve Nisâbûrî tefsiri onun rivâyeti üzerine
  tedvin olmuştur. Bursevî, bâtınî halife olarak takdim ettiği Abdullah İbn Abbas’ın evliyâ ve efrâd
  dedikleri tâifeden olduğunu söyler.

  Bursevi, فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين hadisinin yorumunda da “halife” ve “sünnet”
  kavramını açıklar. Hz. Peygamber’in kendi sünnetinden sonra halifelerin sünnetlerini tavsiye
  etmesinin iki sebepten kaynaklandığı hakkında bir görüş nakleder.497 Birincisi, Hz. Peygamberin
  onların ictihadla kendi sünnetinden çıkardıkları hükümlerde hata etmeyeceklerini bilmesi, ikincisi
  Hz. Peygamber’in sünnetlerinden bazılarının halifeler zamanında şöhret bulacağını bilmesidir. Bu
  yüzden onların sünnetlerine riâyet etmeyi emretmiş ve onların sünnetlerinin onlara nisbet edilerek
  reddedilmemesi gerektiğine işâret etmiştir. Çünkü halifelerin sünnetlerini terk eden gerçekte
  Resûlullah’ın sünnetini terk etmiş sayılır. Bursevî manevî halifelerin sünnetlerine riâyet etmeyi de
  sünnet-i hüdâyâ riâyet etmek olarak görür:

  “Ey mü’min, burası acep mazmûndur ki, kıyamete dek ahz u amele salihtir. Zira hulefânın
  on ikiye ihtisâsı zâhir ve bâtını cem’e göredir. Pes, her asırda hulefâ-yı maneviye ve aktâb-ı bâtın
  vardır ki onların sünnetlerine dahi ittiba lazımdır. Zira onların tarîkatleri indÎ değil, belki
  şerîdiri. Ve şol nesneyiki ulemâ-yı rüsûm fehm edemeyip ihtilafa düşmüşlerdir, onların indinde
  müsellemdir. Zira insilahla meclis-i Nebeviye dahil olurlar. Ve keşfle nice umûr-i hafiye bilirler.
  Bu cihetten onların sünnetleri sünen-i hüdâ makûlesindendir ki fi’l-hakîka Cenâb-ı nübüvvete
  muzâftır.”

  Bursevî’nin hadiste geçen “halife” kelimesi hakkındaki yorumu oldukça aşırı işârî bir
  yorum örneğidir. Rivâyette geçen ifadeye bu şekilde anlam vermeyi gerektirecek hiçbir makul
  gerekçe ya da rivâyetin işârî yorumunu destekleyen bir başka rivâyet de söz konusu değildir.

  Halbuki işârî yorumlar için ileri sürülen şartlardan birisi de verilen manayı destekleyecek başka
  bir nassın bulunmasıdır. Bursevî’nin hadis hakkındaki yorumu bu şartlardan hiçbirisini
  taşımamaktadır.
  Ancak buna rağmen Bursevî’nin hadisçiliği hakkındaki araştırmasında Seyit Avcı
  Bursevî’nin hadis yorumculuğu konusunda tenkit edilecek çok ciddi noktaların olmadığını
  söylemektedir:

  “Bursevî’nin hadis tespiti konusunda son derece müsamahakâr davrandığı kesin olmakla
  birlikte hadislere getirdiği işârî yorumlarda her ne kadar kendisinden önceki literatürden büyük
  ölçüde istifade etmişse de kendi şahsi görüşlerini rahatlıkla ifade ettiği yerler hiç de az değildir.
  Yaptığı işârî yorumların bir kısmı münakaşaya davet etse de kendinden önceki dönemlerde benzer
  yorumlar yapılmıştır. Dinin zâhirine her konumda bağlı kalmaya çalışan Bursevî’nin tasavvufî
  yorumlarında tenkit edilecek çok ciddi noktaların olmadığını, işârî hadis faaliyetlerine tamamıyla
  orijinal olmasa da ona yakın yeni fikirler ortaya çıkardığını söyleyebiliriz.”

