SELAM!

Bismillahirrahmanirrahim...
Ve ma muhammedün illa rasul*
kad halet min kablihir rusül*
e fe im mate ev kutilenkalebtüm ala a'kabiküm*
ve mey yenkalib ala akıbeyhi fe ley yedurrallahe şey'a*
ve seyeczillahüş şakirın

Ve ma kane li nefsin en temute illa bi iznillahi kitabem müeccela*
ve mey yürid sevabed dünya nü'tihı minha*
ve mey yürid sevabel ahırati nü'tihı minha*
ve senecziş şakirın

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
3.144. Muhammed bir resulden başkası değildir.
Ondan önce de resuller gelip geçmiştir.
Şimdi o ölse yahut öldürülse ökçeleriniz üzerine gerisin geri mi döneceksiniz!
Iki ökçesi üzerine geri dönen, Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez.
Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.

3.145. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kişi ölmez.
Vakti belirlenmiş bir yazıdır o. Dünya çıkarını gözetene ondan veririz;
Ahiret yararını gözetene de ondan veririz.
Şükredenleri ödüllendireceğiz biz.

SADAKALLAH.....