El-Meliku (Celle Celâluh)

Görünen ve görünmeyen bütün âlemlerin, Bütün Kâinatın sahibi; Tek ve Mutlak Hükümdarı.

Kuran’dan Peygamber Duaları

“Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.”


Hz. Muhammed (s.a.s)Duası - Taha 114

Allah Resulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Haberiniz olsun, rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman kişinin:

"Bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır. Onda nelere helal denmişse onları helal biliriz.

Nelere de haram denmişse onları haram addederiz" diyeceği zaman yakındır.

Bilin ki, Resulullah (SAS)'in haram kıldıkları da tıpkı Allah'ın haram ettikleri gibidir"Ebu Davud, Sünne, 6