Fatih’e Atılan 500 Yıllık İftira : Kardeş Katli
Adanalı Tarihçi Cezmi Yurtsever, Fatih Sultan Mehmet’le ilgili “Kardeş katli kanunu’nun sahte olduğunu ispatladı.

Yurtsever, Osmanlı’nın devlet anayasası sayılan Kanunname-i Ali Osman belgesi üzerinde araştırmalar yaptığını belirterek, “Tarih kitaplarında Fatih’in kardeş katli maddesinin yer almasına kaynak gösterilen kanun defteri 1614 yılında devlet katipler başı Bosnalı Hüseyin Bedayi Efendi tarafından Osmanlı Devlet Arşivi’nde bulunan asıl örnekten kopyalanmış.” dedi.

Yurtsever, “Adı geçen Kanunname-i Ali Osman defterinin kopyalanan örneğinin o dönem Osmanlı’nın sürekli savaştığı Avusturya istihbaratı tarafından kaçırılarak Viyana’ya götürüldüğü bilgilerine ulaştım. Fatih Sultan Mehmet’in yazdırdığı iddia edilen Kanunname-i Ali Osman üç bölümden meydana gelmiyor ve tamamı 13 sayfalık bir defter. Kanun defterinin inandırıcı olması için baş kısmına da “Bu kanunname atam ve dedem kanunudur ve benim dahi kanunumdur. Soyumdan gelenler nesilden nesile uygulayalar” sözleri yazılmış. Osmanlı Devlet Kanunu’nun ikinci bölümünde padişahların kardeşini öldürmesi kararı “ evladımdan her kimseye saltanat müyesser ola (devletin başına geçerse) karındaşların (kardeşlerini) nizamı alem için (devletin yaşaması için) katletmek (öldürmek) münasipdir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir (uygun görmüştür), Onunla amil olalar (uygulayalar)” olarak yazılmış.” ifadesini kullandı.

KANUN FATİH’TEN SONRA HAZIRLANDI
Fatih Sultan Mehmet’in kardeş katlini emr eden sözlerinin yazılı olduğu Osmanlı Devlet Kanunname belgesini yazanların defterin asıl örneğinin Osmanlı Arşivi’nde bulunduğunu söylediklerine dikkat çeken Yurtsever, ”Hüseyin Bedayi Efendi’de devlet arşivinden kopyaladığını söylüyor. Kopyalanmış örneğinin Avusturya’da bulunduğu defterin baş kısmında Osmanlı devlet yönetiminde söz sahibi olan Divanı Hümayun’da görev alanlar sıralamasında Başvezir’den sonra Şeyhulislam gösterilmiş. Bu bilgiler yanlış. Osmanlı Bakanlar Kurulu’nda Şeyhulislamlar görev almazdı. Hükümetin aldığı kararların dine uygunluğu hakkında görüş bildirirdi.” diye konuştu.

Yurtsever şu açıklamalarda bulundu: “Fatih’e ait gösterilen Osmanlı Devlet Anayasası defterinin asıl örneği Osmanlı Arşivindeki 200 milyon belge içerisinde yer almıyor. Ayrıca Fatih’in ölümünden 143 yıl sonra kopyası yayınlanan defterde yazılı olan “kardeş katli” ile ilgili maddeyi dayanak gösteren hiçbir padişah karar belgesi de yok. Özellikle Osmanlı Arşivi’nde bulunan Mühimme Defterleri’ndeki binlerce ferman kayıtlarında da yer almıyor. Gerçekte Fatih’in yazdırmadığı bir Osmanlı Devlet Kanunu defteri kendisinden sonra düzmece olarak hazırlandı. Ve sahte kanun defteri Avusturya İstihbarat Arşivi’nde Osmanlıyı ve Fatih’i suçlamak için propoganda aracı olarak kullanıldı. Fatih adına yazılan sahte Kanunname-i Ali Osman Defterinin çevirisini, bilimsel eleştiri dosyasını CEZMİ YURTSEVER-OSMANLI DEVLETİ internet sitesinden yayınlayarak dünyayı bilgilendiriyorum. Bu bilgiler ışığında Osmanlı ve dünya tarihi yeniden yazılmalıdır. Çünkü Fatih Sultan Mehmet’e 500 yıldan beri atılan bir iftira söz konusudur.“
CİHAN