Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Kureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

1. (Hiç değilse kendilerini) Kureyş’i ‘bir araya getirip anlaştırdığı’

2. Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için,

3. Şu Ev (Ka’be’n)in Rabbine kulluk etsinler;

4. Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve korkudan güvenliğe kavuşturandır.