SelamElif, Lâm, Râ.
O apaçık, apaydınlık Kitap'ın ayetleridir bunlar.
Biz onu sana, aklınızı çalıştırasınız diye, Arapça bir Kur'an olarak indirdik.