+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
6. Sayfa, Toplam 9 BirinciBirinci ... 45678 ... SonSon
Gösterilen sonuçlar: 51 ile 60 Toplam: 83

Kur'an'da evliya ayetleri

islam (Müslümanlık) Kategorisinde ve Kuran-ı Kerim Forumunda Bulunan Kur'an'da evliya ayetleri Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Ammar ´isimli üyeden Alıntı Bahsettiğiniz meslekler de uzman olma konusu beşer için geçerlidir ve sizin gibilerin en büyük dayanakları ve

 1. #51
  - Çevrimdışı
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Nerden
  Huzûru İlahî
  Mesaj
  1.427
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Blog Mesajları
  18
  Rep Gücü
  7863
  Alıntı Ammar´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bahsettiğiniz meslekler de uzman olma konusu beşer için geçerlidir ve sizin gibilerin en büyük dayanakları ve ikna metodu olarak kullandıkları tarzda bir söylemdir adet olduğu üzre......ALLAH C.C emirlerini iletirken yukarda verdiğim ayetler ile alenen uyarıp ikaz etmesine rağmen halen muhalif olabilen bir akla şaşarım..

  O halde 19855 hadisi bilmek, yorumlamak gerekir. Kur'an cümlelerinin yorumlanması ALLAH C.C ile kul arasına birilerinin girmesini gerektirir." deyip, "Kur’an’ın 18 yerinde neden herkes anlasın diye 'apaçık ayet' tamlaması geçiyor? Peki dünya üzerinde 6 milyar küsur insan bu ayetleri anlayamasın onlara birileri (uzmanlar) açıklasın diyemi 6666 adet ayet inmiştir, yeryüzünde yaşıyan insanlar KUR-AN' ı alayabilmek için bu mübarek zatlara tabii olsun mu istemiştir ALLAH C.C..

  Hac(*) Sûresinin 16 . Ayetinde Böylece biz Kur’an’ı apaçık âyetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir.

  Nûr(*) Sûresinin 1 . Ayetinde Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık âyetler indirdik.

  Ankebût Sûresinin 49 . Ayetinde Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçık âyetler dir. Bizim âyetlerimizi ancak zalimler inkâr eder.

  Şu’arâ Sûresinin 2 . Ayetinde Bunlar, apaçık Kitab’ın âyetleridir.

  Bakara(*) Sûresinin 99 . Ayetinde Andolsun, biz sana apaçık âyetler indirdik. Bunları ancak fasıklar inkâr eder.

  Zuhruf Sûresinin 2,3 . Ayetinde Apaçık Kitab’a andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça bir Kur’an yaptık

  Sebe’ Sûresinin 3 . Ayetinde İnkar edenler, “Kıyamet bize gelmeyecektir” dediler. De ki: “Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbime andolsun ki, Kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.”

  Mâide(*) Sûresinin 15 . Ayetinde Ey kitap ehli! Artık size elçimiz (Muhammed) gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) gelmiştir.

  Yâsîn Sûresinin 69 . Ayetinde Biz o Peygamber’e şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.

  Nisâ(*) Sûresinin 174 . Ayetinde Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil (Hz. Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur (Kur’an) indirdik.

  Duhân Sûresinin 2,3 . Ayetinde Apaçık olan Kitab' aandolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız

  Yûsuf Sûresinin 1 . Ayetinde Bunlar, apaçık Kitabın âyetleridir.
  Hicr Sûresinin 1 . Ayetinde Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur’an’ın âyetleridir.

  Neml Sûresinin 1 . Ayetinde Bunlar Kur’an’ın, apaçık bir kitabın âyetleridir.

  Kasas Sûresinin 2 . Ayetinde Bunlar apaçık Kitab’ın âyetleridir.

  Mücâdele(*) Sûresinin 5 . Ayetinde Allah’a ve Resülüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardı r. Oysa biz apaçık âyetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır.

  Bakara(*) Sûresinin 213 . Ayetinde İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık âyetler geldikten sonra o konuda ancak; kitap verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir

  Âl-i İmrân(*) Sûresinin 105 . Ayetinde Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.


  Bu ayetlerden sonra sizin düşüncenize göre ;

  Bu zatlar, Allah ile kul arasında, İslamda olmayan, bir "ruhban" sınıfı yaratmaya girişmişler, hem de Kuran-ı Kerimin sureleri arasında bir çelişki olduğu izlenimini vermişlerdir, ki bunun her ikisi de İslamda kabul edilip onaylanamaz. Bunu yapmaya çalışanlar İslama, onu çarpıtmayı amaçlayarak , büyük kötülük yapma yolundadırlar.

  KUR-AN' ın herkesçe anlaşılması konusunda tartışma açanlar,

  1) İslamda asla olmayan bir ruhban sınıfı türetmeye çalışmışlar;

  2) Kuran-ı Kerimin sureleri arasında çelişki olduğunu, nehak yere savunmuşlardır.


  Kuran-ı Kerim bir yazılı metin, bir kitap halinde indirilmemiştir. Böyle olsa idi bir "ümmi = okuma yazma bilmeyen " peygamberimiz tarafından okunup anlaşılmasına olanak olamazdı.

  Onları taklid edenlere, hatta mertebe bakımından onlardan alt derecede olanları körü körüne taklid edenlere ve onların sözlerine ve mezheplerine gökten inmiş gibi tutunmuş olanlara umulur ki bir nasihat ve hatırlatma olur. Allahu Teâlâ buyuruyor ki: “Size Rabbinizden indirilmiş olana tâbi olun. Onun dışında velilere (dostlara) tâbi olmayın. Ne de az hatırlıyorsunuz (öğüt alıyorsunuz).”(A‟raf 3)

  1- Ebû Hanife(H:80-150)
  Bunların ilki İmam Ebû Hanife Numan b. Sabit'tir. Mezhebinden olanlar ondan çeşitli söz ve ifadeler nakletmişlerdir. Hepsi de tek bir şeye götürmektedir ki, o da şudur: “Hadisi esas almak, ona muhalif olan görüşleri terk etmek vaciptir.”

