--------------------------------------------------------------------------------

Bildiğiniz gibi Kadeş savaşı Mısırlar ile Hititler arasında olmuştur.Mısır firavunu 2.Ramses savaşı kendisinin kazandığını Mısırdaki tapınakların duvarlarına yazdırmıştır,bunlardan biriside ünlü EbuSimbel tapınağıdır.Hitit Labarnaşı Muvvatalide Alaca höyükten çıkan,yazılı tabletlerdede bunun tam aksini yazdırmıştır.Savaş o zamanın Amrru (Bugünki Suriye) toprakları için yapılmıştır,savaştan sonra Amrru toprakları Hititlere geçmiştir.