Bismillâhir rahmânir rahîm.
56.9. De ki: "Ben, resuller içinden bir türedi değilim!
Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum.
Bana vahyedilenden başkasına da uymam!
Ve ben, açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim."
Sadakallah!