Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Vessemai zatilbüruci.
Velyevmilmev'udi.
Ve şahidin ve meşhudin.
Kutile ashabül'uhdudi.
En nari zatelvekudi.
İz hüm 'aleyha ku'udün.
Ve hüm 'ala ma yef'alune bilmü'miniyne şühudün.
Ve ma nekamu minhüm illa en yü'minu billahil'aziyzilhamiydi.
Elleziy lehu mülküssemavati vel'ardı vallahü 'ala külli şey'in şehiydün.
İnnelleziyne fetenülmü'miniyne velmü'minati sümme lem yetubu felehüm 'azabü cehenneme
ve lehüm 'azabülhariykı.
İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehüm cennatün tecriy min tahtihel'enharü
zalikelfevzülkebiyrü.
Sadakallah

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Yemin olsun o burçlarla dolu göğe,
2. O vaat olunan güne,
3. Tanıklık edene, tanıklık edilene/seyredene, seyredilene,
4. Ki gebertildi o hendekçi grup/o kamçıları hendek gibi iz bırakan herifler,
5. O tutuşturulan ateşin adamları,
6. Onlar onun başında oturmuşlardı.
7. Ve hepsi, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
8. Onlardan sadece, Azîz ve Hamîd Allah'a iman ettikleri için öc alıyorlardı.
9. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah her şeye tanıktır.
10. Şu bir gerçek ki, inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemiş olanlar için, cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı da vardır.
11. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Büyük başarı işte budur.
Sadakallah