  1. Hadis sahih olduğunda, benim mezhebim o(hadis)dur.
  (İbn Abidin, Hâşiye (1/63), Resmul-Müfti (İbn Abidin'in risalelerinden biridir) 1/4'te, şeyh Salih el-Fellâni İkaz'ul-Himem (s.62)'de nakletmişlerdir.)

  2. Bir kimsenin nereden aldığımızı bilmeden bizim sözümüzü alması (onunla amel etmesi) helal olmaz. Bir rivayette de: “Benim delilimi bilmeyen bir kimsenin sözlerimle fetva vermesi haramdır.” “Çünkü biz beşeriz. Bugün bir söz söyler, yarın ondan geri dönebiliriz.

  İbn Abdilberr, el-İntika fi fedaili's-selaseti'l-eimmeti'l-fukaha s. 145 İbnu'l-Kayyim İ'lamu'l-Muvakkıîn (2/309). Ġbn Abidin el-Bahru'r-Raik'in Haşiyesi (6/293). Resmu'l-Müfti (s. 29, 32).

  2- İmam Malik b. Enes (H:93-179)

  İmam Malik ise Şöyle demektedir:
  1. Ben bir beşerim, isabet eder, hata da ederim. Benim görüşlerime bakın; Kitap ve sünnete uyanları alın, Kitap ve sünnete uymayanların hepsini terkedin.

  İbn Abdilberr, el-Câmi (2/32). Ondan da İbn Hazm Usulü'l-Ahkam (6/149), yine el-Fellâni(s.72)

  2. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında her insanın sözlerinin bir kısmı alınıp, bir kısmı terk edilebilir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ise müstesnadır.

  İbn Abdilhadi, İrsâdû's-Salik (1/227)'te sahih olduğunu söylemiştir. ibn Abdilberr el-Câmi (2/91)'de ibn Hazm Usulü'l-Ahkam (6/145, 179)'da el-Hakem b. Uteybe ve Mücahid'in sözü olarak rivayet etmiĢlerdir.

  3. İbn Vehb diyor ki: İmam Malik'e, abdest alırken ayak parmaklarının arasını tahlil (el parmaklarıyla arasına su ulaştırma) meselesi sorulduğunda Şöyle dediğini duydum: “Bunu yapmak vacip değildir.” İnsanlar gidinceye kadar sustum. Sonra ona dedim ki: “Bu hususta elimizde varid olan bir sünnet var.” Dedi ki: “Nedir bu?” Dedim ki: “Bize Leys b. Sa'd, İbn Lehia ve Amr b. Haris anlattı ki, Yezid b. Amr el-Meafirî'den, (o da) Ebû Abdurrahman el-Habelî'den, (o da) el-Müstevrid b. ġeddat el-Kureşî'den dedi ki: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in serçe parmağıyla ayak parmaklarının arasını ovaladığını gördüm.” Dedi ki: “Bu güzel bir hadistir, şimdiye kadar da duymuş değilim.”

  İbn Ebi Hatim, el-Cerh ve't-Tadil'in mukaddimesi s. 31,32. Ayrıca Beyhaki Sünen'de (1/81)'de rivayet etmiştir.


  3- İmam Şafiî (H:150-204)

  İmam Şafiî'ye gelince bu hususta ondan nakledilenler daha çok ve daha da güzeldir.Şafiî mezhebine tâbi olanlar da bununla daha çok amel etmişlerdir. Bu sözlerden bazıları Şunlardır:

  1. Rasûlullah‟ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinden bazılarının ulaşmadığı veya kaybolmadığı hiç kimse yoktur. Söylediğim her söz ve koyduğum her asıl, şayet
  Rasûlullah‟ın sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetiyle aykırılık arzediyorsa, uyulacak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüdür. O ayrıca benim de sözümdür.

  Hakim, imam Şafiî'den kendi senediyle muttasıl olarak rivayet etmiştir. İbn Asakir'in “Tarih-u Dımeşk”ında da böyledir. (15/1/3) “İ'lâmu'l-muvakkiîn” (2/363-364) ve “el-ikâz”, s.100)


  2. Müslümanlar, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem‟in sünneti ortaya çıktıktan sonra, bir kimsenin o sünneti başka birinin sözü için terketmesinin helal olmayacağı hususunda icma etmişlerdir.

  İbnu'l-Kayyim 2/361, el-Fellani s.68)


  3. Kitaplarımda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine muhalif birĢey bulursanız, Rasûlullah‟ın sünnetiyle amel edin benim sözlerimi terkedin. BaĢka bir rivayette de: “Ona tâbi olun ve baĢka hiç kimsenin sözüne iltifat etmeyin.”

  el-Heravi Zemmü'l-Kelam 3/47/1, Hatib el-İhticac bi'ş-Şafii 8/2, İbn Asakir 15/9/1,

  4. Hadis sahih olduğunda benim mezhebim o hadistir.

  Nevevi, a.g.e. ġa'rani (1/57) (Hakim ve Beyhaki'ye nispet ederek) Cellani (s.107)

  4- İmam Ahmed b. Hanbel (H:164-241)

  İmam Ahmed'e gelince; imamlar arasında hadisleri daha çok toplayan ve bunlara bağlanan odur. Öyle ki “fer‟î konuları ele alan kitapların telif edilmesini hoş görmezdi.” Bundan dolayı Şöyle demektedir:

  1- Beni taklid etmeyin, Malik‟i de, ġafiî'yi de, Evzaî ve Sevrî'yi de taklid etmeyin. Onlar nereden aldılarsa siz de oradan alın.”
  Başka bir rivayette: “Dininde bu kimselerden kimseyi taklid etme, Rasûlullah ve sahâbîlerinden varid olan ne ise onu al. Bunlardan sonra gelenler (tabiînler) hususunda ise kişi muhayyerdir.”
  Bir defasında da şöyle demiştir: “ittiba, kişinin, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem‟e ve sahâbîlere tâbi olmasıdır. Ancak tabiînden sonra kişi muhayyerdir.”

  el-Fellani s.113, İbnu'l-Kayyim, İ'lam 2/302

  2- Evzaî'nin görüşü, Malik'in görüşü, Ebû Hanife'nin görüşü... Bunların hepsi birer görüştür. Bana göre de hepsi eşittir. Delil ise ancak rivayetler (hadisler)dir.

  ibn Abdilberr, el-Câmi' 2/149

  3. Kim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem‟in hadisini reddederse, o helak olacağı bir uçurumun kenarındadır (demektir).

