Merhaba

Eylul ayi savaslariKoyunhisar (Bafeon) Savaşı - 1302

Osman Bey'in genişlemesine karşın Bizans tekfurları anlaşıp birlik göndermişlerdir.
Osmanlı ve Bizans arası ilk savaştır.
Savaş sonunda Osmanlı, Kite Kalesini, kuzeyi hariç
tüm Bursa'yı ve İzmit'i kontrol altına almıştır.

Maltepe (Pelakanon) Savaşı - 1329

Osmanlıların Üsküdar'a dek ilerlemesi sonucunda Bizans harekete geçmiştir. Sebepler:

-Osmanlı ilerleyişini durdurmak
-Osmanlı'nın eline geçen kaleleri geri almak
-Bizans, İznik'i Osmanlı kuşatmasından kurtarmak amacıyla büyük bir ordu göndermiştir.

Sonuçlar:

-Anadolu'da Bizans etkinliği sona ermiş ve Osmanlı daha etkili hale gelmiştir.
-İznik

Turk Basin Birligi -- http://www.turkbasinbirligi.org