Musa'dan sonra İsrailoğulları'nın ileri gelenlerine baksana! Hani peygamberlerinden birine "Bize bir hükümdar gönder, Allah yolunda savaşalım" dediler. O, "Ya farz olurda savaşmazsanız?" dedi. Onlar "Neden Allah yolunda savaşmayalım?" dediler.
Peygamberleri onlara "İşte Allah, size hükümdar olarak Talut'u gönderdi." demişti. Onlar, "Nasıl olur? Halbuki biz hükümdarlığa ondan daha layıkız. O malca da bolluk verilmiş (zengin) birisi değil" dediler. Peygamber "Onu Allah size hükümdar seçti, bilgi ve fizikçe üstündür, hem de Allah hükümdarlığı dilediğine verir. Allah geniş mülk sahibi, her şeyi bilendir" dedi.
Peygamberleri onlara "Haberiniz olsun, onun hükümdarlık işareti, içinde sizlere Rabbinden bir rahatlık, Musa ve Harun ile ailesinin bıraktıklarının bir kısmı bulunan bir sandığa gelmesi olacaktır. Onu melekler getirecektir. Eğer inanan kişilerseniz, elbette bu kesin delildir" demişti.
Talut ordusuyla hareket ettiği zaman "Allah sizi bir ırmakla deneyecek, kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmazsa, işte o bendendir, ancak eliyle bir avuç alanlara izin var" dedi. Derken oraya varır varmaz pek azı hariç, hepsi ondan içtiler. Talut ve ona iman edenlerle hep beraber ırmağı geçtiler.
Irmağı geçtiler. O zaman da "Bizim bugün Calut ve ordusuyla savaşacak gücümüz yok" dediler. Allah'a ulaşacaklarına inananlar: "Nice az topluluk, Allah'ın izniyle nice çok topluluğu yenmiştir" dediler.
Calut ve ordusuna karşı meydana çıktıklarında (Allah'a kavuşacaklarına inananlar) şöyle dediler:
"Ey bizleri yetiştiren Rabbimiz! Üzerimize sabır dök. Ayaklarımıza sebat ve dayanıklılık ver ve bizi bu kafirler topluluğuna karşı zafere ulaştır."
Böylece Allah'ın izniyle onları tamamen bozdular. Davut, Calut'u öldürdü. Allah da kendisine hükümdarlık ve peygamberlik verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti.

Bakara Suresi - (249-251)http://www.islamisite.com/Talut%20ve%20Calut