Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Ve el leyse lil insani illa ma sea
Ve enne sa'yehu sevfe yura
Summe yuczahul cezael evfa
Ve enne ila rabbikel munteha
Ve ennehu huve adhake ve ebka
Ve ennehu huve emate ve ahya
45. Ve ennehu halekaz zevceyniz zekara vel unsa
Min nutfetin iza tumna
Ve enne aleyhin neş'etel uhra
Ve ennehu huve ağna ve akna
Ve ennehu huve rabbuş şı'ra

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
53. 39. Gerçek şu ki, insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur.
53.40. Ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir.
53.41. Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir.
53.42. Hiç kuşkusuz, son varış Rabbinedir.
53.43. Hiç kuşkusuz, güldüren de O'dur, ağlatan da...
53.44. Hiç kuşkusuz, öldüren de O'dur, dirilten de...
53.45. Hiç kuşkusuz, iki çifti, erkeği ve dişiyi yaratan O'dur;
53.46. Meni halinde atıldığı zaman bir spermden...
53.47. Hiç kuşkusuz, o ikinci oluşum da O'nun işidir.
53.48. Hiç kuşkusuz, zenginlik veren de O'dur, nimete boğan da...
53.49. Hiç kuşkusuz, Şi'ra yıldızının/şuurlanmanın Rabbi de O'dur.

Sadakallah!.......