Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 Toplam: 7
 1. #1
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesaj
  844
  Rep Gücü
  2992

  Erdebil tekkesi ve alevilik

  YESEVİLİK VE HORASAN ALP ERENLERİ:
  İslam ve Alevilik her ne kadar Araplardan çıktıysada İslamın Aleviliğini geliştirip bugünlere taşıyan Türklerdir.Türkler İslam olmadan öncede Dedeler,Babalar,dervişler vasıtasıyla tasavvuf yapıyorlardı.Şamanizim belli sistemleri olan bir din değildi.Tamamen Tasavvuf yapan Bu sofilere göre giden karmaşık bir sistemdi.Her ferdin beğendiği takdir ettiği bir sofi yani Dede, baba vardı.Düğünlerinde ölümlerinde ,Doğumlarında ,acılı ve güzel günlerinde onlara giderler,onların sözlerini dinleyerek manevi açıdan rahatlarlardı.Esasında Tasavvufun çıkış yeri HİNDİSTANDIR.Doğma menkıbeye göre İskenderi Zülkarneyn(Zülkarneyn :Çift boynuzlu demektir) Yanına Eflatunu ilahi ve Hızır a.s yi alarak abu hayat suyunu aramaya gitmişdi.Ama Efalatunu ilahi ile Hızır a.s İskenderi Zülkarneynden gizli olarak abu hayat suyunu buldular.Ve ondan gizli olarak bu suyu içtiler.İskender Mekkeye geldi.Orada İbrahim a.s ile buluştu.Hatta birbirlerini gördüklerinde sarmaş dolaş oldular.Şimdi bayram günleri birbirimizle sarmaş dolaş olup kucaklaşmak İskenderi Zülkarneyn ile Hz İbrahim efendimizin sünnetidir.Elan gerek Hızır ve Eflatunu İlahi hayattadırlar.Hızır şabı emrettir.(yani Bıyıkları henüz terlemeye başlamıştır)Eflatunu ilahide Hindistanda dağların birinde sakindir.Eflatunu İlahiden kasıt nedir?Eflatun Felsefedir. Yani İlahi felsefedir Oda HİKMETTİR. Yani Hikmetin esas vatanı Hindistandır.Adem ile Havva Hindistanda Selendip adasından çıkmıştırda denir.Neden? Çünkü Kitabı Mukaddes ve İncilde geçen bir çok doğmanın benzerlerini Hint tasavvufunda bulursunuzda ondan.Pekiyi bu felsefeyi Hindistanla Ortadoğu arasında taşıyanlar kimlerdir? diye soracak olursanız TÜRKLERDİR.İşte Türk sofileri Gelişen hiç bir semavi dine yabancı kalmamışlardır. Ama Müslümanlıktan önce Musevi ve Hiristiyanlığa geçen insanlarının zamanla Türklüklerini kaybederek yabancılaşmaya başladıklarınıda esefle gördüler.Bu yüzden daha sonra yayılmaya başlayan İslamın özünü çok iyi kavrasalarda bunun sistematik bir şekilde yani İslam Mezheplerinin o zamanlar esasını teşkil eden tarikatlare ve onların getirdikleri sistemlere bağlı olarak gelişmesini istemediler.Çünkü O zamanlar daha Mezheplerde tam olarak çıkmamıştı.Üstelik Türk Halkının (karabudunun) Araplaşmasınıda istemiyorlardı.KOPUZU ELLERİNE ALDILAR VE BAŞLADILAR SÖYLEMEYE ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL MUHAMMED.GEL ŞEFAAT EYLE KEMTER KULUNA.Ama Türk halkının yaşantılarına asla müdahale etmediler. Misaller Kımız yada şarap içiyorsa adam Küllü müskirin haramdır Bak Kuranda bu Şeytan pisliğidir demediler.Halk Tek kadınla evlenebiliyordu ,Beyler ise birden fazla kadınla evleniyordu. Halka sizede Dört kadın alma hürriyeti getiriyor Bakın İslam demediler.Halka bakın Kuranda Üç vakit namaz var hadi kılın size öğreteyim demediler.Amma namazdanda bahsettiler. Fakat sadece bahsettiler felsefi olarak anlayacakları şekilde.Ve İslama yeni yeni İlahi destanlar yazmağa .Hz Ali ve kırklar meclisi,Hz Alinin devlerle mücadelesi, İlahiler....v.s İşte Bu şekilde İSLAM SEVGİSİNİ ALMAKLA BİRLİKTE BUNU KALIPLAŞTIRMAYAN TÜRK İLAHİ FELSEFİ EKOLÜNE AHMED YESEVİ EKOLÜ DENİLDİ.Bunlara bağlı savaşçılarada ALP EREN DENİLİYORDU. Bu insanlar hakikatte tam manasıyla bir savaşçıydılar. Kuran okumakmış, Beş vakit namazmış hayır hiç bir ilgileri yoktu.
