Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Vet tur
Ve kitabim mestur
Fi rakkım menşur
Vel beytil ma'mur
Ves sakfil merfu'
Vel bahril mescur
İnne azabe rabbike le vakı'
Ma lehu min dafi'
Yevme temurus semau mevra
Ve tesirul cibalu seyra
Fe veyluy yevmeizil lil mukezzibin
Ellezine hum fi havdıy yel'abun
SADAKALLAH!

Tur suresi

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Yemin olsun Tûra,
2. Satır satır yazılmış Kitap'a,
3. Ki açılıp yayılmış ince deri üzerine yazılmıştır.
4. Yemin olsun düzenli bir biçimde bakılan o eve,
5. Yemin olsun yükseltilmiş tavana,
6. Yemin olsun o alevlerle kaynatılıp köpürtülmüş denize,
7. Ki hiç kuşkusuz, senin Rabbinin azabı meydana gelecektir.
8. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.
9. O gün gök bir çalkanışla çalkanır.
10. Ve dağlar bir yürüyüşle yürür.
11. Vay hallerine o gün, yalanlayanların,
12. Ki onlar bir batağa dalmış oynamaktadırlar.
SADAKALLAH!