+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 Toplam: 2

Şeyhliğin Şartları

islam (Müslümanlık) Kategorisinde ve Tasavvuf Forumunda Bulunan Şeyhliğin Şartları Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> MevlanaHalid-i Bağdadi (KS) Şimdiki zamanda ise şeyhlik,süluk ile mürşid-i kamilden me'zuniyyete münhasır olmayıp, ekseriyya babadan kalıyor... Bunlara "müteşeyyih"denir(ya'ni yalancı şeyh,uydurma

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Üye Numarası
  128749
  Mesaj
  3
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  8

  rose Şeyhliğin Şartları

  MevlanaHalid-i Bağdadi (KS)
  Şimdiki zamanda ise şeyhlik,süluk ile mürşid-i kamilden me'zuniyyete münhasır olmayıp, ekseriyya babadan kalıyor...
  Bunlara "müteşeyyih"denir(ya'ni yalancı şeyh,uydurma şeyh demektir)...
  Risale-i Halidiyye Adab-ı Zikir Risalesi s.88


  [U]Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi (KS)[/U]
  Ancak kamil bir şeyhden tarıkat adabını alan kendisine apacık irşad izni verilen ve selefin sünneti üzere hırka
  geydirilerek yazılı icazet verilen kişi şeyh olabilir...
  Gümüşhanevi Cami u usul s.35 el Hani el-Behcetü s saniyyes.10 İrfan Gündüz HalidiyyeTarıkatı Seha neşriyat s.241


  Mehmed Zahid Kotku (KS)
  Babadan veya dededen mevrüs müteeşeyyih evlatlarla ilimsiz ve amelsiz şeyh kıyafetindeki kimselerle
  musahabet caiz degildir.Herkim ki cenabı hak ile zamirim halisidir.Hakikir ütbeye erdim diyerek zahiri
  şeriyata mukayyet olmaz ve tekelif-i şer iyenin kedisinden sukutu idda ederse iyi bilsinki böyle olan
  kimseler dinde meftundur.İlhad zındıka ve ibahiyededendir.Böyleleriyle musahabetten sakınmanızı
  tavsiye ederim zira semmi katildir... Mehmed Zahid Kotku Tasavvufi ahlak cilt.2 s.230


  Mahmud Esad Coşan (KS)Bir takım tekke tomarları vardır. Tekede rulo halinde bulunan kağıtlar vardır..Anenevi olarak sandık içinde
  şeyhten şeyhe intikal eder. Herkes orada kendi adını kimlere hilafet verdiğini yazar. Böyle bir secere aşağıa kadar gelir...
  Mahmud Esad Coşan Hacı Betaş-ı Veli ve Makalat Seha Neşriyat 7 Ksım 1992 Ankara sohbeti Seha 184 Sohbet seri 29 s.3


  --------Yeni Postalandı 08:05 PM ---------- Önce gonderilen mesaj at 08:03 PM ----------

  12 OCAK 2008 Mecidiyeköy / Halid YAŞAR

  El-hamdü lillahi Rabb-il-alemin, ves-salatü ves-selamü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahabihi ecmain.
  BİAT
  Lugat anlamı: Bağlılığını, itimadını bildirmek. Birisinin hakemliğini veya hükümdarlığını kabul etmek. El tutarak bağlılığını alelen izhar etmek.
  Bağlılığını tazelemek.Anl***** gelir.
  Ayet-i kerime,de '' Şüphe yok, sana biat edenler muhakkak ki Allah'a biat ederler. Allah'ın eli, (kudret ve azemeti) onların ellerinin üstündedir.
  Artık kim ahdini bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur ve her kim de Allah ile üzerine sözleşmede bulunduğu şeyi yerine getirirse ona da
  Allah büyük bir mükafat verecektir.'' buyrulmaktadır. Fetih 10,cu ayet.
  Bilindiği üzere Efendimiz Muhammet Mustafa Sallahü Aleyhi Vesellam Mekke-iMükerreme'de iken her sene Hac mevsimi şehrin dışına çıkar,her
  taraftan gelen hacılar ile görüşür, onlara İslamiyet'i bildirir ,müslüman olmalarıını teklif buyururdu. Hz. Peygamber'in gönderilişinin on birinci
  senesinde yine Mekke dışına çıkmış (Akabe) denilen bir tepede Medine-i Münevverden' den gelen bir cemaat ile görüşmüş, onlara islamiyeti
  telkin buyurmuş, onlarda İslamiyet'le şerflenmiş Medine-i Münevvere'ye dönmüşler.
  Bunlardan beş zat ile yine Medine-i Münevvere ehalisinden diğer yedi zat, ertesi sene Hac mevsiminde Mekke-i Mükerreme'ye gelmişler,
  Akabe mevkiinde Resul-i Ekremle, görüşmüşler: '' Allah Teala'ya ortak koşmamak, zinada, hırsızlıkta, iftirada bulunmamak, kız çocuklarını
  öldürmemek, hakkı müdafadan cekinmemek üzere bir Biat'ta bulunmuşlardır. Buna ''birinci Akabe biy'atı'' denilmiştir. Hz. Peygamber'in gönderilişinin
  onüçüncü senesinde de yine Medine-i Münevvere ahalisinden yetmiş üç erkek ile iki kadın, Mekkey-i Mükerreme'ye gelmişlerdi. Ebu Eyyub-ül
  Ensari Hz. de bunların arasında idi, Akabe mevkiinde Resul-i Ekrem Efendimiz ile buluştular, bu defa ''ikinci Akabe'' biat-ı gercekleşti.
  Şöyle ki:Peygamber Efedimiz, Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduğu taktirde onu kendi caların'dan daha iyi muhafaza edeceklerine ve ona
  itaatde bulunacaklarına ve hertürlü tehlikelere karşı İslamiyet'i müdafaya çalışaçaklarına, müslümanların zayıflarına, fakirlerine yardım dair
  söz verdiler. Resul-i Ekrem, sallallaü aleyhisselam de Medine-i Münevvere'ye hicret buyuracağını müjdeledi. İşte bu Fetih Suersi onuncu
  ayet-i kerime,si bütün bu biat'ları içine alıyor.
  Demek istedigim odur ki Peygamber Efendimiz zamanında Peygamber Efedimize Biat ediyordu Müslümanlar. Peygamber Efendimizin ahiret'e
  irtihallerinden sonra sırasıyla. Hz. Ebu Bekir sıddık.(r.a.) Hz. Ömer b. Hattab (r.a.) Hz. Osman Zİ-n nureyn''iki nur sahibi demek'' (r.a.)
  Hz. Ali b. Ebi Talib (r.a.) Allah C. Celaluhu hepsinden razı olsun. Daha sonraları fitne çıktı Peygamber Efendimiz'in Torunlarını katletiler
  Allah C. Celaluhu hepsinin şefat'larından bizleri mahrum eylemesin. Bu konulara girecek deyilim. Medine-i Münevvere'in, Mescid'inin kapılarını
  tuttular ya Abdülmelik b. Meravana Biat edersiniz veya hepinizi öldürürüz dediler. kerhen Biat ettiler bundan sora Müslümanlar kendi içlerinde
  Alim, Fazıl, Arif kişilere Biat edile geliyor. İslam beldelerinde devlet reisleri dahi bu zatlara Biat edile geliyor.
  Mesela Osman gazi Hz. Şeyh edbali'ye (k.s)na.Fatih Hz. Akşemsettin(ks)na Selcuklularda Mevlana Hz.(k.s) var Osmalının son dönemlrine
  baktıgınızda Gümüşhanevi Dergahını yani Ahmed Ziyaüddin Hz. (k.s) Hz.lerini görürsünüz.
  Günümüzde doğru yapılan azda olsa var. Müslüman'ların hemen hemen her konuda eksikleri oldugu gibi Biat konusunda'da eksikler'imiz var