  ANADOLU BEKTAŞİLİĞİ: 1300 lü yıllardayız şimdi.Türkmenler Moğollardan kaçarak anadoluya akın akın geliyorlar. Anadoluda Anadolu Selçuklu Devleti vardır.Başta hükümdar II Gıyasettini Keyhüsrevdir.Baba İLYAS ta Yeseviyeye bağlı bir Derviştir.Allah sevgisinin dinin katı kuralları ile uyuşmayacağını,bunun ancak insanın kendi sevgisiyle yaratabileceğini söylüyor.Kadın erkek ayırımına karşı çıkıyor.Bütün İnsanların eşitliğini savunuyor.Aynı zamanda Hernedense bu adamlar Çok sıkı birerde SOSYALİSTLER.Çünkü Türkmenler çok fakirdirler. Türkmenlerin o zamanki yaşamlarına son derece uygun olan ORTAK MÜLKİYETE dayalı toplumsal düzeni öngörüyorlar.İşte bu Akın akın gelen Türkmenler Batıya gitmek istiyorlar.Ama Anadolu Selçuklusu buna izin vermiyor.Ve ANADOLUDA DAR BİR BÖLGEYE SIKIŞAN TÜRKMENLER İYİCENE YOKSUL KALIYORLAR.Başta göçmen Türkmenlerle yerleşik Türkmenler arasında Çatışma çıkar.Anadolu Selçuklusu Yerleşiklerin yanındadır. Göçmenleri daima cezalandırır.Zamanla Türkmenler Baba İlyasın çevresinde toplandılar.Baba İlyasın yardımcısı baba İshak Türkmenleri örgütledi ve onları bir ayaklanmaya hazırladı.İşte bu Sıradada Gıyaseddini Keyhüsrev Türkmenlerin üzerine asker gönderdi.VE AYAKLANMA BAŞLAR.Baba İshak ayaklanmasına Türkmenlerin yanısıra Halep ve Antep yöresine sürülmüş olan HAREZM Türkleride katılınca ;ayaklanma geniş bir bölgeye yayıldı,Selçuklu isyancılara Elbistanda yenildi.Sivas ayaklanmacıların eline geçti.Ayaklanmacılar Başkent Konyayı tehdit edince II Gıyasettin Keyhüsrev buradan ayrılmak zorunda kaldı.Baba İlyas Amasya kalesinde öldürülünce ayaklanma dahada şiddetlendi.Ayaklanmacılar Kırşehire doğru ilerledi.Bu arada Selçukluda toparlandı ve paralı FRENK ASKERLERİN KATILMASIYLADA GÜÇLENDİ.Kırşehir çevresindeki savaşta Selçuklu ordusu ayaklanmacıları yenilgiye uğrattı.1240 da Baba İshak asıldı.
  Baba İlyasın izleyicileri anadolunun çeşitli yerlerinde zaviyeler kurarak baba İlyasın düşüncelerini yaydılar.
  Baba ilyasın halifelerinden EDEPALI Osmanlının Kuruluşunda önemli rol oynadı. Özünden kopmuş Selçuklu yönetimi Kürt,Gürcü,Rum,ermeni asilleri ve frenk şövalyelerinden oluşan Kuvvetlerle bile BABAİ TÜRKMENLERİNİ ANCAK YENEBİLDİLER.İşte bunlar daha sonra Osmanlıyı kuracaklardır.
  İŞTE HACI BEKTAŞI VELİ DİYE ADLANDIRILAN ZATDA BİR YESEVİ HALİFESİDİR.Kendisine Horasanda Ahmet Yesevi tarafından Hilafet verilerek Anadoluya İrşat için gönderilmiştir.Söylentiye göre Anadoluya gelip baba İshak ve baba İlyasla görüşmüştür.İsyana katılmış ve daha sonra isyan kurtulup Kırşehir Suluca Karacahöyüğe yerleşmiştir.Zaten Yaşamını anlatan Vilayetname Suluca Karacahöyükteki yaşamıdır. ANCAK ANLATIM TAMAMEN NASLARLA DOLU ÜÇ BOYUTLU BİR ANLATIMDIR.Hiç bir zaman BABA İSHAK İSYANINDAN BAHSETMEZ.Hace Ahmet Yesevinin ölümü 1167 -1169 yılları arasındadır.(ki oda şayet yaşamışsa?)Hacı Bektaşı veli ise 1209 -1210 yılında Horasan eyaletinin Nişabur kasabasında doğar. O zaman nasıl olurda Ahmet Yeseviyle görüşebilir? Hacı Bektaşı Veli Büyük bir İhtimalle yaşamamış tamamen o devrin Türkmen babailerince anlatılmış bir İlahi destandır.Ama zamanla Babai sofilerince o kadar benimsenirki kendilerini artık BEKTAŞİ olarak adlandırmaya başlarlar.İşte bu Bektaşiler Yine İranda Erdebilde horasan alp erenlerinden Şey SAFİNİN kurduğu SEFEVİ tarikatı ilede daima yakın ilişkide bulunmuşlardır.
