Selam!

"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin
Salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat.
Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât
Ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât
Ve terfe'unâ bihâ a'lâ'd-deracât
Ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât
Min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât
Birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn.
Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr.
Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."
"Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e (sav) ve onun ehli beytine salât et.
Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın.
Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin,
Bizim bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin,
O salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin,
O salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda
Gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın.
Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et.
Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir.
Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır."