Selam!

45.24.Ve kâlû mâ hiye illâ hayâtün eddünyâ
nemûtü ve nahyâ
ve mâ yühlikünâ illeddehr,
ve ma lehüm bizâlike
min 'ılm'in hüm illâ ye'zunnûn

Dediler ki:
"Şu dünya hayatımızdan başkası yok.
Ölüyoruz, diriliyoruz.
Bizi zamandan başkası helâk etmiyor."

Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur.
Sadece sanıda bulunuyorlar.

Y.N.O.

Dakı eyittiler:

"Degül ol, illâ yakın dirliğümüz; ölürüz dakı dirilirüz.
Ya'nî bir nicemüz ölür, bir nicemüz dirilür.
Dakı helâk eylemez bizi illâ rûzigâr."

Dakı yokdur anlarun, şuna hiç bilmek; degül anlar,
illâ gümen eylerler.

Muhammed Bin Hamza