Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
14.41.Rabbenağfir lı
ve li valideyye
ve lil mü'minıne
yevme yekumül hısab
14.41."Rabbimiz, hesabın ortaya geleceği gün; beni, anne-babamı ve inananları affet!"