Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 Toplam: 3
 1. #1
  Tecrübeli Üye collection - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nerden
  Alem-i Hakîkât
  Mesaj
  308
  Blog Mesajları
  20
  Rep Gücü
  1459

  heart Mektubat-ı Şerif 33.cü Mektup / Dünyâya düşkün olmayan âlimleri medh etmekdedir

  Bu mektûb, İmam-ı Rabbani Hazretleri tarafından molla hâcı Muhammed Lâhorîye yazılmışdır. Dünyâyı seven ve ilmi, dünyâyı kazanmağa harc eden kötü ilm adamlarının zararını bildirmekde ve dünyâya düşkün olmayan âlimleri medh etmekdedir:

  Âlimlerin dünyâyı sevmesi ve ona düşkün olması, güzel yüzlerine siyâh leke gibidir. Böyle olan ilm adamlarının, insanlara fâidesi olur ise de, kendilerine olmaz. Dîni kuvvetlendirmek, islâmiyyeti yaymak şerefi, bunlara âid ise de, ba’zan kâfir ve fâsık da, bu işi yapar. Nitekim, Peygamberlerin efendisi “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât” kötü kimselerin de, dîni kuvvetlendireceğini haber vermiş ve (Allahü teâlâ bu dîni, fâcir kimselerle de, elbette kuvvetlendirir) buyurmuşdur. Bunlar, çakmak taşına benzer. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taşdaki kudretden ateş yapar, istifâde eder. Taşın ise, hiç istifâdesi olmaz. Bunların da ilmlerinden kendilerine fâide olmaz. Hattâ, bu ilmleri, kendilerine zararlıdır. Çünki, kıyâmet günü, bilmiyorduk, günâh olduğunu bilseydik yapmazdık diyemezler. Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki, (Kıyâmet gününde, en şiddetli azâb görecek kimse, Allahü teâlânın kendi ilminden, kendisini fâidelendirmediği âlimdir). Allahü teâlânın kıymet verdiği ve herşeyin en şereflisi olan ilmi, mal, mevkı’ kapmağa ve başa geçmeğe vesîle edenlere, bu ilm zararlı olmaz mı? Hâlbuki, dünyâya düşkün olmak, Allahü teâlânın hiç sevmediği birşeydir. O hâlde, Allahü teâlânın kıymet verdiği ilmi, Onun sevmediği yolda harc etmek, çok çirkin bir işdir. Onun kıymet verdiğini kötülemek, sevmediğini de kıymetlendirmek, yükseltmek demekdir. Açıkçası, Allahü teâlâya karşı durmak demekdir. Ders vermek, va’z etmek ve dînî yazı, kitâb, mecmû’a çıkarmak, ancak, Allah rızâsı için olduğu vakt ve mevkı’, mal ve şöhret kazanmak için olmadığı zemân fâideli olur. Böyle hâlis, temiz düşünmenin alâmeti de, dünyâya düşkün olmamakdır. Bu belâya düşmüş, dünyâyı seven din adamları, hakîkatda dünyâ adamlarıdır. Kötü âlimler bunlardır. İnsanların en alçağı bunlardır. Din, îmân hırsızları bunlardır. Hâlbuki bunlar, kendilerini din adamı, âhiret adamı ve insanların en iyisi sanır ve tanıtır. Sûre-i Mücâdelede, (Onlar, kendilerini müslimân sanıyor. Onlar son derece yalancıdır. Şeytân onlara musallat olmuşdur. Allahü teâlâyı hâtırlamaz ve ismini ağızlarına almazlar. Şeytâna uymuşlar, şeytân olmuşlardır. Biliniz ki, şeytâna uyanlar ziyân etdi. Ebedî se’âdeti bırakıp sonsuz azâba atıldı) meâlindeki âyet-i kerîme bunlar içindir. Büyüklerden biri şeytânı boş oturuyor, insanları aldatmakla uğraşmıyor görüp, sebebini sorar. Şeytân cevâb olarak, (Zemânın din adamı geçinen, kötü âlimleri, insanları yoldan çıkarmakda, bana o kadar yardım ediyor ki, bu mühim işi yapmama lüzûm kalmıyor) demişdir. Doğrusu, zemânımızda islâmiyyetin emrlerini yapmakdaki gevşeklikler ve insanların dinden yüz çevirmesi, hep din adamı perdesi altında söylenen sözlerden, yazılardan ve bu adamların bozuk niyyetlerinden dolayıdır. [Din adamları üç kısmdır: Akl sâhibi, ilm sâhibi, din sâhibi. Bu üç sıfatı da birlikde taşıyan din ad***** (Din âlimi) denir. Bir sıfatı noksân olursa, onun sözüne güvenilmez. İlm sâhibi olmak için, akl ve nakl ilmlerinde mütehassıs olmak lâzımdır.]

  Dünyâya gönül kapdırmıyan, mal, mevkı’, şöhret kazanmak, başa geçmek sevdâsında olmıyan din âlimleri, âhıret adamlarıdır. Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” vârisleri, vekîlleridir. İnsanların en iyisi bunlardır. Kıyâmet günü, bunların mürekkebi, Allahü teâlâ için cânını veren şehîdlerin kanı ile dartılacak ve mürekkeb, dahâ ağır gelecekdir. (Âlimlerin uykusu ibâdetdir) hadîs-i şerîfinde medh edilen, bunlardır. Âhıretdeki sonsuz ni’metlerin güzelliğini anlıyan, dünyânın çirkinliğini ve kötülüğünü gören, âhıretin ebedî, dünyânın ise fânî geçip tükenici olduğunu bilen onlardır. Bunun için kalıcı olmayan, çabuk değişen ve biten şeylere bakmayıp, bâkî olana, hiç bozulmıyan ve bitmiyen güzelliklere sarılmışlardır. Âhıretin büyüklüğünü anlıyabilmek, Allahü teâlânın sonsuz büyüklüğünü görebilmekle olur. Âhıretin büyüklüğünü anlıyan da, dünyâya hiç kıymet vermez. Çünki, dünyâ ile âhıret birbirinin zıddıdır. Birini sevindirirsen öteki incinir. Dünyâya kıymet veren âhıreti gücendirir. Dünyâyı beğenmiyen de, âhırete kıymet vermiş olur. Her ikisine birden kıymet vermek veyâ her ikisini aşağılamak olamaz. İki zıd şey bir araya getirilemez. [Ateş ile su bir arada bulundurulamaz.]

  Tesavvuf büyüklerinden ba’zısı, kendilerini ve dünyâyı temâmen unutdukdan sonra, birçok sebebler, fâideler için, dünyâ adamı şeklinde görünürler. Dünyâyı seviyor, istiyorlar sanılır. Hâlbuki, içlerinde hiç dünyâ sevgisi, arzûsu yokdur. Sûre-i Nûrda, (Bunların ticâretleri, alış verişleri, Allahü teâlâyı hâtırlamalarına hiç mâni’ olmaz) meâlindeki âyet-i kerîme bunlar içindir. Dünyâya bağlı görünürler. Hâlbuki, hiç bağlılıkları yokdur. Hâce Behâeddîn-i Nakşibend Buhârî “kuddise sirruh” buyuruyor ki, (Mekke-i mükerremede Minâ pazarında, genç bir tâcir, aşağı yukarı, ellibin altın değerinde alış veriş yapıyordu. O esnâda, kalbi, Allahü teâlâyı bir an unutmuyordu).  İlm olmazsa, din, sıyrılıp kalkar aradan,
  öyleyse, cehâlet denilen, yüz karasından,

  kurtulmaya çalışmalı, başdan başa millet,
  kâfi değil mi yoksa, bu son ders-i felâket?

  Bu felâket dersi, neye mal oldu, düşünsen,
  beynin eriyip, yaş gibi, damlardı gözünden.