  İbnu'l-Cevzi s.182



  Birde küçük bir bilgi bu insanlar gibiler (Mürşid Alim Şart diyenler) yüzünden dinimizin ne durumda olduğuna güzel bir örnek;

  “Amerika'da Brinston Üniversitesi‟nde yapılan konferansta konuşmacılardan
  İslâmî meselelerle meşgul olanlarla müsteşrikler arasında çokça yaygın olan şu soruyu tartışmaya açtı: “Müslümanlar dâvet ettikleri islâm‟ı hangi ilkelerle tanımlıyorlar
  dünyaya açılıyorlar?

  İslâm‟ı, Sünnîlerin anladığı Şekilde mi yoksa İmamiye ve Zeydiye'den oluşan Şia‟nın anladığı Şekilde mi tanıtacaklar?” Sonra bunların herbiri de kendi aralarında ihtilaf etmişlerdir. Bazen bunlardan bir grup bir mesele hakkında reformcu ve açık düşünürken, başka bir grup tutucu ve katı bir çerçevede düşünebilmektedirler.
  Özetle, Ġslâm‟a dâvet edenler, dâvet ettikleri insanları şaşkın bir hâlde bırakmaktalar. Çünkü bizzat kendileri de şaşırmış durumdalar

  Allâme Muhammed Sultan el-Masumî'nin “Hediyyetü's-sultan ilâ bilâd-i müslimî el-yabân” risalesinin mukaddimesinde de şöyle bir olay geçmektedir: “Japonya'nın Tokyo ve Osaka kentlerinde yaşayan müslümanlardan bana şöyle bir soru geldi: Özetle diyorlardı ki:

  “İslâm dininin gerçeği (özü) nedir? Mezhep ne mânaya geliyor? İslâmla Şeref bulan birinin dört mezhepten birini takip etme mecburiyeti var mıdır? Yani Malikî, Hanefî, Şafiî veya başkaları yoksa yok mudur? Çünkü burada büyük ve vahim bir ihtilaf meydana geldi. Olayın meydana gelişi şöyle oldu: Japonya‟nın aydınlarından bir grup İslâm dinine girmek ve imanla Şereflenmek üzere Tokyo'da bulunan müslümanların bir teşkilatına bunu teklif ettiklerinde; Hindistan'lı bir grup şöyle dedi: Bunların Ebû Hanife'nin mezhebini seçmeleri gerekir. Çünkü o ümmetin kandilidir. Endonezyalı bir grupta şöyle dedi: Hayır Şafiî olmaları gerekir. Japonlar bunu duyunca çok şaşırdılar. Bu mezhep ihtilafı onların müslüman olmalarına engel oldu....

  SANIRIM BU AÇIKLAMALAR YETERLİ OLMUŞTUR ARKADAŞIM.....

  İsa aleyhisselam buyurdu ki : “Sağırı, dilsizi tedâvi ettim, ölüyü dirilttim. Fakat cehl-i mürekkebin (câhilliği ilim ve olgunluk sanmak) ilâcını bulamadım. (Çünkü böyle kimse câhilliğini ilim ve kemâl sanmaktadır.)

  Mezheplerin farklılıkları müslümanların dini işlerini kolaylaştırmak için rahmeti ilahidir.
  Herşeyden önce Ehli sünnet alimleri Efendimiz aleyhisselamın mutlat yetkili varisleridir.Efendimizin bildirdiği bilgilere nokta ekleyip çıkartmamışlardır.Bunu iyi anlamak gerekir.Dinde reformcu zındıkların bu alimler ile kıyaslanması apaçık cahilliktir.Dine sence bence , bizce diye bir şey sözkonusu olmaz.dinde senet Efendimizin ve varislerinin naklettiği doğruluğunda şüphe olmayan Ehli sünnet bilgileridir.

  Herşeye rağmen ilmsiz aklını ölçü alıp Kur'anı Kerimi kendi indi görüşüne göre açıklamaya ve anlamaya kalkanlar , asla muradı ilahiyi yani Allahü Teala'nın bildirmek istediği biricik gerçeği anlayamıyacak sapıtıp helak olacaklardır.Anladıkları kendi görüşleridir bunların görüşleri ise Kur'anı Kerim değil beşeri dincikledir.Böyle sapıklıktan Allahü Teala'ya sığınmalıdır.Kendi görüşünü terkedip Efendimizin ve varisleri olan yetkili Ehli sünnet alimlerine tâbi olanlar Allahü Teala'nın emrine uymuş olurlar.Ebedi seadete kavuşurlar.

  Nitekim Kur'an ve din yobazlarının izlediği yola uyup kendi görüşüne göre kur'an yorumlayanlara baktığınızda her biri farklı birşey söylemekte , herbiri dine uyduklarını zannetmektedir.kimisi ayetleri kendini yüceltmek için tahrif eder , kimileri nefsinin arzu ettiği sonuca varmak için tevil eder.Herbiri farklı farlı şey anlar ve bu doğru der .Sonuç olarak bu yolu tutanlar dinimizi bölmeye . müslümanlar arasında ayrılıklar oluşturmaya çalışan din düşmanlarıdır.Bunlara ancak din cahilleri aldanır.Temeli sağlam olanlar ise yanlışlarını görür ve müslümanlara bildirirler.

