Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 Toplam: 2

Gerçek Kıyamet

islam (Müslümanlık) Kategorisinde ve Kuran-ı Kerim Forumunda Bulunan Gerçek Kıyamet Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> Gerçek Kıyamet Mehmet Şentürk Kıyametin saati, ne zaman vuku bulacağı sadece Allahû Teala’nın bilgisi dahilinde bir hakikattir. Cenab-ı Hakk kıyametin ...

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye D€NiZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Mesaj
  2.148
  Blog Mesajları
  1
  Rep Gücü
  4906

  Exclamation Gerçek Kıyamet

  Gerçek Kıyamet

  Mehmet Şentürk

  Kıyametin saati, ne zaman vuku bulacağı sadece Allahû Teala’nın bilgisi dahilinde bir hakikattir. Cenab-ı Hakk kıyametin yaklaştığına dair ortaya çıkaracak bir takım işaretleri, alâmetleri Sevgili Rasulüne bildirmiş, O da bize aktarmıştır. Bu alâmetler malûm olduğu üzere büyük ve küçük alâmetler olmak üzere iki kısımdır:

  a) Küçük Alâmetler:

  Konumuzla ilgili bir çok hadisi şerif, muteber olan hadis kitaplarında zikredilmiştir. Biz burada bu hadis-i şerifleri bir bir zikretme durumunda değiliz. Ancak bu hadiselerde yer alan küçük alâmetleri maddeler halinde zikredebiliriz:

  - Hz. Peygamberimizin (s.a.v.), Hz. Ömer (r.a.), Hz. Osman (r.a.) vefatları.

  - Cemel vak’ası.

  - İçkinin içilmesi.

  - Zekatın ağır bir yük sayılması ve verilmesi.

  - Mescitlerde yüksek sesle konuşulması.

  - Emânete hıyanet edilmesi.

  - Milletin liderinin, milletin en rezil ve alçağından olması.

  - Şarkıcı kadınların ortaya çıkması.

  - Sonradan gelen neslin önceden gelen nesle lânet etmesi.

  - Kişinin karısına itaat edip, anasına âsi olması.

  - Fitne ve bid’atların zuhur etmesi ve çoğalması.

  - Erkeklerin ipekli elbise giymesi.

  - Yalancı Peygamberlerin ortaya çıkması.

  - Kudüs’ün fethedilmesi.

  - Hac yolunun kapanması ve Hacer’ül Esved’in yerinden kaldırılması.

  - İnsanların arasında zinanın çoğalması.

  - Kadınlar ile erkekler arasındaki haram işlemeyi engelleyen hususların kalkması ve haram işlemeyi kolaylaştıracak vasıtaların çoğalması.

  - Gençlerin günah işlemeye, kötülük yapmaya, edep ve ahlak dışı hareketlerde bulunmaya çok meyledip ahlaklı, doğru ve dürüst olmayı sağlayacak kaideleri kabul etmemeleri.

  - “Emri bil ma’ruf, nehyi anil münker”, yani iyilikleri emir, kötülüklerden sakındırma farîzasının yerine getirilmesinin terkedilmesi.

  - Kadınların, İslam esaslarının tamamen dışında bir hayat yaşamaları ve her türlü günahın işlenmesinde rol oynamaları.

  - Kötülüğün yapılmasının emredilip, iyiliğin yasaklanması.

  - Dünya meşakkatlerinin çoğalması, rahat ve huzurun kalmaması.

  - Zalim ve yalancı kimselerin çoğalması, insanları hak yoldan çıkarmaları.

  - Araplarla Türklerin birbiriyle savaşması.

  - Ölçü ve tartıda hile yapılması.

  - Fasık ve münafıkların güçlü, cahillerin şerefli olması.

  - İdarecilere ve güç sahiplerine yaranmak için çalışan ilim adamlarının olması.

  - Hükümetin gizli polis, zabıta ve hafiyelerinin çoğalması.

  - Hakimlerin rüşvet alması.

  - Allah adına çokca yemin edilmesi.

  - Erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere benzemesi.

  - Zina hırsızlık, katl gibi suçlarda Allah’ın hükümlerinin tatbik edilmemesi.

  - Devlet reislerinin devlet malına ihanet etmesi.

  - Memurların zalim olması.

  - Kur’an okuyan hafızların açıkça günah işlemesi.

  - Çocukların hırçın ve öfkeli olması.

