Ölçü şu: Müslümanların, müşrik olmayan Hıristiyanların ve Yahudilerin kestikleri mısmıl hayvanların etleri yenir. Dinsizlerin, Budistlerin, Hinduların ve diğer bâtıl dinlere mensup kimselerin kestikleri hayvanın eti yenmez. Müşrik olmuş Hıristiyanların ve Yahudilerin kestiği etler de yenmez; ama müşrik mi diye de araştırmak gerekmez. Hıristiyan veya Yahudi olarak bilinen kimselerin kestikleri yenir. Müslümanım dediği halde, mürted olmuş kimselerin kestiği etler yenmez. Bunları da araştırmak gerekmediği için, kasaplarda ve marketlerde satılan etleri yemek caizdir, yani tenzihen mekruhtur.
Mısmıl, sığır, davar gibi eti yenen hayvanlara denir.
(Tenzihen mekruh: Mubah, yani helal olan işlerine yakın olan işlerdir.)
Detaylı bilgi için: Hayvan Kesimi