KARABEKİR’İN GENELGE HALİNE GETİRDİĞİ 1 MAYIS BİLDİRİSİ

(1 Mayıs 1920)


**Ameleler!** 1 Mayıs’ta elinizdeki çekicinizi örs üzerine değil, beynelmilel burjuvazi üzerine vuruyorsunuz. Darbenin kuvvetli olması nisbetinde zafer de daha yakındır. Büyük amele ordusunun askerleri için çekiç ve balta lazımdır.


**Sanayi adamları!** 1 Mayıs’ın kendinize yeni bir hayatın başlangıcı olmasını imkân altına almalısınız.


**Dülgerler! ** Ker******inizle kırmızı cumhuriyet binasını inşa etmelisiniz.


**Demirciler!** Büyük mesai taraftarlığına ve son düşman aleyhine de silah hazırlamalısınız.


**Makinacılar! ** Açlığa ve sefalete karşı amelelerin mücadele edebilmesi için müsait çıraklar yetiştirmelisiniz. Siz katarlarınızı büyük hürriyetin mevcut olduğu tarafa tahrik ediniz.


**Köylüler!** İnkişaf eden gençlik için sizin ekmeğiniz kan ve kuvvet hazırlayacaktır.


**Muharrirler ve şairler! ** Avam muharebesi hakkında dünyaya tehdit eden mısra okumalısınız. Ve serbest mesai için hürriyetçi şiirler iinşat etmelisiniz.


**Kırmızı askerler! ** Silahlarınız elinizde olduğu halde sosyalizm aleyhine davranan düşmanlarınızla son harbinizi bitirmelisiniz.”


(İstiklal Harbiliz, 1969, s. 654)

kaynak: odatv.com