Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Ma kaderullahe hakka kadrih innellahe fe kavviyyün azız
Allüh yastafı minel melaiketi rusülev ve minen nas innellahe semıum besıyr
Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve ilellahi türceul ümur
Ya eyyühellezıne amenürkeu vescüdu va'büdu rabbeküm
vef'alül hayra lealleküm tüflihun
Ve cahidu fillahi hakka cihadil hüvectebüküm
ve ma ceale aleyküm fid dıni min harac millete ebıküm ibrahım
hüve semmakümül müslimıne min kablü
ve fı haza lı yekuner rasulü şehıden aleyküm
ve ketunu şühedae alen nas fe ekıymüs salate
ve atüz zekate va'tesımu billah hüve mevlaküm
fe nı'mel mevla ve nı'men nesıyr
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
22.74. Allah'ı, şanına yaraşır biçimde takdir edemediler. Allah elbette Kavî'dir, Azîz'dir.
22.75. Allah, meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz ki, Allah Semî' ve Basîr'dir.
22.76. Onların önden gönderdiklerini de bilir, arkaya bıraktıklarını da. İş ve oluşlar Allah'a döndürülür.
22.77. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin; Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtulabilesiniz.
22.78. Allah uğrunda O'na yaraşır bir gayretle didinin. O sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük çıkarmamıştır. Babanız İbrahim'in milletini esas alın. Allah sizi, önceden de şu Kitap'ta da "Müslümanlar/Allah'a teslim olanlar" diye adlandırdı ki, resul sizin üzerinize bir tanık olsun, siz de insanlar üzerine tanıklar olasınız. O halde namazı/duayı yerine getirin, zekâtı verin ve Allah'a sarılın. O'dur sizin Mevlâ'nız. Ne güzel Mevlâ'dır O, ne güzel yardımcıdır O!

Sadakallah!..