Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Ve nebbi'hüm an dayfi ibrahım
İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale inna minküm vecilun
Kalu la tevcel inna nübeşşiruke bi ğulamin alım
Kale e beşşertümunı ala em messeniyel kiberu fe bime tübeşşirun
Kalu beşşernake bil hakkı fe la teküm minel kanitıyn
Kale ve mey yaknetu mir rahmeti rabbihı illed dallun
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
15.51.Onlara İbrahim'in misafirlerinden bahset.
15.52. Hani onun yanına girmişlerdi de "Selam!" demişlerdi. O da "Biz sizden korkuyoruz." diye konuşmuştu.
15.53. "Korkma! Biz sana bilgin bir oğlan müjdeliyoruz." dediler.
15.54. Dedi: "İhtiyarlık yakama yapıştıktan sonra mı bana müjde veriyorsunuz! Neye dayanarak müjde veriyorsunuz?"
15.55. Dediler: "Hakk'a dayanarak müjdeledik sana, sakın ümitsizliğe düşenlerden olma."
1556. Dedi: "Sapıtmışlardan başka kim ümit keser Rabbin rahmetinden!"
Sadakallah!...

...Sapıtmışlardan başka kim ümit keser....