  - Ani ölümlerin çoğalması.

  - Boşanmaların artması.

  - Devlet hazinesinin, zengin ve makam sahibi bir zümreye tahsis edilmesi.

  - Karanlık geceler gibi karışıklıkların olması.

  - Bir kimse, bir kabrin yanından geçerken, “Keşke bu kabirde yatan ben olsaydım.” diye temenni edecek hale gelmesi.

  - Vasıtalarla mesafelerin kısalması.

  - Doğru söyleyenlerin her yerden kovulması, işlerinden atılmaları.

  - İslamiyete uygun işlerin, ayıp ve kusur sayılarak terk olunması...

  - İslamiyetin sadece isminin, Kur’an-ı Kerim’in de sadece resminin kalması. Kur’an okuyanlar ve din adamları arasında mal, mülk servet toplama heveslilerinin artması.

  Yukarda zikrettiğimiz maddeleri bir bir gözden geçirdiğimizde, acaba bunlardan hangisi gerçekleşmedi? diye sormaktan insan kendini alamıyor.

  b) Büyük Alâmetler:

  Kıyametin büyük alâmetlerini aşağıda zikredilecek hadis-i şerifin ışığında anlatmaya çalışalım.

  Huzeyfe (r.a.)’dan: “Medine’de bir duvarın gölgesinde oturuyorduk. Rasulullah (s.a.v.) odasında idi, bizi gördü:

  “Ne yapıyorsunuz?” diye sordu.

  - Kıyametten bahsediyorduk, dedim.

  “Siz, on alâmet görmeden önce, kıyameti görmeyeceksiniz:

  1- Güneşin batıdan doğması.

  2- Duman.

  3- Deccal.

  4- Dabbe.

  5- Doğuda bir yer batışı.

  6- Batıda bir yer batışı.

  7- Arap Yarımadasında bir yer batışı.

  8- İsa (a.s.)’ın çıkışı.

  9- Ye’cüc’ün çıkışı.

  10- Yemen’in Aden derinliklerinde bir ateşin çıkışı ki bu ateş, arkasında mahşere sürmedik hiç kimse bırakmayacak.” buyurdular.

  Bu sıralamadan ayrı olarak, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ahir zamanda İslam Deccal’ının ve Mehdi’nin çıkacağını da haber vermiştir. İslam alimleri bu işaretleri de kıyametin büyük alâmetlerinden saymışlardır.

  Şimdi bu alâmetlere teker teker göz gezdirelim.

  DECCAL(*)

  Kıyametin büyük alâmetlerinden birisi “Büyük Deccal’ın ortaya çıkışıdır. Onun çıkacağı zamana kadar pek çok deccallar çıkacaktır. Ancak ahir zaman deccali’nin fitnesi çok dehşetli olacaktır. Hz. Adem (a.s.)’dan itibaren bütün Peygamberlerin haber verdiği ve inananları ona karşı dikkatli olmaya davet ettiği bu dehşetli şahsı Hz. İsa (a.s.) öldürecektir.

  Deccal büyü ve yalanlarla, hakkı batılla karıştıracak, insanları aldatacak, Tevhid yolundan çevirmeye uğraşacaktır. Dünyanın dört bir yanını dolaşacak, fitnesini yayacak ancak istemesine rağmen Mekke-Medine’ye girmesine Cenab-ı Hak izin vermeyecektir.(1)

  Peygamber Efendimiz onun gözünün birinin kör olduğunu bize haber vermiştir.

  HZ. İSA’NIN YERYÜZÜNE İNİŞİ

  Kıyametin mühim alâmetlerinden biri Hz. İsa’nın (a.s.) yeryüzüne inişidir. Bu husus hadis-i şeriflerde beyan edilir. Bazı alimler Zuhruf suresininin 61. ayetini de bu olaya delil olarak gösterirler. Bu ayette: “İsa kıyamet için bir alâmettir. O’nun hakkında şüpheye düşmeyin ve bana uyun. Dosdoğru yol işte budur.” buyrulmaktadır.

  Hz. İsa (a.s.) yeryüzüne inecek, Büyük Deccal’ı öldürecek, İslam Şeriatıyla amel ederek Hz. Peygamberimizin dinine tabi olacak, O’na ümmet olacaktır. O’nun zamanında Kur’an nuru bütün dünyayı kaplayacak, yeryüzünde huzur, refah, bolluk ve bereket olacaktır. Dünyanın dört bir yanında Deccalların değil Allah’ın kanunları hakim olacaktır. Mü’minler mahkum değil, hakim olacaklardır.

  Rivayetlerde Hz. İsa’nın Şam’a ineceği, Mehdi’nin arkasında namaz kılacağı, Kudüs’te Deccalla karşılaşıp onu öldüreceği, evlenip çocuklarının olacağı ve 40 yıl yaşadıktan sonra vefat edip mü’minlerin cenaze namazını kılacağı ve Medine’de Peygamber Efendimiz’in yanına defnedileceği zikredilmektedir. (En iyisini Allah bilir)

  MEHDİ(**)

  Mehdi hakkında pek çok hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şeriflere göre Mehdi, Peygamber Efendimizin soyundan olacaktır. Bütün ümmeti derleyip toparlayacaktır. Onun zamanında müslümanlar hâkim durumunda olacaklardır. Zulme son verilecektir.

  Mehdi’nin ve Hz. İsa’nın çıkışı sadece mü’minler için değil bütün insanlık için hayırlara, güzel günlere vesile olacaktır. İslam alimlerinin belirttiklerine göre o günler yaklaşmıştır. Ümmet ve bütün insanlık Allah’ın izniyle o günlere doğru ilerlemektedir. Son yıllarda dünyada gerçekleşen bazı olaylar inşaallah o günlerin müjdesi olacaktır.

  DÂBBETÜ’L ARZ’IN ÇIKMASI

  Dâbbetül Arz’ın çıkışı kıyametin büyük alâmetlerindendir. Rabbımız bu hususta, meâlen şöyle buyurmaktadır:

  “Söz verdiğimiz gün gelip çattığında, onlar için yerden bir canlı çıkarırız ki, kendilerine, insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söylerler.” (Neml/82)

  Ayeti kerimede belirtildiği gibi, Dâbbetü’l Arz bir hayvan cinsidir. Mü’minlerle kafirleri birbirinden ayırt edecektir. Bediüzzaman’a göre Dâbbetü’l Arz tek bir hayvan değil bir hayvan cinsidir. Bu hayvan cinsi İslam Şeiratına muhalif ameller işleyen, sefalete dalan insanın vücuduna yerleşip bir ağaç kurdu gibi vücudunu kemirecektir. Mü’minlere zarar vermeyecektir. Günümüzde, AİDS hastalığı, misal teşkil etmesi bakımından konumuza ışık tutucu niteliktedir.

  YE’CÜC - ME’CÜC’ÜN ORTAYA ÇIKIŞI

  Bu hususta Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır:

  “Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün (seddi) açılıp her tepeden saldıracakları ve gerçek va’d olan (kıyamet) yaklaştığı vakit, işte o zaman o küfür (ve inkar) edenlerin gözleri hemen belerip kalacak. ‘Eyvah bizlere! diyecekler.” (Enbiya/96-97)

  Müfessirlere göre Ye’cüc ve Me’cüc; insafsız, vicdansız, münkir (inkarcı), gaddar bir kavimdir. Başta mü’minler olmak üzere insanlığın düşmanıdırlar. Vaktizamanı geldiğinde meydana çıkacak, oluk oluk masum insan kanı akıtacaklardır. Alimlere göre onların çıkışı Hz. İsa’nın (a.s.) yeryüzüne indiği zamana rastlayacaktır. Daha sonra Cenab-ı Hak onları helak edecek. Önce şiddetli rüzgarla leşlerini denize sürükleyecek, sonra da yağmurla yeryüzünü temizleyecektir. (Burhan Bozgeyik, Gençlik ve Ölüm, 2. Baskı, Sayfa 203)

  Kur’an’da Ye’cüc ve Me’cüc isimleri Zülkarneyn Seddi ile birlikte geçtiği için, bazılarına göre; bu seddin yıkılmasıyla bu kavim ortaya çıkacaktır. Bu Zülkarneyn Seddi’nin neresi olduğunu ancak Allah bilir.

  DUMAN-ATEŞ VE YERLERİN BATMASI

  Yerle gök arasını dolduracak olan bir dumanın ortaya çıkışı da kıyametin büyük alametlerinden sayılmıştır. Mü’min olanlar bu dumandan sadece nezle olmuş gibi etkilenirken, inanmayanların ağzından girip kulaklarını delecektir. Bu dumanın şeklini, mahiyetini tam olarak bilmek mümkün değildir. En iyisini Allah bilir.