  ŞEYH SAFİ VE SEFEVİLİK:Şeyh Safi bir Horasan alp erenidir. Uzun adı Ebul Sayyidin İshaki Erdebilidir.1252 yılında doğmuştur.Kurduğu tarikat sistemi Halvetiye ve Kalenderiye karışımıdır.12 İmamlardan 7. İmam İmam Musayı Kazım hazretlerinden gelen bir seyit olduğu söylenir.Erdebilde Ekolünü kurar.Ünü Taa M oğollara kadar yayılır.O zamanın Moğol hakanı (ilhanlı) Olcaytu ve gerek bölgenin diğer hükümdarları kendisine ilgi duyarlar.Moğol Veziri Reşidüttin onun müridiydi.Zaman zaman Şeyhin tekkesine armağanlar ve şarap gönderiyordu.Ölümünden sonra Postnişinliğe oğlu Sadraldin (1334-1429) Ondan sonrada torunu HOCA ALİ(1392-1429)gelir. İşte Hoca Ali Babai isyanları ,Babailik ve Hacı Bektaş felsefesine çok değer verir.Sürekli olarak Anadolu Türkmenleriyle iletişim kurar. Ve HACI BEKTAŞ FELSEFESİNİ ERDEBİLE TAŞIR.Timur Ankara savaşından sonra Tekke,Hamit ve Karaman Türklerinden olan babaileri esir alıp götürürken,Hoca Ali bu Türkmenleri bağışlatıp yanında tutar.Böylece Türkmen nüfusu ve Babai(alevi) nüfusu Erdebile taşınmaya başlar.Hoca Aliden sonra oğlu İbrahim postnuşinliğe geçer.Daha Sonra onun oğlu şeyh Cüneyt geçer(1449-1456)Şeyh Cüneyt tamamen aleviliği kamusallaştırmak yolunda Anadoludan büyük destek görmüştür.Hacı Bektaş düşüncelerine büyük önem vermiş anadolu ile ilişkilerini sıkı bir biçimde geliştirmiştir.Buradaki tekkeler ile sürekli iletişim halinde bulunarak Ekoller arası birliğin gelişmesine neden olmuş kopuklukları gidermiştir.Ancak taraftarlarının fazlalaşması üzerine Erdebilden sürgün edildi. Ve Yedi Yıl Karamanoğulları beyliğinde ve Osmanlı topraklarında kaldı.Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasanın kızkardeşiyle evlendi.Daha sonra posta Uzun Hasanın kızkardeşinden doğan oğlu ŞEYH HAYDAR ERDEBİL geçti.Oda Dayısı Uzun Hasanın kızıyla evlenir.Ve büyük bir siyasi güç yapar.Şeyh Haydar Müritlerine 12 dilimli kızıl bir taç giydirerek onların heryerde belli olmalarını sağlar.Taraftarlarınada KIZILBAŞ adı verilir.Şirvan Hükümdarı ile olan savaşta ölür. Yerine oğlu Şah İsmail geçer.İsmail tam bir savaşçı alperen olarak yetişir.Daha sonra Dedelerinin kurmuş olduğu ERDEBİL TEKKESİNE haraket eder.Buranın Valisi İsmail ve adamlarını Erdebile sokmak istemez.Yıl 1500 İsmail adamlarına Haber salar.ERZİNCANDA TOPLANALIM DER.Bütün anadolu kısa bir sürede Erzincana akın eder,Şeyh Safi tekkesinin anadolu üzerindeki etkisi işte bukadar güçlüydü. Burada toplanan çeşitli boydan Türkmenler doğru Şirvana haraket ettiler. Şirvan Şahını ortadan kaldırdılar. VE ERDEBİL TOPRAKLARINA HAKİM OLURLAR.Bu 12 dilimli kızılbaş ordusu 1501 de yeni bir Devletin oluşumunu tamamlayarak bu KIZILBAŞ DEVLETİNİN ATASININ ADI OLAN SAFİDEN DOLAYI SEFAVİ devletinin adını koydu.İsmailde Şeylikten Şahlığa oturdu.Kendisi adet erkanını gelenek ve göreneklerini Hacı Bektaş ve Tüm Horasan erenlerinin felsefesine sadık kalarak yerine getiriyor ve yeni kurallar koyuyor.Başkent artık TEBRİZDİR.Resmi dilde TÜRKÇEDİR.
  ALEVİLİKMİ ŞİAYI ÇIKARDI YOKSA ŞİAMI ALEVİLİĞİ ÇIKARMIŞTIR?:Gerçek alevilikte Ali (keremAllahü veche)600 lü yıllarda yaşayan bir Müslüman halifesinden çok .BİR MEFHUMDUR.KEZA AYNI ŞEKİLDE HZ MUHAMMED EFENDİMİZDE Fİ TARİHİNDE YAŞAMIŞ BİR PEYGAMBER OLMAYIP EZELİ VE EBEDİ SÖNMEYEN BİR BİRLEŞİK NURDURLAR. YANİ: MUHAMMEDALİ.İşte bu birliktelikte Ali(keremallahü veche) AKLI külü Muhammed a.s ise MUHABBETULLAHI Yani sınırsız sevgiyi aşkı temsil eder.İşte o yüzden :
  Şu cihana daim gelip gidenler
  Birisi Muhammed birisi Ali
  Cümlemize daim ihsan edenler
  Birisi Muhammed birisi Ali

