Tasavvuf üzerine Kuran'dan tespitler.

Tasavvuf, iyilik, güzellik, sevgi, hoşgörü söylemleriyle doğaüstü varlıklar tarafından nasıl kandırıldığımıza dair bir video. Herkesin izlemesini öneririm.

[myspace]60925325[/myspace]
veya

[yahoo]5775775/15125110[/yahoo]

Videoda geçenler:
Bazı Kuran ayetleri, Adem, Şeytan, Evliyalar, Mevlana, Mesnevi, Gazali, Said Nursi, Risalei Nur, Arabi, Füsusul hikem, paganizm, panteizm, spiritüalizm, reenkarnasyon, kerametler, ruhbanlık, illüzyon, vahdeti vücud