  Yemen’den bir ateşin çıkması ile ilgili de Hz. Peygamber Efendimiz’in şu hadisi şerifi delil olarak edilmektedir:

  “Kıyamet gününden önce Hadramevt’ten veya Hadramevt denizi tarafından bir ateş çıkacak ve insanları toplayacaktır.” Başka bir rivayette:

  “Hicaz kıtasında bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Bu öyle bir ateş ki, Basra’daki develerin boyunlarını ışıklandıracaktır.” (Buhari-Fiten: 24)

  GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASI

  Güneşin batıdan doğması kıyametin en büyük alâmetlerindendir. Diğer alâmetler insanların tamamı tarafından farkedilmese de bu alâmet ortaya çıkınca herkes kıyametin yaklaştığını anlayacaktır. O andan itibaren de tevbe kapısı kapanacak, yani Cenab-ı Hak kafirlerin tevbesini kabul etmeyecektir.

  Mühim Olan İnsanın Kendi Kıyametidir!. Dünyanın olduğu gibi bizim kıyametimizin de küçük ve büyük olmak üzere iki çeşit alâmeti vardır.

  Biz âfâki alemdeki bu dış alâmetleri zikretmeye çalıştık. Aslında bu zikredilen hususların, kulluk noktasında bize direk olarak yansıyacak olan fazla bir etkisi yoktur. Mühim olan kişinin kendi iç aleminde gerçekleşen, iç alâmetlerdir. Günlük yaşantımızda pek çok “küçük kıyamet alâmetleriyle” karşılaşıyoruz.

  Mesela; bir cenazeye rastgelme, mezar ziyaretleri, saç ve sakalların ağarması, eski gücünü kaybetme... vb.

  Bir çok hadise yaşamımızı kuşatmış, bize hep birşeyler anlatmaya çalışmaktalar. Derken ardından kıyametin büyük alâmetleri belirmeye başlıyor. Gençlik elden gidiyor... Artık geçen günleri geri getirmek hiç mümkün olmayacaktır. Ayakların dermanı kesilir, gözün feri azalır. Kalp hastalığı, yüksek tansiyon...vb. artık Azrail’in gelişiyle büyük kıyamet o kişi için kopmuş olur. Hani Nasrettin Hocanın da dediği gibi “Kişinin hanımı ölürse, küçük kıyamet, kendi ölürse, büyük kıyamet kopmuş olur”. Onun içindir ki bize düşen hayat muhasebemizi çok iyi yapmaktır. Yaptıklarımızdan ve birde yapmamız gerekipte yapmadıklarımızdan hesaba çekileceğimizi hiç mi hiç unutmamaktır.

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye D€NiZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Mesaj
  2.148
  Blog Mesajları
  1
  Rep Gücü
  4906

  Cevap: Gerçek Kıyamet

  Kıyametin Alametlerinin Gizli Kodları 1

  «O söz başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir Dabbe çıkarırız; o da, insanların Bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmadıklarını onlara söyler.» (Neml Suresi, 82)

  Hadi hayal gücümüzü biraz çalıştıralım. İster fantezi deyin, ister çılgınca niteleyin; ama kıyamet alametleri, bugünün teknoloji ve oluşumlarının şifrelenmiş kodudur. Kıyametin küçük alametleri, bütün insanların anlayabileceği, tefekkür gerektirmeyen olaylar dizisiyse de büyük alametler de o kadar üstü kapalı ve semboliktirler. 3 Boyutlu düşünelim ve 3 semavi dinin (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet) kitapları ve inanışlarındaki kıyamet nedir, işaretleri nelerdir; bunlar hakkında fikir yürütelim.

