Varlığın mahveyleyip meydane gel
La vü İlladan geçip merdane gel

Gel hakikat ilmini sende oku
Bir kadem bas mektebi irfana gel

Zulmete Hızr ile gir gevher çıkar
Abı hayattan içip hem kane gel

Şer'i başa tac edip İskender ol
Geç otur tahtı dile şahane gerek

Küntü kenzensırrını duydunsa ger
Sakla sırrı deme her nadana gel

Vahdetin meydanı sırrı var iken
Kesret içre girme sen zindane gel

EyNiyazibaş açık divanesin
Nice bir divanesin uslane gel

Zulmete Hızr ile gir gevher çıkar
Derdi gammın gevherini bulmağa
Kasavet bahrine daldık bakalım
Ümidimiz vardır halas olmağa
Girdabı mihnette kaldık bakalım

Takdire bağlanıp demişiz beli
İradeyi cüziden çekmişiz eli
Dümeni şikeste keştii dili
Nihayet ummana saldık bakalım

Bir güruha bende hem sırdaş olduk
Gahi pestü geda gahü baş olduk(pest:alçak)
Harabat ehline ayakdaş olduk
Melamet tablını çaldık bakalım(Melamet tablı:Sevilmeyen davul)

Turabi çak ettim alemde özüm
Hatmeyledim bunca encamı sözüm(Sözümü tamamladım)
Bezmi erenlerden hey iki gözüm
Mahfice(Gizli) teselli aldık bakalım
Hızır A.S ile İskenderi Zül -karneyn(Zülkarneyn:Çift boynuzlu demektir) ve Eflatunu İlahi İbrahim (A.s) zamanında karanlık denize kadar gidip oradan inci yakut zümrüt çıkardılar. İskenderden gizli olarak Hızır ile Eflatun Hayat suyundan içtiler.Sonra oradan dönüşte İskender Mekkeye geldi.İbrahim A.S ile buluştu.Hatta birbirlerini gördüklerinde sarmaş dolaş oldular.Şimdi bayram günleri sarmaş dolaş olup birbirimize sarılmak kucaklaşmak;İbrahim A.S ile İskenderi Zülkarneynin sünnetidir.Halen gerek Hızır gerek Eflatunu İlahi hayattadırlar.Hızır Şabı Emreddir.(Şabı Emred:Henüz sakal ve bıyığı yeni terlemiş Delikanlı,Ergenlikten yeni çıkmış.)Eflatunda Hindistan dağlarının birinde sakindir.Hazreti Resul efendimiz Eflatun hakkında:"Kane Efalatuni ilahi Nebiyyen velakin cehile kavmehu" " Eflatuni ilahi Nebi idi velakin kavmi anı bilmedi" buyurmuştur. Hızır A.s mı Mesih Deccal Şehid edecektir,çünkü Deccale karşı çıkacak.Halbuki Deccalin Fitnesi kaderi ilahidir.Hızırın şehit edilmesi deccalin elinden olacaktır.
Küntü kenzen sırrını duydunsa ger
"[/B]Ben ilmi zatiyede malumatla mütecelli idim,istedimki bilineyim,halkı halk ettim." Halk mahza (ancak yalnız) Hakkı bilmek ve Vechi ehadiyyeti seyretmek için bu aleme geldi"buyrulmuştur.İşte sen bu Hadisin sırrını anladın ise,sakın onu nadana,ona layık olmayana ifşa etme,yani tevhidi kıymetini bilmeyene verme.
İlim ilim bilmektir
İlim Hakkın bilmektir
Eğer Hakkın bilmezsen
Habir kuru emektir.

Elvan Elvan olmuş
Üfürme sakın
TEVHİDİN KILICIN
Kalbinde takın
Nadana sırrını söyleme sakın.
Aşıkların böyle bir günü vardır
Sofilerin böyle sohbeti vardır.
Baki selamlar.