Sykes-Picot Anlaşması

1. Dünya Savaşı sırasında, 29 Nisan 1916'da İngiliz kuvvetlerinin Osmanlı'nın 6. Ordusu karşısında bozguna uğramasından 17 gün sonra İngiltere ve Fransa arasında yapılan ve Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki topraklarının paylaşılmasını öngören gizli antlaşmadır.

Antlaşma Fransa, İngiltere ve Rusya arasında yapılarak karara bağlanıyor. Maddeler şöyle:


1.Rusya'ya, Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı,

2.Fransa'ya, Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyıları,

3.İngiltere'ye Hayfa ve Akka limanları, Bağdat ile Basra ve Güney Mezopotamya verilecektir.

4.Fransa ile İngiltere'nin elde ettiği topraklarda Arap devletleri konfederasyonu veya Fransız ve İngiliz denetiminde tek bir Arap devleti kurulacak,

5.İskenderun serbest liman olacak,

6.Filistin'de, kutsal yerleşim yeri olması nedeniyle bir uluslararası yönetim kurulacaktır.


1917'DEKİ RUS DEVRİMİNDEN SONRA RUSYA ANTLAŞMADAN VAZGEÇMİŞ,
LENİN GİZLİ OLAN BU ANLAŞMAYI DÜNYA KAMUOYUNA AÇIKLAMIŞTIR.


https://tr.wikipedia.org/wiki/Sykes-...C5%9Fmas%C4%B1