1) dallas(bir diktatörü devirdi)
dallas televizyon tarihinin en popüler ve bilindik programlarından biriydi ve zamanında romanya'ya geldiğinde dönemin lideri nikolay çavuşesku'dan bile daha çok konuşulan ve önem verilen bir ikon haline gelmişti romen halkı için. 1979 yılında ilk defa gösterilmeye başlanan dallas 1981 yılında yönetim tarafından yayından kaldırıldı. romen halkı o zamanlar fakirlik ve bir çok başka sıkıntıyla mücadele etmek zorundaydı ve dallas onlara zenginliği ve bir çok güzelliği gösterdi ve bu da çavuşesku'ya pahalıya patladı. 1989 yılında cumhuriyet artık romanya'ya egemendi ve çavuşesku devrilmişti. bu olaydan bir kaç sene sonra budapeşte'ye giden J.R. yani larry hagman orada gözü yaşlı romenler tarafından bir kahraman gibi karşılanmıştı ve larry hagman'ın dediğine göre halk ona ülkemizi sen kurtardın diye seslenmişti.


2) general electric theater (ronald reagan cumhuriyetçi oldu )
1950'lerin başlarında ronald reagan kariyerinin kötü dönemlerini yaşarken ona gelen teklif üzerine general electric theater adlı bir televizyon progr***** başladı ve bu program onun için bir dönüm noktasıydı. bu programla birlikte tüm amerika'yı gezen reagan, general electriğin iyi niyet elçisi olarak halkın içinde bulundu ve reagan bunun kedisine getirdiği nimetlerin farkında değildi. artık daha iyi bir konuşmacı, etkili bir insan ve halk tarafından değer verilen bir kişilikti. 1962 yılında sona eren programın ardından reagan artık bir halk adamı ve bir cumhuriyetçi olmuştu. politikaya girdi ve ilk önce kaliforniya valisi ve ardından da amerikan başkanı oldu


3) Out of This World(uydu televizyonunun doğmasına önderlik etti) (vikipedi)


4) Cathy Come Home(sağlık sisteminin dönüşüm geçirmesine ön ayak oldu) (vikipedi)


5) Star Trek-Uzay yolu(geleceğin tasarlanmasında topluma yol gösterdi)(vikipedi)


6) See It Now(McCarthycilik sona erdi)
McCarthycilik veya Amerikalılar için Kızıl Panik, 1940'lı yılların sonunda başlayıp 1950'li yılların sonuna kadar ABD'de devam etmiş anti-Komunist kuşkuculuğunu belirtmektedir. Terim adını, ABD senatoru Joseph McCarthy'den almaktadır.

Bu dönemde, ceşitli durumlardan ötürü ceşitli insanlar Komunist ya da Komunist sempatizanı olmakla suçlanmış, özel ve devlet kurumlarınca saldırgan soruşturmalara maruz kalmıştır.

Bu dönem zarfında, birçok insan işten atılmalara, kariyerlerinin yok edilmesine, hatta tutuklanmalara maruz kalmıştır


7) The Smothers Brothers Comedy Hour(bir oylamayı sallladı(nixon'ın amerikan başkanı olmasında etkili oldu) (vikipedi)


8) The Inventors(avustralya'nın en zengin insanlarından birini ortaya çıkardı)(vikipedi)


9) Hour of Decision(bize Billy Graham'ı verdi)(vikipedi)


10) The Living Planet(yeşili korumamız gerektiğini gösterdi) (vikipedi)

kaynak