Kilim, sözlüklerde düz dokunmuş halı olarak tanımlanmaktadır. Bu kelime gerçek anlamı ile çeşitli tekniklerle dokunmuş değişik amaçlı dokumaları kapsamaktadır.

Kilim:
genellikle tabanı kaplamakta kullanılan nakışlı dokumaların en basit şeklidir; ayrıca yastık, torba, heybe, kese gibi şekilleri de bulunur.

Cicim:dar şeritlerin birleştirilmesi şeklinde oluşturulmuş parçalara verilen genel addır. Bunlar, ya nakışlarından ya da çeşitli unsurları taşıyan dokumasından birleştirilmiştir.

Sumak:atkı üzerine çevirme tekniği ile dokunmuş parça. Sınırlı kullanım alanına sahip sili, zili, verne gibi teknikler de vardır. Kilim dokuma tekniği, düğümle dokunan halı tekniğinden eskidir. Ancak bir tekstil ürünü olarak zamana ve dış etkenlere dayanıklı değildir, dolayısıyla bilim adamlarının bu tekniğin, kültürlerin gelişimine paralel olarak değişen evrimlerini ortaya koymaları mümkün olmamıştır.

Dokumalarda en çok kullanılan malzeme genelde yün olup, bazı yörelerde atkıların keçi kılından yapıldığı da görülmüştür.