"İki heykelci taşı yontarak küre şekline sokmaktadırlar. Aralarından biri kusursuz bir küre şekli elde etmek istemektedir; çalışmasının anlamını büyük bir taş parçasını kusursuz bir küreye dönüştürmekte bulmakta, öbürü de bir küre yontmaktadır, fakat bu işi yaparken güttüğü amaç, patalama noktasına varmış doluluktaki bir kürenin formunda dile gelen iç gerilimi aktarabilmektir. Birinci küre bir zaanatçı , ikinci küre ise bir sanatçı eseri olacaktır."Kaçımız hayatı bir sanatçı duyarlılığında yaşayabiliyoruz acaba?