  Evvela Biyat'ın Din'i hükümü nedir? Biat kime nasıl yapılır? Uygulama, veya uygulamama konusunda hüküm nedir. Konumuzla alakalı Fetih 10,cu
  ayet ve 10,larca Hadisi şerif var bunları iyi belleyelim bellemenizi araştırmanızı rica ederim. Belleyelimki müslüman'ların ilk yapması gereken Biat
  yanlış olmasın başta bu yanlış olursa herşey yanlışgider Allah korusun. Biat'ı kimler alablir? bunu Hoca'larımız Şeyh'lerimiz bizl'ere bizatihi sözle,
  kitablarında anlatmışlar bizleri yanlış yolara girmesinler, yanlış insan'ların peşine düşmesinler diye. Zahiri ve batını hükümlere göre Biat alması
  hiçmi, hiç caiz olmayan kişiler çok, her zaman olacak Peygamber Efendimiz (S.A.S.) zamanı saadetlerinde ve sonrasında sahte peygamberler de çıkmıştı.
  Bu zamada da Biat alan şeyh sayısında enfilasyon var Kimi bana rüyamda şeyh'lik verildi diyor kimisi bana hızır (A.S.A) verdi çogaltabiliriz kimide
  babam Dedem şeyhti bende bu görevi üstleniyorum diyor veya dedittiriliyor. Nasıl oluyorsa üstlenmek? Mehmet Zahid Kotku (k.s) Efendimin bu gibi
  kişilere ''İlhad, Zındıka ve ibahiyedendir'' buyurmaktadır. (Tasvvufi Ahlak cilt 2 sayfa 230) Allah hepimizi bulardan muhafaza eylesin.
  Mehmet Zahid (k.s) ve emsali zevatı tanıyıb elini öpmek cümle müslümanlara bahusus bu fakirede nasib olsun. Mahmud Esad (k.s.) Efedimizde
  Hacı Betaş-ı Veli ve Makalat adlı kitab'ında Şeyh den Şeyhe intikal eden şeylerden bahsediyor. Siz kardeşlerimden ricam araştırın, soruşturun
  Mahmut Esad (k.s.) efendinin emiretigi gibi hesap sorun . Hz. Ömer b. Hatttab(r.a.) efendimiz Halife hutbede ben hata yaparsam ne yaparsınız?
  dediginde. Sen hata yaparsan seni kılıcımla dogrulturuz diyerek klıncı çekiyorlar. Bizleri Allah af etsin çünkü müslüman'ların her hali acınaacak
  halde.Biz Biat konusunu bile doğru dürüst beceremiyoruz. Onun için Müslümanı katlediyorlar Heryerde Müslüman itilib kakılıyor, Müslümanın,
  vakıf'ları yağmalanıyor, Müslümanların faaliyet gösterdigi hizmet kurumları satılıyor. Kimsenin sesi çıkmıyor.Bize amaliyat olacak hasta gibi
  anestezi yapmışlar uyuşturmuşlar Müslümanı öldürüyorlar kılımız kıpırdamıyor Malımızı talan ediyorlar sesimiz çıkmıyor neden?
  Bizi uyuşturmuşlar vücut his duymuyor. İllmimizi almışlar imanımızı köreltmişler. Bu uyuşukluktan kurtulmanın yolu dinimizi iyi bellemeliyiz
  sünnete sımsıkı sarılmalıyız.Peygamber Efedimiz(S.A.S.) ''Benim sünnetimden ayrılanlar Nuh (as)ın gemisine binmeyenler gibidir''buyurmaktadır.
  Mehmet Zahid (k.s) Tasvvufi Ahlak c.2 s.85 de Hakiki üstazı, mürşidi ve mürebbiyi arayıp bulmak ta namaz, oruç gibi farzdır. buyurmuş.
  Resulullah(S.A.S.) Efendimiz Hazretleri '' Zamanının Din önderini bilmeden ve Biat etmeden ölen kimse cahiliyye çağında ölmüş gibidir''buyurmuşlardır.
  Mademki bu iş Namaz, Oruç gibi farz mademki Biat edilmesi gerekene Biat edilmesse cahiliye ölümü üzere ölünüyor? niçin Biat edecegimiz kişiyi
  araştırmıyoruz fıtbol takımı tutar gibi kişilerin peşine takılyoruz. Mademki Allah ın rızasını arıyoruz arayalım araştıralım.Önçe işin mahiyet ini
  öğrenelim sonra Allah a dua edelim ''Yarab benim gönlümün gözünü aç ki açki doğruları görebileyim'' diye. (Seven sevdigi ile beraberdir)
  Hadis-işerifine mutlaka ve mutlaka muhatab olacağız.Allah korusun ya hırsızın haydutun banka hortumcusuna, Müslümanları soyup soğana
  çevirene,ya müslümanların vakıf mallarını müslümanların kuruluşlarını satıp savana ya müslümanların ceplerini boşaltana.Yada ben şeyhim diye
  imanımızı yok eden kişiyle berabersek onu seversek halimiz nice olur. Bu durum ve bu gibi kişilerden yani zındıklardan Allah'a sıgınırım.
  Allah hepimizi affetsin Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına kabul etsin inşaallah... El Fatiha.

