Sovyet lider Stalin'in sürekli Türkiye'ye saldırı planları yaptığı ortaya çıktı!..

Rus Vremya Novostey gazetesinde yayımlanan ‘Stalin’in gerçekleşmeyen savaşları’ adlı yazıda, Sovyet liderin 2. Dünya Savaşı döneminde Kars, Erzurum ve Trabzon’a saldırı planı yaptığı yer aldı

Sovyet lideri Jozef Stalin’in 2.Dünya Savaşı döneminde sürekli olarak Türkiye’ye saldırı planları yaptığı ortaya çıktı. Rusya’nın Vremya Novostey gazetesi, ”Stalin’in gerçekleşmeyen savaşları” başlıklı yazısında Sovyet liderinin Almanya’ya karşı savaşı kazanabilmek amacıyla kullandığı taktikleri inceledi.

Gazete, Stalin’in kişiliğinin savaşa yaklaşımına da yansıdığını, Kızıl Ordu’nun zor duruma düştüğü 1942 yılında bütün cephelerde saldırıya geçme hayalleri kurduğunu belirtti.

Savaşı yaymak istedi

Dönemin arşiv belgelerine dayandığı anlaşılan yazıya göre, Stalin’in savaşı yayma planlarında Japonya ve Türkiye’nin özel bir önemi bulunuyordu. Türkiye’ye saldırı planını 1942 yılı mart ayında hazırlayan Kafkasya’daki Sovyet komutanı İvan Tyulenev, önce Kars’taki Türk birliklerinin yok edilmesini, ardından Erzurum ve Trabzon’a saldırılmasını öngördü. Tyulenev’in planı 25 Nisan’da Stalin ve Sovyetler Birliği’nin diğer yöneticilerinin katıldığı bir toplantıda onaylandı ve Kafkasya bölgesinin haziran ayına kadar askeri açıdan güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Sovyet ordusu Doğu Anadolu koşullarında savaşa hazırlık amacıyla tatbikatlara başladı. O döneme ait belgelere göre, Sovyet ordusunun Türkiye’ye saldırısının 40-50 günü aşmaması gerekiyordu; ancak yaşanan gelişmeler sonucu plan rafa kaldırıldı.

Gazete, Stalin’in Türkiye’ye saldırı niyetinden hiç vazgeçmediğini, İngiltere Başbakanı Churchill’in aynı yılın ağustos ayında Moskova’ya yaptığı ziyaret sırasında, ”Türkler saldırırsa onlarla başa çıkabilirim” dediğini, ancak Churchill’in Türkiye’yi kollayarak, ”Bir şeye karışmaya niyetleri yok” dediğini aktardı.

Sovyet liderinin 1940 yılında da Türkiye’ye saldırmayı planladığını belirten Vremya Novostey, “Sovyet belgelerinde Türkiye’den hep Almanya’nın savaşa girmemiş müttefiki diye söz ediliyordu ama gerçekte Ankara tarafsız kalmak için yoğun çaba göstermişti. Sovyet yönetiminin düşmanlığının asıl nedeni eski Rus İmparatorluğu’nun topraklarından bir kısmının Türklerin elinde olmasıydı. Önce Kars, daha sonra da Ardahan Ermenistan’da Sovyet yönetimi kurulmasına sus payı olarak Türkiye’ye verilmişti” diye yazdı.

Milliyet