 2. #52
  Ebu-Ahmet-Musab
  Misafir..
  "Evliyanın biri Erzurumun bi yerinden bi mızrak atmış bilmem kimin bilmem neresine gelmiş ve bela defedilmiş "

  "Sofiler adıyamana giderken otobüs uçurumdan yuvarlanacakken mürşidleri otobüsü yola sokmuş kurtulmuşlar"

  Bu masallara inananlara Allah hidayet versin. Bu eliya diye Allah dostu diye isimlendirdiğiniz kişilerin böyle güçleri nasıl olabilir ki? Bu insanlar Allah'ın Resulunden dahamı hayırlıydılar, raşit halifelerden, sahabeden dahamı hayırlıydılar. Allah'ın Resulu savaşlarda 50 kiloluk zırh giymiş. Halifeler, binlerce kişilik ordular donatmış, canlarını ortaya koymuşlar. Ne gerek vardı madem böyle bi mızrakla falan iş halloluyorsa onlarda öyle yapsalardı olmazmıydı?

  Ya Allah'ın Resulunün dişini kırdılar alnına zırhı saplandı, Allah Resulune vermediği imkanları sizin kulluk ettiklerinize mi verdi?

  Akıllı olun akıllı, Allah'a sığının sizi başkası kurtaramaz.

  Mops ve Ammar kardeşlerime selam olsun.

 3. #53
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye Ammar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Mesaj
  1.016
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  9718
  Dinimizin 73 fırkaya bölünmesinin sebebi işte yukardan beri anlata geldiğim delilleri ile ispat ettiğim üzere mezhep önderi olan zatlar değil, Sizin gibi Alim, evliya, tasavvuf, tarikat, tarikat şeyhi diyerek, insanların ardına düşüp onların sözlerine KUR-AN ve SÜNNET de varmı yokmu araştırmadan toz kondurmayan, kendilerine sahabe ve daha da korkuncu RESULULLAH S.A.S ile görüştüklerini idda edenleri dahi var, bunların bu sapık görüşlerini sorgulamadan insanlara MÜRŞİD lazım ŞEYH lazım diyenler bir baksınlar aynaya derim..

  KUR-AN açıkca ALLAH ve RESULUNE tabi olanların en sağlam kulpa yapışmış olduklarını ayetler ile bildirip duruken, KUR-AN ve SÜNNET dışına çıkmayıp, ne ALLAH C.C nede RESULULLAH S.A.S ın İSLAM dinine ait ibadetleri ne eksiltmek ne deçoğaltmak kesinlikle doğru değildir..

  Halbuki İmam Ahmed b. Hanbel, İmam Şafiî, İmam Malik b. Enes, Ebû Hanife yukarda verdiğim kendi sözlerinde;

  "Hadis sahih olduğunda, benim mezhebim o(hadis)dur"

  demesine rağmen bidatlar uydurarak insanları mezheplere, tarikatlara, cemaatlara bölenler bu 73 fırkaya bölünmeye sebeptir.

 4. #54
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye Ammar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Mesaj
  1.016
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  9718
  Alıntı bziya´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  İsa aleyhisselam buyurdu ki : “Sağırı, dilsizi tedâvi ettim, ölüyü dirilttim. Fakat cehl-i mürekkebin (câhilliği ilim ve olgunluk sanmak) ilâcını bulamadım. (Çünkü böyle kimse câhilliğini ilim ve kemâl sanmaktadır.)

  Mezheplerin farklılıkları müslümanların dini işlerini kolaylaştırmak için rahmeti ilahidir.
  Herşeyden önce Ehli sünnet alimleri Efendimiz aleyhisselamın mutlat yetkili varisleridir.Efendimizin bildirdiği bilgilere nokta ekleyip çıkartmamışlardır.Bunu iyi anlamak gerekir.Dinde reformcu zındıkların bu alimler ile kıyaslanması apaçık cahilliktir.Dine sence bence , bizce diye bir şey sözkonusu olmaz.dinde senet Efendimizin ve varislerinin naklettiği doğruluğunda şüphe olmayan Ehli sünnet bilgileridir.

  Herşeye rağmen ilmsiz aklını ölçü alıp Kur'anı Kerimi kendi indi görüşüne göre açıklamaya ve anlamaya kalkanlar , asla muradı ilahiyi yani Allahü Teala'nın bildirmek istediği biricik gerçeği anlayamıyacak sapıtıp helak olacaklardır.Anladıkları kendi görüşleridir bunların görüşleri ise Kur'anı Kerim değil beşeri dincikledir.Böyle sapıklıktan Allahü Teala'ya sığınmalıdır.Kendi görüşünü terkedip Efendimizin ve varisleri olan yetkili Ehli sünnet alimlerine tâbi olanlar Allahü Teala'nın emrine uymuş olurlar.Ebedi seadete kavuşurlar.

  Nitekim Kur'an ve din yobazlarının izlediği yola uyup kendi görüşüne göre kur'an yorumlayanlara baktığınızda her biri farklı birşey söylemekte , herbiri dine uyduklarını zannetmektedir.kimisi ayetleri kendini yüceltmek için tahrif eder , kimileri nefsinin arzu ettiği sonuca varmak için tevil eder.Herbiri farklı farlı şey anlar ve bu doğru der .Sonuç olarak bu yolu tutanlar dinimizi bölmeye . müslümanlar arasında ayrılıklar oluşturmaya çalışan din düşmanlarıdır.Bunlara ancak din cahilleri aldanır.Temeli sağlam olanlar ise yanlışlarını görür ve müslümanlara bildirirler.
  Affedersin ama sen yazdıklarında bir tane ALLAH KELAMI varmı, bir tane RESULULLAH SÜNNETİ varmı..? ALLAH C.C ve RESULULLAH' dan bu yönde bir bilgi olamsı lazım gelmezmiydi gönüllerde gizli ve açık olarak ne var ise hepsini bilen ALLAH C.C' böyle bir durum söz konusu olsa bildirmezlermi idi, 1 tane hadis bir tane Ayet göstersene dediklerine delil teşkil edebilecek, biz sana delilleri ile beraber KUR-AN ayetleri, Hadis-i Şerif, mezhep önderlerinin ağızlarından kendi sözlerini delilleri ile aktarıyoruz sen hala 1 tane delil gösteremeden kendi düşüncelerini geveleyip duruyorsun..