  Sadece ele aldığımız bu bir tek hadis, işârî yorumlar ya da Bursevî’nin İşârî hadis
  yorumculuğu hakkında genel bir değerlendirme yapmamıza imkan vermemekle birlikte nasların
  zâhirine bağlı kaldıklarını ısrarla belirten sûfî müelliflerin500 de bâtınî yorumlara benzer şekilde
  hadisleri aşırı bir şekilde yorumlayabildiklerini rahatlıkla söylemek mümkündür. Sonuç olarak
  daha sağlıklı işârî yorumların bu tür metinle ilgisiz, metni zorlayan hadislerde yer alan kelimelere
  oldukça uzak anlamlar vermekten sakınmak gerekir. Çünkü Hz. Peygamber’in hadislerini gelişi
  güzel, zâhirinden tamamen uzaklaşarak yorumlamak doğru değildir.

  b) Nazarî Tasavvufta Aşırı Yorumlar:

  Devam edecek.....

 9. #9
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Merhaba

  b) Nazarî Tasavvufta Aşırı Yorumlar

  Vahdet-i vücûd, insan-ı kâmil, ilâhi kelime, hakikat-ı muhammediyye, nefesu’r-rahmânî,
  tecelli, hayâl, berzah, taayyün, tahakkuk gibi konular nazarî tasavvufun en önemli meseleleridir.
  Özellikle İbnu’l-Arabî’den sonra vahdet-i vücûd felsefesinin etkisinde kalan sûfiler nazarî
  tasavvufun bu temel kavramlarını âyetlerin yanı sıra hadislerle de temellendirme gayreti içerisinde
  olmuşlardır. Ancak, mutasavvıfların bir takım felsefî öğretiler ve teorik konular üzerine bina
  edilmiş yorumları aşırı ve kabul edilemeyecek yorumlar olarak kabul edilmiştir.
  Sûfîlerin nazarî yorumlarını örneklendirirken aynı hadislerin amelî tasavvufta nasıl
  yorumlandığına da yer vererek tasavvuf geleneği içerisindeki farklı bâtın anlayışlarına dayalı
  yorumları tespit etmiş olacağız.

  1. Mü’min, mü’minin aynasıdır:

  Bu hadiste ayna kavramı metaforik anlamda kullanılmaktadır. Ayna, tasavvuf
  düşüncesinde en çok kullanılan metaforlardan birisidir. Sûfilere göre bu hadiste ayna metaforuyla
  tasvir edilen gerçek mü’min, insân-ı Kâmil ve Cenâb-ı Hak’tır. İbnu’l-Arabî (638/1240),
  “Mü’min, mü’minin aynasıdır.”501 hadisini “O’nun benzeri yoktur”502 âyetiyle irtibatlandırarak
  vahdet-i vücûd felsefesine göre şöyle yorumlar: “Tenzih nitelikleriyle nitelenmiş ilâhî hakîkat
  görüldüğünde, kendisinden başka her varlığı yok eder. Bununla birlikte, hallerine göre tek bir
  şahısta ya da hallerinin farklılığı nedeniyle farklı şahıslarda O’nu müşâhede, derece derecedir.
  Bunun nedeni, hakîkatin şunu gerektirmesidir. İçimizden herhangi bir müşahede sahibi ancak
  kendi nefsini müşahede ettiği gibi her hakikat de bizden ancak kendisini müşahede eder. Dolayısıyla
  her hakîkat diğeri için bir aynadır. Hz. Peygamber şöyle buyurur: “Mümin, mümin kardeşinin
  aynasıdır.” Allah ise, şöyle buyurur: “O’nun benzeri yoktur.”

  Abdulkâdir Geylânî’ye (561/1165) nispet edilen Sırru’l-Esrâr isimli eserde bu hadise
  ru’yet konusunda yer verilmektedir. Sûfiler Allah’In bu dünyada kalp aynası vasıtasıyla
  görülebileceğini düşünürler. Bu da gönül gözü ile O’nun Cemâl nurlarının aksinden olan
  sıfatlarını görmektir. Bu eserdeki hadisin yorumu şu şekildedir: “Sultanî ruhun kazancı, Allah
  Teâlâ’nın cemâlinin yansımasını görmektir. ‘(Kulunun) kalbi, gördüğünü yalanlamadı’504
  âyetinde ve ‘Mü’min, mü’minin aynasıdır’ hadisinde ifade edildiği gibi. Hadiste geçen ilk mü’min
  kelimesiyle, ‘mü’min kulun kalbi’, ikincisi ile de ‘Allah’ kastedilmiştir.”

