Selam

Bismillahirrahmanirrahim
Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah*
innellahe meas sabirın
Ve la tekulu li mey yuktelü fı sebılillahi emvat*
bel ahyaüv ve lakil la teş'urun
Ve le neblüvenneküm bi şey'im minel havfi vel cuı ve naksım minel emvali vel enfüsi ves semerat*
ve beşşiris sabirın
Ellezıne iza esabethüm müsıybetün kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun
Ülaike alayhim salevatüm mir rabbihim ve rahmetüv ve ülaike hümül mühtedun
Sadakallah!

BAKARA SURESI

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
153. Ey iman sahipleri! Sabra ve namaza/duaya sarılarak yardım dileyin.
Hiç kuşkunuz olmasın ki, Allah sabredenlerle beraberdir.
154. Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin.
Tam aksine, onlar dirilerdir ama siz farkında olmazsınız.
155. Yemin olsun ki, sizi korku, açlık; mallardan-canlardan-meyvelerden
eksiltme türünden bir şeyle mutlaka imtihan edeceğiz.
Sabredenlere müjdele.
156. Onlara bir ıstırap gelip çattığında şöyle derler:
"Biz Allah içiniz ve sonunda O'na dönüp gideceğiz."
157. İşte böyleleri üzerine Rablerinden selamlar, bereketler var, bir rahmet var.
İşte bunlardır iyiye ve güzele ermiş olanlar.
Sadakallah!