Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
İza cae nasrullahi velfeth
Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace
Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kane tevvaba
SADAKALLAH!

110. Nasr Suresi....

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
1. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,
2. Ve insanları kitleler halinde Allah'ın dinine girerken gördüğünde,
3. Tespih et Rabbini O'na hamt ile! Ve O'ndan af dile! Çünkü O,
Tevvâb'dır, günahları affeder sınırsız bir şekilde.
SADAKALLAH!