  Her ne kadar Gazzâlî ayna metaforunu sûfî’nin yaratıcısı ile yaşadığı mistik hâli ifade
  eden bir kavram olarak düşünmüse de . Ancak Gazzâlî (505/1111) bu hadisi İhyâ’da ‘İnsanın
  Kendi Kusurlarını Bilmesi’ başlığı altına şöyle ele almaktadır: “İnsanlara karışmak ve aralarında
  kötü bulduğu her işte kendisini murakabe edip ayarlamaktır. Mü’min, mü’minin aynasıdır.
  Başkasının kusurlarında kendi kusurlarını görür ve tabîatların hevâ-i nefislerine uymakta
  birbirlerine yakın olduklarını bilir. Birinde bulunan bir kusurun aynı, daha azı veya daha çoğu
  mutlaka diğerinde de vardır. Kişi kendisini araştırmalı ve başkasında görüp hoşlanmadığı
  şeylerden kendisini temizlemelidir. Şayet insanlar başkalarında gördükleri kusurları kendileri
  terk etse başka bir terbiyeciye gerek kalmazdı.”

  Suhreverdî (632/1234) ise Avârifu’l-Meârif adlı eserinde Ribât ve Tekkelerdeki sûfilerin
  özelliklerinden bahsederken bu hadisi şöyle yorumlamaktadır: “Ribat ve tekkelerde toplananlar
  beraberlikleriyle iç âlemleri bir noktada toplanmış ve nefisleri birbirine bağlanmıştır.
  Resûlullah’tan rivâyet edilen ‘mü’min mü’minin aynasıdır’ hadisine göre, onlar birbirinin aynası
  olmuştur. Ne zaman içlerinden birinde ayrılık hali eseri zuhur etse, ondan nefret ederler. Çünkü
  geçimsizlik ve ayrılık, nefsin ortaya çıkmasıyla meydana gelir. Dervişin nefsâni davranışları
  ortaya çıktığında sûfîler onun bu topluluktan ayrılacağını anlarlar .”507 İsmail Ankaravî
  (1041/1631) de semâ ve mukâbele konusunu ele alırken bu hadise şu şekilde yer vermektedir:
  “Mukabelede esas olan, yüzyüze gelecek şekilde oturmaktır. Mü’min, mü’minin aynasıdır’
  hakikatince kalb kalbe karşı, kin ve nefretten arınmış olarak sanki aynaya bakıyormuş gibi
  kardeşin kardeşe bakması gerekir ki bu sayede birliğin sırlarına ve tevhidin müşâhedesine nâil
  olmak mümkün olsun. Mukâbele lafzının asıl manası ve sırrı budur.”

  Görüldüğü gibi İbnu’l-Arabî, hadisi vahdeti vücuda delil olarak ileri sürüp yorumlarken,
  Gazzâlî tasavvufî kavramlardan birisi olan murâkabe, Suhreverdî de sûfilerin ahlâkı bağlamında
  yorumlar. Gazzâlî, Suhreverdî ve İsmail Ankaravî’nin yorumları daha ma’kul ve kabul
  edilebilecek bir tasavvufî yorum tarzını yansıtırken, İbnu’l-Arabî’nin yorumu, nazarî irfânî
  görüşlerinin teyidi amacını taşımakta, hadisin zâhiri anlamından uzak oldukça aşırı bir bâtınî
  yorum örneğini teşkil etmektedir.

  2. “Bir kişi sadaka verdiği zaman o dilencinin eline ulaşmadan Allah’ın eline düşer”

  Devam edecek.....

 10. #10
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Üye Numarası
  130377
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.662
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Merhaba

  2. “Bir kişi sadaka verdiği zaman o dilencinin eline ulaşmadan Allah’ın eline düşer”

  Nazarî yorumlara bir örnek de İnsân-ı Kâmil müellifi Abdulkerim el-Cilî’den (826/1422)
  vermek istiyoruz. Cilî, genel olarak “varlık” problemini ele alır ve özellikle Tasavvuf tarihinde
  varlık meselesinin en geniş şekilde inceleyen İbnu’l-Arabî’den (638/1240) aldığı felsefî ve
  tasavvufî ıstılahları İbnu’l-Arabî’nin yöntemine yakın bir şekilde tanımlar. Abdulekerim Cilî’nin
  de varlık hakkındaki nihâî tasavvuru, kendisinden önceki sûfilerin de ifade ettiği “Varlık, özü ve
  hakikati itibaryla bir ve aynı şeydir. Kesret ve taaddüd ise izâfidir.” görüşünden ibârettir. Bu
  düşünce de vahdet-i vücûddan başka bir şey değildir. Hz. Peygamber’in hadislerinin zâhiri ve
  bâtınî yönleri olduğunu söyleyen Cilî, hadislerin zâhir anlamlarının terk edilmemesi gerektiğini
  belirtir. Cilî de tıpkı İbnu’l-Arabî gibi hadis yorumlarını “i’tibâr” kavramı üzerine bina eder.

