Kuran Meali ( PDF Formatında )

Bilindiği gibi Türkiye’deki en mükemmel tefsir olan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bastırtmış olduğu, Elmalılı Hamdi Yazır’ ın hazırladığı "HAK DİNİ KURÂN DİLİ" isimli 9 ciltlik eserdir.Bilgisayar için hazırlanan Elmalının eserleri özet olarak verilmiştir.Çok önemli kısımlar ek******.Kurân’ın bazı çok önemli inceliklerini hesaba katarak hazırlanmadığı görüşünde olan değerli Kurân âlimi, İstanbul Kanlıca Camii İmamı Sayın Hasan Güler’den bir “Kurân “B” Meâli” hazırlamıştır Hasan Güler Hoca’nın birkaç yıllık çalışma sonucu hazırlamış olduğu “Kurân “B” Meâli”ni ekte PDF formatında iletiyorum.İçindeki bilgiler Elmalılı Hamdi Yazır’ ın hazırladığı "HAK DİNİ KURÂN DİLİ" isimli kaynak alınarak değerlendirilmiştir.
Bu arada şunu da kesinlikle bilmemiz gerekir ki, yeryüzünde hiç kimse tarafından tam hakkıyla
bir Kurân meâli yapılması mümkün olmaz!. Zirâ, bir âyetteki bazı kelimelerin birden fazla anlam
ihtiva etmesi sebebiyle, aynı âyetten birkaç mânâ anlaşılabilir; okuyanın irfan derecesine göre!.

Allah cc bizlere,yüce kitabımızı doğru anlayıp,hazmedip,doğru yaşamayı nasip eylesin.

Faydasız ilimlerden koruyup,dünya ve ahiret hayatında bize gerekli olan ilimleri öğrenmeyi nasip eylesin.

*****************************************

Alternatif Link
Alternatif Link


Alternatif Link


Alternatif Link


KAYNAK