  Dabbe. İnternette gezinirken, şöyle bir yoruma rastladım: «Dabbetülarzın özellikleri ile internet arasındaki benzerlik dikkat çekici: Tarifler, dabbenin, dünyayı örümcek ağı gibi saracağını söylüyor. Bütün internet adreslerinin başında ise ‘dünyayı saran örümcek ağı’ anl***** gelen www kısaltması var. Dabbe’nin topraktan geleceği söylenirken internet teknolojisinin temeli de topraktan yapılan silisyuma dayanıyor.» Bildiğiniz gibi "Dabbe" filmi, Dabbet-ül Arz'ın (دابة ال ارض) insanların zihinlerinde uyandırdıkları bir canavar imajından çok internet teknolojisinin alt yapısı olduğu benzetmesiyle ilgi uyandırmıştı. Yönetmen, internetin bir on yıl kadar sonra çok "vahşi" bir duruma gelebileceğini, "yaşayan bir organizma" halini alabileceğini söylüyor. Son yıllarda, "sanal zeka" teknolojisindeki gelinen noktaya bakarsanız, bu aslında o kadar da uzak bir ihtimal görünmüyor. Eskiden ben de "sanal zeka" teknolojisine dönük programlar yazmıştım. Birçok kaynak kodu da, konuyla ilgili teknoloji forumlarında paylaşmıştım. Mevzu-u bahis film hakkında çok şeyler yazıldı, çizildi. Bu film, sadece ilk değildi. George Lucas'ın "Terminator" u, Wachowski kardeşlerin "Martix" seller'i, ilk akla gelenleri denebilir. Dabbe, Kur'an ve hadislerden; diğer iki film ise İncil ve gnostik felsefeden yola çıkılarak esinlenmişti. İlk bakışta bilim-kurgu'dan öteye geçemeyen bir teori gibi gözükseler de, bu alametlerin sembollerle ifade edildiğini düşündüğümde, bir an için "Neden olmasın?" demiştim kendi kendime.

  İkinci bir tevil'de Dabbetül Arz'ın bir teknoloji değil de çağın hastalığı olarak adlandırılan AIDS olması yönündeydi. Bediuzzaman Said Nursi'nin bu konu hakkındaki yorumu şöyle: « 'La ya'lemü'l-gaybe illallah' Nasıl ki kavm-i Firavun'a, çekirge afatı ve bit belası ve Kabe tahribine çalışan Kavm-i Ebrehe'ye Ebabil kuşları musallat olmuşlar. Öyle de: Süfyan'ın ve deccallerin fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana, Yecüc ve Mecüc'ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zir ü zeber edecek. Allahu a'lem. O dabbe bir nevidir. Çünkü, gayet büyük bir tek şahıs olsa, her yerde herkese yetişemez. Demek, dehşetli bir taife-i hayvaniye olacak. Belki 'İlla Dabbet-ül Ardı te'külü min seetehu (asasını kemirmekte olan bir ağaç kurdu, Süleyman'ın ölümünü onlara fark ettirdi)' ayetinin işaretiyle, o hayvan, Dabbet-ü'l Arz denilen ağaç kurtlarıdır ki: insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Müminler iman bereketiyle ve sefahat ve su-i istimalattan tecennübleriyle (korunmalarıyla) kurtulmasına işareten, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş.» (Şualar, s. 497) Gerçekten de, bu hastalığa baktığımızda, Bediüzzaman'ın te'viline çok yakın bir özellik taşıdığı görülür. Bediüzzaman, yukarıdaki sözlerinin bir yerinde, Dabbetü'l-Arz'ın ağaç kurdu cinsinden bir hayvan olduğunu ifade etmişti. Ağaç kurdu ağacı içten yiyip devirdiği gibi; AIDS virüsü de, yakaladığı insanların kemiklerini içten içe eriterek, ölümüne sebep olmaktadır. Aids virüsünün bir kurtçuğa benzemesi de ayrıca düşündürücü:

  Alıntı

Benzer Konular

 1. Kaçınılmaz Olan Apaçık Gerçek Yaklaştı: Kıyamet
  meridyen2 Tarafından Din ve İnanç Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 27-03-2011, 10:33 AM
 2. Gerçek iyiler ve gerçek kötüler kimlerdir?
  meridyen2 Tarafından Vip Salonu Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 08-12-2010, 11:14 PM
 3. 2012 "Ruhsal Kıyamet" Tarihi, 2120 ise Gerçek...
  Mydonose Tarafından Din ve İnanç Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 12-12-2009, 04:41 PM
 4. Şimdiden kıyamet kopardı (Kıyamet 2012 )
  İnci Tarafından Sinemalar Foruma
  Yorum: 3
  Son mesaj: 26-11-2009, 02:31 PM
 5. Kıyamet senaryoları Kıyamet ne zaman Kıyamet günü ne kadar yakın
  sadece ben Tarafından Komplo Teorileri Foruma
  Yorum: 3
  Son mesaj: 22-10-2009, 02:05 AM
Yukarı Çık