  İSA A.S ın bu sözü nerden aldın hani delilin nedir..?

  Bizim Sözümüzde TEKDİR, izlediğimiz yolda TEKDİR.. ALLAH C.C' un KUR-AN ayetleri RESULULLAH S.A.S' in sünneti, ben sana karşı belge delil getiriyorum sen delil göstersene senin sağlam temelin nedir ALLAH C.C un KELAMI KUR-AN ve RESULULLAH S.A.S' insünnetinden daha sağlam ne var bana onu söyle müridin mi.. ? cemaatin mi..? sağlam bir yolda savunduğun şeyi daha sağlam delil ve belgeler ile destekleyemeyenin yolunun sağlam olması mümkün mü..?

  Din yobazı deyip duruyorsun, zaten KUR-AN kıssaların da HAKKI - BATIL dan ayırıp HAKKI söyleyenlere senin gibiler tarafından hep böyle hakaretler yağdırıldığı alenen orta iken kalkıp senden farklı birşey beklemek abes olacaktır...

  Yukarda mezhep önderlerinin ağzından söyledikleri sözler delilleri ile ortada iken halen neyi idda ediyosun sen aslında o insanlara da iftara atıyosun...


  HTML-Kodu:
  İsa aleyhisselam buyurdu ki :[/B] “Sağırı, dilsizi tedâvi ettim, ölüyü dirilttim.
  ALLAH C.C un Peygamberi İSA A.S hiç böyle bir söz söyleye bilirmi... ? ölüyü dirilttim, KUR-AN ayetlerinde dahi Peygamberlerden mucize isteyenlere peygamberler benim mucize yaratmaya imkanım yok ALLAH C.C dilerse ancak o zaman olur derken böyle sapıkca küfür kokan bir sözü ALLAH C.C' un peygamberiş söyleyebilirmi ...? dirilmekde Öldürmekde ALLAH C.C un iradesi ile olur.. Sağırı Dilsizi tedavi etmiş AYET burda ALLAH C.C un sözü açıktır senin sözün küfürdür.. ALLAH C.C izin vermeden hiçbir mucize gerçekleşmez

  Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana Kitab'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. İznimle çamurdan kuş biçiminde (bir şeyi) oluşturuyordun da (yine) iznimle ona üfürdüğünde bir kuş oluveriyordu. Doğuştan kör olanı, alacalıyı iznimle iyileştiriyordun, (yine) Benim iznimle ölüleri (hayata) çıkarıyordun. İsrailoğulları'na apaçık belgelerle geldiğinde onlardan inkara sapanlar, "Şüphesiz bu apaçık bir sihirdir" demişlerdi (de) İsrailoğulları'nı senden geri püskürtmüştüm." (Maide Suresi, 110)


  İsrailoğulları'na elçi kılacak. (O, İsrailoğulları'na şöyle diyecek:) "Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'ın izniyle kuş oluverir. Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır." (Al-i İmran Suresi, 49)

  255- Allah, O’ndan başka tanrı yoktur. O Canlıdır, Kudretin Kaynağıdır. O, kendisinden geçmez ve O’nu uyku tutmaz. Göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında kim aracılık edebilir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. İstediği kadarının dışında O’nun bilgisinden hiçbirşeyi kavrayamazlar. O’nun yönetimi gökleri ve yeryüzünü kuşatmıştır. Onların korunması O’na zor gelmez. O, pek Yücedir, pek Büyüktür. 2- Bakara Suresi (Ayetel Kürsi)

  HTML-Kodu:
  Mezheplerin farklılıkları müslümanların dini işlerini kolaylaştırmak için rahmeti ilahidir.
  116- Göklerin ve yeryüzünün egemenliği Allah’ındır. O diriltir, O öldürür.Sizin için Allah’tan başka dost da, yardımcı da yoktur.

  9- Tevbe ( Tövbe) Suresi


  28- Allah size hafiflik getirmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.

  4- Nisa ( Kadınlar) Suresi


  6- …..Allah size zorluk çıkarmak istemez, ancak sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Olur ki şükredersiniz.

  5- Maide ( Ziyefet) Suresi


  62- Hiç kimseye taşıyamayacağından fazlasını yüklemeyiz. Katımızda gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Hiç kimse haksızlığa uğratılmayacaktır.

  23- Müminun ( İnananlar ) Suresi



  Şimdi burda ALLAH C.C zaten yaradılış açısından zayıf olan insana taşıyamayacağından fazlasını yüklemeyiz diyor sen mezhepler dinlerini kolaylaştırmak için diye saçmalıyosun..

  HTML-Kodu:
  Herşeyden önce Ehli sünnet alimleri Efendimiz aleyhisselamın mutlat yetkili varisleridir.
  Kimden almışlar bu yetkiyi...? ALLAH C.C Ayetlerinde böyle yetkiler verdiği kullarını açıklamışken bu insanlara bu yetkiyi veren makam kimdir..?

  1. Hadis sahih olduğunda, benim mezhebim o(hadis)dur.6


  İbn Abidin, Hâşiye (1/63), Resmul-Müfti (İbn Abidin'in risalelerinden biridir) 1/4'te, şeyh Salih el-Fellâni İkaz'ul-Himem (s.62)'de nakletmişlerdir.

  İşte kendi ağzı ile bu zatlar böyle derken siz kim oluyorsunuz da mutlak yetkili tayin ediyorsunuz ve o insanlarada iftira ediyorsunuz....
  Konu Ammar tarafından (24-11-2009 Saat 04:24 PM ) değiştirilmiştir.

