Selam!

Sübhânekellâhümme
Ve bi hamdik
Ve tebârekesmük
Ve teâlâ ceddük
(ve celle senâük)
Ve lâ ilâhe ğayrük.
Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.
Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir.
Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Not:(ve celle senâük ) sadece cenaze namazlarinda eklenir.