Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun
Ve selamün alel murselın
Vel hamdü lillahi rabbil alemın
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
37.180. Senin Rabbinin, o ululuk ve kudretin Rabbinin şanı yücedir onların verdiği sıfatlardan...
37.181. Selam olsun tüm hak elçilerine!...
37.182. Hamt olsun âlemlerin Rabbi Allah'a!...

Sadakallah!...