 5. #55
  Ebu-Ahmet-Musab
  Misafir..
  Bu tasavvufçular kendilerini o kadar akılsız, o kadar aciz o kadar anlayışı kıt görüyorlarki Kuran'ı bizim anlamamıza imkan yok diyorlar. Onu ancak bu işin ilmini bilenler anlar, biz onlara uyarız diyorlar. Kardeşim Kuran'ın açık ayetlerini herkes anlar, bunu anlayamayacağımızı Allah bilmezmi sanıyorsunuz. Apaçık açıkladık diye Allah söylüyor, sizin apaçık anlayışınız nedir? Hem herkes kafasına göre yorumluyor ayetleri deniyo, biz yoruma açık ayetlerden bahsetmiyoruzki, Açık olan ayetlerden bahsediyoruz. Allah resulu bize ne yapmamız gerektiğini zaten açıklamış. Ayette işte dosdoğru yol budur diye üzerine basa basa söylendiği halde siz başka yollar (tarikat) uydurdunuz. Allah işte dosdoğru yol budur diyor, siz yok bize bi yol lazım deyip burnunuzun ucundaki yolu görmüyorsunuz. Hayret vallahi...

 6. #56
  Ebu-Ahmet-Musab
  Misafir..
  Anladığım kadarıyla bu kesim insanları, kendi başlarına birşeyi beceremeyeceklerine o kadar inandırılmışlarki, cennete bile bizi mürşidimiz elimizden tutup sokar zannediyorlar. Yapmayın yahu bu kadar küçümsemeyin kendinizi. Allah insanları meleklerden bile üstün kılmıştır, Allah'ın yarattığını, üstün kıldığını küçümsemeyin, yoksa Allah hakkınızda hükmünü verecektir.

 7. #57
  - Çevrimdışı
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Jun 2011
  Mesaj
  6
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  6
  bu konuyu açan arkadaşa birkaç uyarı!

  1-kuranı kerimi kendi anladıgı kadarıyla türkçeye ceviren bir kişinin bu mealini(ne kadar çevirdi bilemiyoruz) eline alıp oçevrilen metine bir de kendisi mana vurarak Allah ve din adına hiçbir ehli sünent aliminin söylemediği helal haram ve fetvalar çıkartmak münafıklık alametidir büyük vebaldir,sonu hüsrandır.

  2-Siz bu kelimeler ile bütün hadisleri inkar ettiniz ve bütün ayetleride evliya ile ilgili olan ayetler çoktur lakin hepsini burada göremedik cımbızla seçilmiş nedense.Hanif islam dini diye tutturan o sapıkların sözlerine benziyor(yaşar nuri) sözleriniz hanif dini ibrahim a.s. ın dini idi.şimdi din kuranda sabit olan islamdır.Hadisleri inkar edenin imanıda yoktur zira islamın bir çok hükmü kuranda değil hadislerde mevcuttur. Ör: namaz kılmak gibi hangi vakit kaç rekat ve nasıl kılınacagı kuranda yazmaz hadisler ve ashabın rivayetleri ile bize ulaşan ehli sünnet ilmihallerinde bulunur bunu inkar eden kafirdir. tevbe edip kelimei şehadet getirmelidir.

  3- hadisi şerif :
  Benden sonra yakında ümmetimden bir taife zuhur eder ki, Kur'an'ı okurlar ama boğazlarını geçmez. Dinden de okun yaydan çıktığı gibi çıkarlar ve avdet de etmezler. Onlar, halkın ve mahlukatın en şerlisidirler. Alametleri de yüzünü gözünü traş etmeleridir.
  Ravi: Hz. Ebû Zerr (r.a.)

  Ahir zamanda bir kavim çıkacak, yaşları genç, akılları hafif olacak. Sözleri ise halkın en iyi sözlüsü olacak. Kur'an okuyacak ama hançerelerinden aşağı geçmeyecek. Ve onlar islamiyetten okun yaydan çıkması gibi, bir iz kalmamasına çıkacaklar. Kendilerine rastladığınızda onları öldürün. Zira kıyamet gününde Allah katında onları öldüren için nice ecir vardır.
  Ravi: Hz. Ali (r.a.)


  İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, Kur'an'ın merasimi ve müslümanlığın da adı kalacak. Onlar müslüman ismi alırlar, halbuki kendileri müslümanlıktan insanların en uzağıdırlar. Camileri süslü olur, hidayet bakımından ise viran olur. O zamanın alimleri, gök kubbesi altındaki alimlerin en şerlisi olup, fitne onlardan başlar ve yine onlara döner ( kabak da onların başına patlar.)
  Ravi: Hz. Muaz (r.a.)



  kimki peygamber a.s. ın yolunda değildir o nekadarda müslümanım Allah bir dese bu kabul değil müşrüklerde Allaha inanıyordu lakin peygamberi kabu letmedikleri için kafir oldular.Dinin bir hükmünü kabul etmemek hepsini inkardır.Siz kalkmış bütün hadisleri bir ço kayeti ve Evliyaullahı inkar ediyorsunuz.kıyamete kadar veliler olacaktır Sizin gibi cahillerde çünkü onlar olmaz ise bu cahillikten kurtulamayız.rabbani alimler kalbi temizler bunu anlamak için onların yanına gidip safi kalp ile teslim olmak lazımdır.

 8. #58
  bursali68
  Misafir..
  Merhaba,

  Sn.kurban35,öncelikle hoşgelmişsiniz,hoşgelmişsiniz de İNSANLARI NİTELEMEYE GELMİŞSİNİZ...!!! Ayrıca konuya yazan arkadaşların bazıları yok ve bazıları da girmiyor diyebilirim...O yüzden bu konuya yazmış olanlardan biri olarak yazdıklarınızı yorumlamak isterim...

  1-kuranı kerimi kendi anladıgı kadarıyla türkçeye ceviren bir kişinin bu mealini(ne kadar çevirdi bilemiyoruz) eline alıp oçevrilen metine bir de kendisi mana vurarak Allah ve din adına hiçbir ehli sünent aliminin söylemediği helal haram ve fetvalar çıkartmak münafıklık alametidir büyük vebaldir,sonu hüsrandır.
  Sn.kurban35,Kur'an Meallerinin ne kadarı ÇEVİRİ...Çeviri BİRE-BİR olur...Oysaki mealler TEVİL dir...Yani içerisinde HADİS vardır,yani içerisinde RİVAYET vardır...Önce siz Ali'yi-Veli'yi yargılayacağınıza kendinizi ve mealleri gözden geçiriniz...Ehl-i Sünnet Aliminin peşinden gitmek ALLAH'ın emri midir...Hz.Peygamber Ehl-i Sünnet Alimlerine göre mi hareket etti...Kendiniz inanabilirsiniz de buna inanmayanı yargılama hakkını nereden alıyorsunuz...??? Ayette " EL KESMEK " olmadığı halde el kesmek yazan MÜNAFIKTIR doğrudur...!!!