  İlim Hak ilmidir tekvin edersen
  Vücudun sırrın tahsil edersen
  Manayı gösteren yoldan gidersen
  Şehri Muhammeddir Kapısı Ali

  Her yolun bir yokuşu birde düzü var
  Dünyanın baharı güzü kışı var
  Nevruzun ne gecesi ne gündüzü var
  Gündüzü Muhammed gecesi Ali

  Kerimi Kemtere inayet etti
  Çok şükür erenler Hidayet etti
  Bir el gördüm bana işaret etti
  Hacesi Muhammed Rehberi Ali

  Böyle sayısız nefesler vardır.İşte o zaman Alevilik İslamın özünün Aşk ve sınırsız düşünce ile kavranılmasından başka bir şey değildir.Ama kavranılan ÖZDÜR.Alevilikte Öz Kalıplaşarak bir MEZHEP yada DİNİ henüz oluşturmamıştır.Daha başka bir ifade ile Düşünce ve sözler toplanarak bir sistematiğe oturtulmamıştır.(Altın buzağıda işte bu kalıplaşmadan başka bir şey değildir)Daha sonra bu öze kurallar ilave edilerek Caferilik yani Şia mezhebide ortaya çıkacaktır.Baki selamlar.
  Konu yavuz34 tarafından (19-06-2009 Saat 11:38 PM ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Selam!

  simdi yavas yavas konuyu acalim.
  "...Şeyh Haydar Müritlerine 12 dilimli kızıl bir taç giydirerek ..."
  Neden 12?Bunu biraz acar misiniz.