  12 OCAK 2008 Mecidiyeköy


 2. #2
  - Çevrimdışı
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Üye Numarası
  132674
  Mesaj
  1
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  8
  Bir avuç insan; mensubiyet iddia ettiği dergahına, ecdadına, inancına ters düşmüş bir avuç izansız mürid-i mürted, müteşeyih ve yardakçıları ve tabileri bir kaşık suda fırtına koparıp, büyük gerçekleri çarpıtıp efkâr-ı umûmiyeyi şaşırtabiliyor.

  Dergahımızın başına çöreklenmiş bazı mana yolu teröristlerinin ellerinde büyük malî imkânlar, geniş propaganda vasıtaları var; doğruyu eğri, eğriyi doğru; iyiyi kötü, kötüyü iyi gösterebiliyorlar. Gerçeği araştırmayan veya gerçeği bildiği halde menfaatleri icabı zalimlerin tarafında olan veya gerçeği göremeyen cahil kitle bunlara kapılıyor, gerçeği görenler ise biraz hayret, biraz da ibretle onları seyrediyor, âkıbetlerini gözlüyor, küskün ve suskun duruyor. Biz işin iç yüzünü bilen, gerçeği gören ihvanlar olarak susmamalıyız. Hakkın ve hayrın söylenmesi gerektiği zaman susmak büyük günahtır; emr-i mâruf ve nehy-i münker dinimizin en önemli farzlarından, bizim en mühim görevlerimizden biridir. Bir de biz konuşmaya başlasak, herkes hangi fikrin ekseriyette olduğunu anlayacak; kötü niyetli ve çarpık zihniyetliler, bu muhteşem kalabalıktan ürkecek, korkup sinecek; olaylardan üzgün dergahı ve dergah hizmetlerini savunma azminden yese düşmüş hayırhah kişilerin yüzü gülecek, canlarına can katılacak.

  Kendi öz İslâmî görüşümüzü açıklamaktan, müteşeyyih Nurettin Coşan’a ve tabilerine ve hatta Nurettin Coşan’ın bu hale gelmesine sebep olan menfaatperest Osman Başpehlivan gibi saldırganlara ilmin, mantığın, imanın yolunu göstermekten –Allah aşkına– bir an bile geri durmayınız; çünkü bu da İslâmî cihadın en asil cephelerinden biridir.

