Selam!

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.
İnneke hamidün mecîd.
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt.
İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi.
Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.