  2-Siz bu kelimeler ile bütün hadisleri inkar ettiniz ve bütün ayetleride evliya ile ilgili olan ayetler çoktur lakin hepsini burada göremedik cımbızla seçilmiş nedense.Hanif islam dini diye tutturan o sapıkların sözlerine benziyor(yaşar nuri) sözleriniz hanif dini ibrahim a.s. ın dini idi.şimdi din kuranda sabit olan islamdır.Hadisleri inkar edenin imanıda yoktur zira islamın bir çok hükmü kuranda değil hadislerde mevcuttur. Ör: namaz kılmak gibi hangi vakit kaç rekat ve nasıl kılınacagı kuranda yazmaz hadisler ve ashabın rivayetleri ile bize ulaşan ehli sünnet ilmihallerinde bulunur bunu inkar eden kafirdir. tevbe edip kelimei şehadet getirmelidir.
  Sn.kurban35, " İslamın bir çok hükmü Kur'an'da yoktur,hadislerde vardır öyle mi "....Siz MÜSLÜMAN mısınız yoksa provakatör mü...İslamın ana referansı olan Kur'an'da İslamın ŞARTLARI yazmayacak öyle mi...Elin EMEVİ takipçisi bunları RİVAYET ile söyleyecek öylemi...Kusura bakma da o din EVRENSEL olmaktan çıkar,olsa olsa ARAP DİNİ OLUR....Namazın vakti, bırak Kur'an'ı TEVRAT ta dahi yazar siz ne sanııyorsunuz...Bari Kur'an'a İFTİRA ATMA...!!! Bir de bu Alimlere uymayanları KAFİR ilan ediyorsunuz....Nesiniz siz ALLAH mı....??? Bu kararı verecek YETİNİZ mi,YETKİNİZ mi var...Kimsiniz İN misiniz,CİN misiniz...Yoksa " forum şakası " mısınız...??? Adam Kur'an'a uyacak ama sizin uyduğunuz KULA KÖLE olmadığından KAFİR olacak...Ve siz de geleceksiniz buraya DİN BUDUR diyeceksiniz...Siz önce Kur'an'ı anlayın Ahmet'in,Mehmet'in ne dediğini değil...!!! Kur'an BAS BAS BAĞIRIYOR...: " Ben açık seçiğim diye "....Varsa bir karışıklık o takip ettiklerinize sorun bakalım " önce eşeği kaybettirip sonra nasıl buldurmaya " çalışıyorlar...!!!

  3- hadisi şerif :
  Benden sonra yakında ümmetimden bir taife zuhur eder ki, Kur'an'ı okurlar ama boğazlarını geçmez. Dinden de okun yaydan çıktığı gibi çıkarlar ve avdet de etmezler. Onlar, halkın ve mahlukatın en şerlisidirler. Alametleri de yüzünü gözünü traş etmeleridir.
  Ravi: Hz. Ebû Zerr (r.a.)

  Ahir zamanda bir kavim çıkacak, yaşları genç, akılları hafif olacak. Sözleri ise halkın en iyi sözlüsü olacak. Kur'an okuyacak ama hançerelerinden aşağı geçmeyecek. Ve onlar islamiyetten okun yaydan çıkması gibi, bir iz kalmamasına çıkacaklar. Kendilerine rastladığınızda onları öldürün. Zira kıyamet gününde Allah katında onları öldüren için nice ecir vardır.
  Ravi: Hz. Ali (r.a.)


  İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, Kur'an'ın merasimi ve müslümanlığın da adı kalacak. Onlar müslüman ismi alırlar, halbuki kendileri müslümanlıktan insanların en uzağıdırlar. Camileri süslü olur, hidayet bakımından ise viran olur. O zamanın alimleri, gök kubbesi altındaki alimlerin en şerlisi olup, fitne onlardan başlar ve yine onlara döner ( kabak da onların başına patlar.)
  Ravi: Hz. Muaz (r.a.)
  Şuraya baka HADİSLERİN referansı HADİSLER...!!! Bu mantık ancak böyle " RİVAYET YÜKLEMEYELE " doğruluk kazandırılmaya çalışılır....Bizim dinimiz RİVAYET dini değil,bizim dinimiz MUSEVİLİK-HRİSTİYANLIK gibi değil...Bunu iyi öğrenmenizi dilerim...

  kimki peygamber a.s. ın yolunda değildir o nekadarda müslümanım Allah bir dese bu kabul değil müşrüklerde Allaha inanıyordu lakin peygamberi kabu letmedikleri için kafir oldular.Dinin bir hükmünü kabul etmemek hepsini inkardır.Siz kalkmış bütün hadisleri bir ço kayeti ve Evliyaullahı inkar ediyorsunuz.kıyamete kadar veliler olacaktır Sizin gibi cahillerde çünkü onlar olmaz ise bu cahillikten kurtulamayız.rabbani alimler kalbi temizler bunu anlamak için onların yanına gidip safi kalp ile teslim olmak lazımdır.
  Evet bizler ona buna KUL-KÖLE ,KULA KUL olmayı redederiz...İpini koparan EVLİYA sıfatı kazanmışken hangine uyacaksınız...Elinizde bir tek REFERANS var o da KUR'AN...Bu varken de başka bir referans aramanın hiç bir anlamı yoktur...İşiniz gücünüz insanlara hakaret,rencide etmek,iftira etmek,KAFİR addetmek....Bir de kalkmış İslamın Güzelliklerini savunursunuz....Dili ZEHİRLİ olan ne güzellik sunabilir ki...Ancak recm edersin,boyun vurursun,asarsın,kesersin....!!! İşte sizin gibilerin MÜSLÜMAN PROFİLİ...!!! Dini sizin mantığınızdakilerden öğrenilecek DEVİR GEÇTİ...Eski çamlar bardak oldu...Siz geçmişte yaşıyor " Mezhep / Tarikat imamıyla yatıp Evliya diye nitelediklerinizle kalkıyorsunuz... "Ne kadar doğrudur benzetme bilemem ancak unutmayınız " Körle yatan şaşı kalkar "...!!!