  Son olaylar, ne demekdir, bilsen ne demekdir:
  Gelmezse eğer, kendine millet, gidecekdir.

  Zîrâ, yeni bir sarsıntıya pek dayanılmaz,
  zîrâ, bu sefer, uyku ölümdür uyanılmaz.

  Ahlâkı düzeltip, fenne çok çalışmak lâzım,
  dîne bağlı, atomla silâhlı er olmak lâzım!

  Kaynak Eser : Müjdeci Mektuplar

 2. #2
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Mektubat-ı Şerif 33.cü Mektup / Dünyâya düşkün olmayan âlimleri medh etmekdedi

  Dünya kuruldu kurulalı zıdların çarpışması ile meydan boş durmuyor.
  Yani
  İyilik ile kötülük
  Güzel ile çirkin
  Doğru ile yanlış
  .......................
  Gece ile gündüz
  gibi zıdlar ile çalkalanır durur hayat. Bunun en önemli hikmetlerinden biriside birbirlerine ayıne olmalarıdır bu zıdlar. Yani Geceye bakıp gündüzü... acıya bakıp tatlıyı... çirkine bakıp Güzellin gülliğini fark edebiliyoruz.
  Her zaman '' ulemau su '' kötü alimler olacakki İyi alimlerin değerleri bilinsin ve hizmetleri anlaşılsın....
  Kuranı Kerimde '' Wela teşteru biayatı semenen kalila '' gibi ayetler ile dinini dünyasına satanları uyarıyor.

  Emeğiniz ile hoş geldiniz.
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

 3. #3
  Tecrübeli Üye collection - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nerden
  Alem-i Hakîkât
  Mesaj
  308
  Blog Mesajları
  20
  Rep Gücü
  1459

  Cevap: Mektubat-ı Şerif 33.cü Mektup / Dünyâya düşkün olmayan âlimleri medh etmekdedi

  Alıntı M ü e l l i f...´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Dünya kuruldu kurulalı zıdların çarpışması ile meydan boş durmuyor.
  Yani
  İyilik ile kötülük
  Güzel ile çirkin
  Doğru ile yanlış
  .......................
  Gece ile gündüz
  gibi zıdlar ile çalkalanır durur hayat. Bunun en önemli hikmetlerinden biriside birbirlerine ayıne olmalarıdır bu zıdlar. Yani Geceye bakıp gündüzü... acıya bakıp tatlıyı... çirkine bakıp Güzellin gülliğini fark edebiliyoruz.
  Her zaman '' ulemau su '' kötü alimler olacakki İyi alimlerin değerleri bilinsin ve hizmetleri anlaşılsın....
  Kuranı Kerimde '' Wela teşteru biayatı semenen kalila '' gibi ayetler ile dinini dünyasına satanları uyarıyor.

  Emeğiniz ile hoş geldiniz.
  Allahü Azimüşşân razı olsun.İlm insanın en büyük zineti , ilmden bihaber olup dinden dem vuranlara ne kadar yazık değil mi efendim ? Başı açık gezer , ulamalığı da kimseye bırakmaz.

Benzer Konular

 1. Mektubat'tan İnciler
  collection Tarafından Din ve İnanç Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 13-03-2010, 02:10 PM
 2. Âlimleri kötülemek
  collection Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 15
  Son mesaj: 21-07-2009, 01:53 PM
 3. Ehli sünnet alimleri ve günümüz alimleri arasındaki fark.
  M ü e l l i f... Tarafından Özgün Makaleler Foruma
  Yorum: 17
  Son mesaj: 03-07-2009, 11:52 PM
 4. Yorum: 4
  Son mesaj: 23-05-2009, 11:33 PM
 5. Mektûbât-ı Şerif'den İnciler (Belgesel)
  bziya Tarafından islam (Müslümanlık) Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 03-05-2008, 03:12 PM
Yukarı Çık