 3. #3
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesaj
  844
  Rep Gücü
  2992
  Kanaatimce Yaşam dediğimiz şey mananın maddeye yansımasıdır.Ve Maddi dünyada her şey mananın bir sembolüdür.Rakamlarda semboldürler.12 ler bütün semavi dinlerde vardır. Eski Ahti alın Yakup a.s nin 12 evladı vardır.Yeni Ahde bakın İsa a.s nin 12 havarisi vardır.Diğer taraftan Kuranda Musa a.s taşa asasıyla vurur taştan 12 tane pınar çıkar,Beşeri yaşamımıza bakın Bir yılda 12 ay vardır.Yani birin bir olabilmesi için 12 ye tamamlanma gerekir.Diğer taraftan 12 tarikat vardır denir.Aslında 12 den fazladır. Ama söylenilen şey BİR içindeki onkidir.O bir ise ONDUR.:)) yani On emirdir .On aslında bir tamamlanmadır ona eklenen ise Artı ve eksi yönleriyle aklı küldür.Yani Zülkarneyn.(Çift boynuz)Yada ZÜLFİKAR (Çift başlı kılıç.Ne kadar gariptirki Mezmurlardada Çift başlı kılıçtan bahsedilir) İşte O zaman aşk ortaya çıkar .Oniki aşkın sembolüdür kanaatımca Sayın Mopsy.12 tarik (yol,pınar, Yakubun evlatları, )ise tek bir tariktir oda AŞKTIR. Yunusun dediği gibi "Aşk mezhebi dindir bana" demiştir.12 imamlardan anlatılmak istenilende budur.Yoksa 12 imamların dahi yaşadığını tarih açısından kesin ispatlayamazsınız.Efendim türbeleri var. AÇ MEZARI YOKTUR.:))))
  Şimdi gelelim Babagan Bektaşiliğe ordada dervişler Beyaz 12 dilimli arakiye ,Babalar (Yani şeyh pozisyonunda olan sofiler) yeşil renkte 12 dilimli arakiye giyerler.Baki selamlar.
  Konu yavuz34 tarafından (23-06-2009 Saat 01:17 AM ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Selam

  Yavuz bey musaadenizle simdi biraz daha ilerliyelim.
  Neden Kizil?

 5. #5
  Tecrübeli Üye lordhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesaj
  289
  Rep Gücü
  965
  Alevilik konusunu merak edenlerden biriyim.

  Aleviligi Alevi olan bir arkadasin kaleminde izlemek isterim.

  Aleviler hakkinda saptirilmis yazilar fazla oldugu icin.

  Alevi olanlar Alevilikle ilgili yorum yapsin.

  Alevilik yoksa sitedeki Fetullaha Gulen ve said nursi 'nin isine doner.

 6. #6
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesaj
  844
  Rep Gücü
  2992
  Sayın Mopsy Kan rengidir. Kan vücuttaki ateşi taşır.Ateş hem öfkedir ama aynı zamanda kontrole alındığında Gerçek düşüncenin ta kendisidir. Tıpkı bir Nükleer enerji reaktörü gibi.Nükleer patlamalar Müslüman edilirlerse çok güzel yeni oluşumlara vesile olur. Selamlar.
  Konu yavuz34 tarafından (23-06-2009 Saat 01:21 AM ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  İletileri Onay'a Tabi
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesaj
  844
  Rep Gücü
  2992
  Alıntı lordhan´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Alevilik konusunu merak edenlerden biriyim.

  Aleviligi Alevi olan bir arkadasin kaleminde izlemek isterim.

  Aleviler hakkinda saptirilmis yazilar fazla oldugu icin.

  Alevi olanlar Alevilikle ilgili yorum yapsin.

  Alevilik yoksa sitedeki Fetullaha Gulen ve said nursi 'nin isine doner.
  Sayın Lordhan sanal bir alemdeyiz ve kimse kimseye ne olduğunu ispat edemezki.Selamlar saygılar.

Benzer Konular

 1. Karılar Tekkesi
  mopsy Tarafından ilginç konular Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 21-11-2011, 08:06 PM
 2. Alevilik Şah İsmail'in tarikatıydı!
  YukseLL Tarafından Vip Salonu Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 06-04-2011, 08:51 PM
 3. İlk sığınma evi''Karılar Tekkesi''
  simqe Tarafından Sohbet ve Dedikodu Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 25-12-2008, 04:43 PM
 4. Alevilik KAYNAĞI, KÖKLERİ VE GELİŞİMİ
  adania Tarafından Din ve İnanç Foruma
  Yorum: 6
  Son mesaj: 02-02-2008, 06:17 PM

Anahtar kelimeler

Yukarı Çık