  Şurası muhakkak ki bu hayati konuda yani dergahımız üzerinde oynanan oyunlar, şeyh olmadığı halde şeyhliğini ilan edenler ve menfaatleri gereği bu sahtekarlığı ve yalanı devam ettirenler, sen yanlış yapıyorsun, zalimsin demeyenlere karşı çok daha müessir müeyyideler ve tedbirler almak, çareler bulmak gerekiyor. Çünkü kötülüğü sözle tenkit yeterli değildir, fiilî önlemlere ihtiyaç vardır; bal bal demekle ağız tatlı olmaz, iyi şeyleri temennî etmek yeterli değildir, pratik ve sonuç alıcı hamlelere girişmek, iyi çözümü her ne pahasına olursa olsun uygulamak şart olmaktadır.

  O halde Müteşeyyih Nurettin Coşan’a ve yandaşlarına hesap sorunuz. Unutmayınız ki onlar sizin siz zalimsiniz yalan söylüyorsunuz dememeniz sebebiyle zulumlerini devam ettirip geliştiriyorlar.
  İşin asıl kaynağı, hakikî imanın, güzel ahlâkın, tasavvuf hayatının, nefis mücahedesinin, Allah korkusunun, mesuliyet duygusunun yokluğudur.

  Mahmud Es’ad efendimiz hz.lerinin hakiki halifesi ve dergahımızın postnişini Halid Yaşar efendi hz.lerini biliniz, bulunuz, seviniz ve dergah hizmetlerinin gelişmesine maddeten ve mânen yardımcı olunuz; çünkü Allah yolunda cihadın en mühim dallarından biri de budur.

  Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
  Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.

  Dergahımızın başına üşüşen fitneleri görüp üzülüyoruz. Fitnelerin çokluğu ortada; ya anlayışsız dostlara (!) ne demeli! Bir de “Ben dervişim” dediği halde, müteşeyyih safında yer alan, makam-ı irşadın hakiki sahiplerine onlarla birlikte cephe alan, onları arkadan hançerleyenler var. Şu fâni dünyanın birkaç günlük sefasına, muvakkat ikbaline, düşmanların onlara sağladığı birkaç hasis menfaate aldanıp, âhiretlerini mahvediyorlar.

  “Ticaretleri kendilerine hiç de kâr getirmedi.”
  Mu’în-i zâlimin, dünyâda erbâb-ı denâetdir
  Köpekdir zevk alan sayyâd-ı bî-insâfa hizmetden.

  Yeis yok, oturup ağlayacak değiliz. Bu ilahî bir kanundur: Allahu Teâlâ, kendisine inananları daima böyle sıkıntılarla denemiş, imanlarını olgunlaştırmıştır. Sıkıntılara uğrayanlar takdirin Allah’tan olduğunu görüp sabır ve metanet göstermelidirler. Sabredenler sonunda başarıya ve zafere ulaşacaklardır. Mü’mini hiçbir şey yıldıramaz. Mü’min için hüsran yoktur, her türlü hal ve durumda kârdadır. Ölse şehit, kalsa gazi, sabretse sevap, şükretse nimet ve bolluk...

  Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin
  Dönersek kahbeyiz millet yolunda bir azîmetden.

  Bilmeyen ne bilsin bizi?
  Bilenlere selam olsun!
  Konu RABİA tarafından (13-11-2009 Saat 10:48 AM ) değiştirilmiştir.

Benzer Konular

 1. Bedelli Askerlik Şartları
  YukseLL Tarafından Güncel Haber ve Manşetler Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 22-11-2011, 12:57 PM
 2. Muhtaçlık aylığının şartları
  YukseLL Tarafından Hukuk Forum Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 06-11-2010, 06:52 PM
 3. Kur'an'dan Faydalanmanın Şartları
  Ammar Tarafından Kuran-ı Kerim Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 22-03-2010, 02:39 PM
 4. Hac başvuru Şartları
  YukseLL Tarafından Din ve İnanç Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 13-03-2008, 12:18 AM
 5. Alıntı Şartları
  YukseLL Tarafından Duyurular-SSS Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 25-01-2006, 09:46 AM
Yukarı Çık