Merhaba

http://www.supermeydan.net/forum/for...tml#post282205 basligindn alinti;
1660 - Diego Velázquez, İspanyol ressam (d. 1599) oldu


Las Meninas, 1656

Diego VELAZQUEZ (1599-1660)İspanyol sanatçı Diego Rodriguez de Silva Velazquez, yaşadı ğı dönemin en büyük ressamlarından biriydi. Uzun yıllar İspanya Kralı IV. Felipe'nin sarayında yaşadı. O dönemde başta kral ve kralın ailesi olmak üzere soyluların, soytarıla rın ve hizmetkârların çok sayıda portresini yaptı.
Avukat bir babanın oğlu olan Velazquez, Sevilla'da doğdu. Kentin ünlü ressamlarından birinin öğrencisi oldu, daha sonra onun kızıy la evlendi. Velazquez başlangıçta başta pazaryerindeki balık, meyve ve çiçekler olmak üzere çevresinde gördüğü her şeyin resmini yaptı. İnsan yüzünü ve değişik ifadelerini inceleyebilmek için bir köylü çocuğunu hiz metçi olarak yanına aldı, çeşitli ifadeler taşı yan çok sayıda yüz çizimi yaptı.

Velazquez 1622'de ziyaret amacıyla kısa bir süre Madrid'e gitti. Bir yıl sonra genç Kral IV. Felipe'nin başbakanı tarafından, kralın at sırtında bir portresini yapması için yeniden Madrid'e çağrıldı. O dönemde kralla arasında başlayan dostluk sanatçının yaşamı boyunca sürdü. Ailesiyle birlikte Madrid'e yerleşen Velazquez kısa sürede İspanya'nın en iyi ressamı olarak ün kazandı. Kral kendisini birçok kez yüksek düzeyde görevler ve un vanlarla ödüllendirdi, ancak bu ödüller Velazquez'in kişiliğini ve resim çalışmalarını hiçbir zaman etkilemedi.

1628'de ünlü Flaman ressam Peter Paul Rubens Madrid'e geldi. Velazquez, Rubens'e İspanya'nın sanat hazinelerini tanıtmakla gö revlendirildi. Rubens bir süre sonra Velazquez'i Rönesans ustalarının yapıtlarını incele mek amacıyla kendisiyle birlikte İtalya'ya gitmeye ikna etti. Velazquez'in bu gezi sıra sındaki incelemeleri ve edindiği bilgiler kendi üslubunu geliştirmesinde önemli rol oynadı. İspanya'ya döndükten sonra sarayın taht oda sı için kralın ve ailesinin bir dizi portresini yaptı. Bu tablolardan biri de bugün Londra'da Ulusal Sanat Galerisi'nde bulunan IV. Felipe'nin portresidir. Velazquez o dönemde vaktinin çoğunu resim yapmak ve krala hiz met etmekle geçirdi. 1650'de kralın isteği üzerine ikinci kez İtalya'ya gitti. Orada kaldı ğı iki yıl boyunca resmi görevlerinin yanı sıra resim de yaptı. O dönemde yaptığı resimlerin en önemlisi Papa X. Innocentius'un portresiydi (1650-51). İngiliz ressam Sir Joshua Reynolds sonradan bu portreyi "Roma' daki en güzel tablo" olarak tanımlamıştı. Ve lazquez 1660'ta, Prenses Marie Therese'nin düğün hazırlıkları sırasında hastalanarak öldü.

Velazquez'in en ünlü tablolarından biri de Breda'nın Teslimi'dir (1634-35). Sanatçının Buen Retiro Sarayı'nın taht odası için yaptığı bu resim günümüze ulaşan tarihsel konulu tek yapıtıdır. Sanatçının öteki önemli yapıtları Yelpazeli Kadın (yaklaşık 1638-39), IV. Felipe Fraga'da (1644), Venüs'ün Tuvaleti (1648-54) ve IV. Felipe Ailesi'âh (Las Meninas; 1656) ve IV. Felipe'nin saray ressamı olarak 1653'te yaptığı Prenses Margarita adlı portresi.
Temel Britannica


Papa X. Innocentius (1650-51)


Breda'nın Alınışı (1634-35)