  Cilî, İnsân-ı Kâmil adlı eserinde bu hadisi vahdet-i vücûd bağlamında açıklar. O, “errahman”
  kelimesinin harflerini “elif-lam-râ-mim-nun” izah ederken “nûn” harfinin Cenâb-ı
  Hakkın mazharı kelâmı olduğunu söyler ve “nûn” harfinin üstündeki noktanın, suver-i mahlûkat
  ile zâhir olan Zâtullah’a işâret ettiğini belirtir. Mahlûkattan önce zâhir olan Zât’dır. Sonra mahlûk
  zâhir olur. Cenâb-ı Hakk’ın Zâtının nûru, yaratılanların nûrundan daha yüce ve daha azhardır.
  Cîlî, işte bu görüşünü desteklemek üzere “Sadaka evvelen Rahman’ın avucuna sonra sâilin
  avucuna düşer” hadisini gösterir ve Hz. Ebûbekir’in “Ben bir şeyde evvelâ Allah’ı görmedikçe, o
  şeyi görmem” sözünün de bu anlamda olduğunu belirtir. Nûn harfindeki nokta Allah’a, “nûn”
  harfi ise mahlûkata işâret etmektedir.

  Tasavvuf geleneğinde hadislerin işârî yorumları farklılaşmaktadır. Cilî, hadisi felsefî
  irfânî düşüncesinin teyidine yönelik yorumlarken onun dayandığı kavram “i’tibâr”dır. O, bu
  hadisin i’tibârla vahdet-i vücûd’a işâret ettiğini düşünmektedir. İşârî yorumlarında aynı kavramı
  kullanan Gazzâlî’nin İhyâ’da bu hadis hakkındaki yorumu ise amelî tasavvufî bir yorum örneğini
  yansıtmaktadır.

  Gazzâlî (505/1111), İhyâ’da zekat konusunu ele alırken zekat hakkındaki bazı fıkhî
  hükümleri ele aldıktan sonra zekatın zâhiri ve bâtınî edeblerinden söz eder. Bu edeblerden birisi
  de sadakayı boşa çıkaracak hallerden kaçınmaktır. “Sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet vermek
  sûretiyle heder etmeyin”511 âyetinde yer alan “menn” (başa kakmanın) bâtınî manası üzerinde
  duran Gazzâlî, bu kelimenin dayandığı bir aslı ve bir de kökünün olduğunu söyler. Bunlar da
  kalbin sıfat ve halleriyle ilgilidir. Kökten meydana çıkan bir takım dallar ise diğer azalarda
  kendini gösterir. Bunun aslı, kendisinin fakire in’am ve ihsan ettiğini zannetmesindendir. Halbuki
  bunun hakkı, kendisini temizleyip cehennemden kurtaracak olan Allah’ın hakkını kabul etmesi
  bakımından in’am ve ihsanı kendisinde değil, fakirde bilmektir. Eğer o fakir, kabul etmemiş
  olsaydı bu borç boynunda kalacaktı. O halde işin hakkı, fakiri minnet altına almak değil, bilakis
  fakire minnet etmektir. Çünkü Allah’ın hakkını kabulde fakirin eli Allah’a vekalet etmektedir. 512
  Gazzâli hadiste yer alan, sadaka veren kimseyi hizmetçiye benzetir. Buna göre efendinin
  hizmetçisine alacaklı bir kimseye götürmesi için para vermesi ve hizmetçinin bu parayı teslim
  ederek alacaklının kendi minneti altına girmesini zannetmesi ahmaklıktır. Hizmetçinin hiç
  kimseyi minnet altına almaya hakkı yoktur. Zekatı veren kişi, malını infak etmekle, ilahi sevgiye
  mazhar olma, cimrilikten temizlenme ve nimetin şükrünü ifâ etmesi bakımından ancak kendisine
  iyilik etmiştir. Bu yüzden zekatı veren kişinin kendisinin fakire ihsan ettiğini düşünmesi
  yanlıştır.513 Gazzâlî, hadislerden çıkarılacak hükümlerin/ibretlerin (i’tibâr) bedenen ve kalben
  uygulanmasına büyük önem verir. Diğer itibâra dayalı yorumlarda ise nazarî yön kendisini hemen
  hissettirmektedir.