  Konuşma şeklini DÜZELT öyle gel derim...Düzeltmediğiniz sürece aynı şekilde muamele görürsünüz...!!!

  Sağlıcakla kalınız...

 9. #59
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye ümmi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Mesaj
  1.889
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  33021
  efenim Kuranın bazı ayetlerini cımbızlayarak evliya kelimesinin manasını kaykıltmak isteyenler olduğu fikrine kapıldım şööle bi göz gezdirince.Bunca sayfayı okumaya vaktim olmadı maalesef.
  Efenim bizde dilimiz döndüğünce bir iki evliya ayeti ekleyelim;
  Melekler ”Nahnü Evliyaüküm-Biz sizin VELİLERİNİZ-DOSTLARINIZIZ” demektedirler. (Fussilet 31.Ayet)
  Allahuteala ise, müminlere hitaben “İnnema veliyyükumüllahu ve RESULUHU vellezine amenullezine yükümünüsselate veyu’tunuzzekate vehum rakiun-Sizin veliniz ancak Allah ve Resulu (Muhammed A.S)dur. Ve iman edip namaz kılan zekat veren ve eğilenlerdir (hakkın önünde eğilenler)” buyurmaktadır.(Maide 55.Ayet)
  ”Ela inne Evliyaallahi la havfün aleyhim velahum yahzenun.- Ayık olun, Yeryüzünde Allahın velileri, dostları vardır ve onlara korku-hüzün yoktur.” (Yunus 639)
  Evliya=dost demektir.Allahın dostu değilseniz elbette ki şeytanın dostusunuzdur.
  Türkçedeki "dost" kelimesini nasılki anlamından kaydırarak "kırık,metres"manasınada kullananlar var diye şeytan taraftarı manasına geldiğini söyleyemiyorsak Evliya kelimeside böyledir.
  Bazıları anlamından kaydırdı diye Allah katında kelimenin manası değişmez.
  Böyle anlam kaymaları yapanlar kuranı tahrif maksadı gütmüyorlar diyelim hüsnü niyetle, en azından cahil cesaretiyle müfessirliğe soyunmuş cüretkar serserilerdir.

 10. #60
  - Çevrimdışı
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Jun 2011
  Mesaj
  6
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  6
  bizim incanımız ve itikadımız ehli sünnet velcemaat'tir.Söyledikleriniz din bilginiz çok iman sağlıgınızın az oldugunu açıkça ortaya koymaktadır.bana kurandan yola çıkarak sabah namazının kaç rekat oldugunu ve hangi rekatta nerede ne okundugunu gösterin sizin söylediğinizi kabul edeyim :) malesef böyle bir şey yok eğerki hadisler olmaz ise din diye birşey olamaz.kuranı kerimden sizler mana çıkartamazsınız bu peygamber varisi rabbani alimlerin işidir.Buhari hz.leri hiçbir hadisi istihareye yatıpta peygamber a.s.dan tastik almadıkça yazmamıştır.evet bizim dinimiz rivayet dinidir.Peygamber A.s. kuranı direk almamıştır cebrail indirmiştir hz. cebrail ne kadar güvenilir bir rivayetçi ise sahabede o kadar güvenilirdir tabiin ve tebei tabiinde biz bunların yolundayız.Siz ise malesef şu hadise mazhar olmuşsunuz.

  Benden sonra yakında ümmetimden bir taife zuhur eder ki, Kur'an'ı okurlar ama boğazlarını geçmez. Dinden de okun yaydan çıktığı gibi çıkarlar ve avdet de etmezler. Onlar, halkın ve mahlukatın en şerlisidirler. Alametleri de yüzünü gözünü traş etmeleridir.
  Ravi: Hz. Ebû Zerr (r.a.)

  Ümmetim içinde bir takım kavimler olacak ki, fakihleri ince ve karışık meseleleri ele alacaklar. İşte onlar, ümmetimin şerlileridir.
  Ravi: Hs. Sevban (r.a.)


  Ümmetime yakında bir zaman gelir ki, Kuran okuyacak çok, fakihler az olur. İlim kabz olunur. Kargaşalık çoğalır. Ondan sonra bir zaman gelir ki, ümmetimden bir takım adamlar Kur'an okurlar ama bu, gırtlaklarını geçmez. Bundan sonra yine öyle bir zaman gelir ki, müşrik müminle aynı mevzuda söylediğinin mislinde mücadele eder.
  Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)


  işte sizler böyle yaparak bütün islam alimlerini sahabeyi ve peygamberi inkar ediyorsunuzda bundan haberiniz yok .dininiz bir tartışma meselesi,kalbinizde şeytanın kalesi olmuş.............

Benzer Konular

 1. Yaşayan Evliya!!!
  beyinsel Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 24
  Son mesaj: 13-05-2016, 09:24 AM
 2. Secde Ayetleri...
  mopsy Tarafından Kuran-ı Kerim Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 20-08-2012, 01:00 AM
 3. Şeytan Ayetleri ...
  gzm28 Tarafından Kitap Foruma
  Yorum: 5
  Son mesaj: 30-12-2011, 03:10 PM
 4. Son evliya mı?
  bziya Tarafından Din ve İnanç Foruma
  Yorum: 6
  Son mesaj: 21-06-2011, 07:05 PM
 5. İman Ayetleri
  Nil@y Tarafından Dualar Hadisler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 01-10-2006, 06:36 AM

Anahtar kelimeler

Yukarı Çık