  3. “Misvâk ile (sivâk) kılınan bir namaz misvâk kullanmaksızın kılınan yetmiş namazdan üstündür.”

  Nazarî irfânda aşırı bâtınî yorumların pek çoğu kelimelerin çok anlamlılığına dayanır.
  Kelimelerin çok anlamlılığına dayalı yorumlarının pek çok örneğini İbnu’l-Arabî’de (638/1240)
  görmek mümkündür. Misvâk ile ilgili bu hadisi “sivâk” (senden başkası) ve “misvâk” arasında
  kurduğu bağlantıyla vahdeti vücuda hamlederek yorumlayan İbnu’l-Arabî, “sivâk” kelimesinin,
  “Senden başkası Rabbindir, senin gibi olan ise senden başkası değil, senin aynındır” anl*****
  geldiğini belirtir ve hadisi şöyle yorumlar:

  “Rabbin vasıtasıyla namaz kılman, nefsin vasıtasıyla namaz kılmandan daha hayırlıdır.
  Burada Hz. Peygamber sivâ’ya işâret etti. Yetmiş ise, insanın ortalama ömrüdür. Şâri yedileri
  genellikle yalın ve bileşiklerde dikkate alır. Hadisin tefsir yöntemine gelirsek, hadis iki temizliği
  kendisinde toplar: abdest ve misvâk kullanmak. Abdest derken kastedilen, ağza su vermektir. Bu
  ise bize göre, abdestin sünnetlerindendir. Ağız konuşma organıdır, çünkü namaz, gündüz
  muhâdese, gece müsâmere, sırda ihtisas, yani müsamere (içten konuşmak), açıkta tebliğ etmek
  demektir. Bütün bunlar ayakta duran, oturan ve yanı üzerinde yatan için böyledir.”

  İbnu’l-Arabî, aralarında hiçbir ilişki bulunmayan misvak kullanmak anlamındaki “sivâk”
  ve senden başkası anlamındaki “sivâke” arasında kurduğu bağlantıyı zâhir ve bâtının her ikisinin
  birden benimsenmesine bağlar:

  “(Zâhir ve bâtın arasındaki) ortaklık, peygamberin ‘sivâke’ (misvâk kullanmak ve senden
  başkası) sözünde gerçekleşmiştir. Sivâk kelimesindeki ‘kef’ harfi, asıl anlamıyla kelimenin bir
  harfiyken istisnâi olarak izafe edilen bir harftir ve aslî harf olamaz. Onu tahkik yönünden kabul
  eden kimse, ikinci tekil şahsın izafesi olmasına tek bir şey olarak bakmıştır. Bu durumda onu
  izafette tıpkı bir kelime gibi asıl yapar ve bileşikliği tek bir kelimedeki harflerin bileşiğinin bâtınî
  yorumu sayar. Böyle bir hitâbın izafesinin varlığı, izâfe ‘kef’ (harfi) ile yapılabilir. Sivak ismi de
  ‘kef’ (harfi) olmaksın var olamaz.”

  İbnu’l-Arabî’nin i’tibâr olarak adlandırdığı bu bâtınî yorumun mu’tedil işârî yorumlardan
  oldukça farklı olduğu ve aşırı bir yorum ihtivâ ettiği, hadisin, hadiste yer alan kelimenin gerçek
  anlamının dışında yorumlandığı oldukça açıktır.

  4. “Kur’ân’ı Kendi Reyi ile Tefsir Eden Küfre Düşmüştür”

  Devam edecek.....

Benzer Konular

 1. Rıdvan Dilmen yorumculuğu bırakıyor
  bursali68 Tarafından Futbol Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 25-08-2011, 04:40 PM
 2. Yorum: 4
  Son mesaj: 19-12-2009, 05:21 AM
 3. Yorum: 5
  Son mesaj: 01-11-2009, 11:39 AM
 4. Yunus orucuna tasavvufi açıdan bir yaklaşım
  yavuz34 Tarafından Tasavvuf Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 17-08-2009, 12:47 PM
 5. Tasavvufi Sözler...
  sempatikman Tarafından Tasavvuf Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 06-07-2009, 11:22 PM

Anahtar kelimeler

Yukarı Çık